ETAPES de la historia

 • 50 BCE

  prehistoria

  prehistoria
  La prehistòria és el període de temps transcorregut entre l’aparició dels primers avantpassats de l’ésser humà a l’Àfrica, fa uns cinc milions d’anys, i la invenció de l’escriptura, fa uns 5.000 anys.
 • 50 BCE

  paleolitic

  paleolitic
  Durant el paleolític, els grups humans es desplaçaven d’un lloc a un altre a la recerca d’aliments. Per això no vivien sempre al mateix lloc, sinó que eren nòmades. Generalment, s’establien al costat d’un riu o un llac, on abundava l’aigua, creixien vegetals comestibles i era més fàcil caçar els animals que s’hi acostaven a beure.
 • 10 BCE

  neolitic

  neolitic
  Fa uns 10.000 anys, a l’Orient Mitjà, els éssers humans van aprendre a conrear plantes i a domesticar animals, i, com a conseqüència d’això, la seva manera de viure es va transformar.
 • 3 BCE

  edad antiga

  edad antiga
  L'Edat Antiga o De l'Antiguitat és un període tradicional, àmpliament utilitzat en la periodització de la història humana, definit per l'aparició i desenvolupament de les primeres civilitzacions que tenien escriptura, anomenades així "civilitzacions antigues".
 • 476

  edad mitjana

  edad mitjana
  L'edat mitjana, l'edat mitjana o l'edat mitjana és el període històric de la civilització occidental entre els segles V i XV.
 • 1492

  edad moderna

  edad moderna
  La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente la historia universal.
 • edad contemporanea

  edad contemporanea
  La Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa al periodo histórico comprendido entre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, y la actualidad.