Historia - kl.4

By Jed228
 • 4 BCE

  Narodziny Jezusa Chrystusa

  Narodziny Jezusa Chrystusa
  Jezus Chrystus – cieśla i kaznodzieja z rzymskiej prowincji Judea, centralna postać religii chrześcijańskiej, w wierzeniach większości chrześcijan uznawany jest za Boga (jako Syn Boży, współistotny Bogu Ojcu) i człowieka.
 • 960

  Początek rządów Mieszka I

  Początek rządów Mieszka I
  Mieszko I – władca Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 roku. To historyczny pierwszy władca Polan, uważany zarazem za faktycznego twórcę państwowości polskiej. Kontynuował politykę swojego ojca i dziadka, którzy jako władcy pogańskiego księstwa znajdującego się na terenach obecnej Wielkopolski, poprzez sojusze lub siłę militarną podporządkowali sobie Kujawy oraz prawdopodobnie Pomorze Wschodnie i Mazowsze.
 • 966

  Chrzest Polski

  Chrzest Polski
  Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego.
 • Period: 966 to 1370

  Dynastia Piastów

 • Period: 992 to 1025

  Panowanie Bolesława Chrobrego

  Lekcja 13: Pierwszy król Polski
 • May 25, 992

  Mieszko I umiera

  Mieszko I umiera
  Źródła nie dają powodu, by sądzić, że zgon nastąpił z innych przyczyn niż naturalne. Według słów biskupa Thietmara umarł „sędziwy wiekiem i gorączką zmożony”. Prawdopodobnie został pochowany w katedrze poznańskiej. W rzeczywistości prochów pierwszego historycznego władcy Polski nigdy nie znaleziono i nie wiadomo, gdzie spoczął. W latach 1836–1837 postawiono grobowiec Mieszkowi w katedrze poznańskiej. Wydarzenie dodała: Malwina Kloske, kl.IV
 • May 26, 992

  Władcą Polski zostaje Bolesław Chrobry

  Władcą Polski zostaje Bolesław Chrobry
  Bolesław I Chrobry (Wielki) (ur. 967, zm. 17 czerwca 1025) – władca Polski z dynastii Piastów w latach 992-1025, książę Polski od 992 i pierwszy koronowany król Polski (od 1025), w latach 1003–1004 także książę Czech jako Bolesław IV.
  Był synem Mieszka I, księcia Polski i Dobrawy, czeskiej księżniczki. Objął rządy w 992, wypędzając krótko potem swoją macochę Odę i przyrodnich braci.
 • 1038

  Wybuch powstania ludowego

  Wybuch powstania ludowego
  Zaprowadzanie chrześcijaństwa zapewne przybrało w pewnym momencie formę masową i agresywną, skoro w 1038 r. wybuchło powstanie ludowe połączone z grabieniem świątyń, tzw. reakcja pogańska. Szybko ją stłumiono, ale pogańskich praktyk nie dało się równie szybko wykorzenić. Jeszcze w XII wieku w odległych leśnych osadach dokonywano całopalenia zmarłych, co było wówczas surowo przez Kościół zabraniane.
 • 1109

  Obrona Głogowa

  Bolesław Chrobry walczy z Niemcami
 • Period: 1333 to 1370

  Panowanie Kazimierza Wielkiego

 • May 12, 1364

  Założenie Akademii Krakowskiej

  Założenie Akademii Krakowskiej
  Król Kazimierz III Wielki ufundował Akademię Krakowską, pierwszy polski uniwersytet i drugą po uniwersytecie praskim uczelnię w Europie Środkowej.
  Początkowo wykłady prowadzono na trzech wydziałach: prawa, medycyny i sztuk wyzwolonych.
 • Period: 1385 to 1572

  Dynastia Jagiellonów

 • 1400

  Ostatnie średniowieczne wzmianki o pozostałościach pogańskich

  Ostatnie średniowieczne wzmianki o pozostałościach pogańskich
  Przełom XIV i XV wieku. W ówczesnych statutach kościelnych zanotowano, że wśród wiernych znajdują się tacy, którzy zamiast Boga czczą demony, ptaki, drzewa i inne stworzenia. Największe zaniepokojenie autorów tych statutów wywoływały objawy magii pogańskiej – wymieniono między innymi „czarownice”, które wręczały amulety i przepowiadały przyszłość z ognia, wody lub lotu ptaków.
 • 1400

  Odnowienie Akademii Krakowskiej

  Odnowienie Akademii Krakowskiej
  Już po śmierci króla Kazimierza Akademia Krakowska przeszła kryzys i straciła na znaczeniu. Dopiero reorganizacja uczelni, przeprowadzona z inicjatywy króla Władysława Jagiełły w 1400 r., zapoczątkowała okres jej świetności, w którym mogła spełnić wiązane z nią oczekiwania. Królowa Jadwiga też wszystkie swoje klejnoty, aby ratować uniwersytet (1370).
 • Period: 1473 to 1543

  Okres życia Mikołaja Kopernika

  Mikołaj Kopernik - astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, duchowny - wszechstronny człowiek Renesansu; najbardziej znany torunianin, jeden z najwybitniejszych naukowców w dziejach ludzkości.
  Kopernik był przede wszystkim astronomem - wprowadził do nauki nowożytnej teorię heliocentryczną, co dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych w dziejach ludzkości, nazywaną przewrotem kopernikańskim.
 • 1576

  Stefan Batory królem Polski

 • 1580

  Założenie Zamościa

 • Śmierć Stefana Batorego

 • Period: to

  Potop szedzki

 • Odsiecz Wiednia

 • Koronacja Stanisława Augusta

 • Period: to

  Panowanie króla Stanisława Augusta

 • I rozbiór Polski

 • Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

 • II rozbiór Polski

 • Powstanie Kościuszkowskie

  Powstanie Kościuszkowskie
  Kościuszko przybywa do Krakowa - 36 tysięcy Polaków kontra 400 tysięcy Rosjan!
 • III Rozbiór Polski

 • Period: to

  Polski nie ma na mapie

  Polski nie ma!!!!
 • Utworzenie Legionów Polskich

  Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech
 • Polacy wysyłani na Santo Domingo

  Wysłanie legionistów na wyspę Santo Domingo
 • Powstanie Księstwa Warszawskiego

 • Utworzenie Królestwa Kongresowego

 • Powstanie listopadowe

 • Powstanie styczniowe

 • Maria Skłodowska-Curie urodziła się

 • Maria zamieszkuje w Paryżu (FRANCJA)

 • Nagroda Nobla z fizyki dla Marii i Piotra

 • Nagroda Nobla z chemii

 • Period: to

  I Wojna Światowa

 • Odzyskanie niepodległości

 • Mazurek Dąbrowskiego staje się hymnem narodowym

 • Wybuch 2 Wojny Światowej

 • covid-19 ATAKUJE

  Epidemia grypy atakuje świat! :(
 • Nasza lekcja historii :)

  Nasza lekcja historii :)
  To my tu i teraz - och jak ten czas leci! :)
 • Lekcje on-line

  Lekcje on-line
  Lekcje w czasach corona virusa :((((
 • Rekord zachorowań na COVID-19

  34.151 zachorowań