prehistoria

Timeline created by la prehistoria
In History
 • 200,850 BCE

  Paleolitic

  Paleolitic
  És l'epoca de la pedra tallada, recol·lectaven fruites i eren caçadors. Eren nómades, vivien en coves i cavanes fetes de pells d'animals.
  Fabricaven les eines amb ossos, pedres i banyes d'animals.
  Van inventar el foc .
 • 10,000 BCE

  Neolitic

  Neolitic
  És l'epoca de la pedra polida.
  Va començar l'agricultura i la ramaderia.
  Es van fer sedentaris i van crear poblats.
  Els poblats es construien en elevacions de terreny o al costat d'un riu.
  També van inventar el teixit i la cerámica.
 • Edat dels metalls

  Edat dels metalls
  Es divideix en tres periodes : edat del coure ,edat del bronze i edat del ferro.
  Van inventar la roda ,la vela i l'arada.
  Crean "ciutats pels morts" anomenades necrópolis.
  Van construir monuments formats per pedres grans (menhir ,dolmen i cromlec)