Norsk språkhistorie

Timeline created by ASLAK1234512345
In History
 • Period: AD 1 to

  Norsk historie

  FRA JESU FØDSEL TIL DEN DAG I DAG
 • Period: 200 to 700

  Urnordisk

  Runer
 • Period: 700 to 1350

  Norrønt

  Brukt under vikingtiden og mellomalderen. Moderne norsk, islandsk og færøysk stammer fra norrønt.
 • Period: 793 to 1066

  Vikingtiden

 • 1350

  Svartedauden

  Svartedauden
  2/3 av nordmenn dør. Norsk skriftspråk dør
 • Period: 1350 to 1525

  Mellomnorsk

  Dette var en periode mellom svartedauden og da Danmark tok over Norge.
 • 1500

  Dansk bibel og dansk kirkespråk i Norge

  Dansk bibel og dansk kirkespråk i Norge
  Danmark tok utnyttelse av et svakt Norge.
 • Period: 1525 to

  Moderne norsk

 • Knud Knudsen (bokmålets far) blir født.

  Knud Knudsen (bokmålets far) blir født.
  Knudsen er kjent som arkitekten bak fornorskningen av det danske skriftspråket til det som nå heter bokmål, eller riksmål.
 • Ivar Aasen blir født

  Ivar Aasen blir født
  Denne personen kommer til å bli veldig viktig i norsk språkhistorie.
 • Unionen med Danmark oppløses

  Unionen med Danmark oppløses
  Dansk skriftspråk blir fortsatt brukt.
 • Ivar Aasen gir ut Ordbog over det norske Folkesprog

  Ivar Aasen gir ut Ordbog over det norske Folkesprog
  Dette var en skisse av Prøver af Landsmaalet i Norge som ble skrevet i 1853.
 • Ivar Aasen lanserer landsmålet (nynorsk) som eget norsk skriftspråk.

  Ivar Aasen lanserer landsmålet (nynorsk) som eget norsk skriftspråk.
 • Period: to

  Knud Knudsen lager flere bøker, og endrer språket.

  Noen bøker han lagde:
  Haandbog i dansk-norsk sproglære, (1856)
  Er norsk det samme som dansk? (1862)
  Modersmaalet som skolefag (1864)
  Det norske maal-stræv (1867)
  Nogle spraak- og skolespörgsmaal (1869)
  Den landsgyldige norske uttale (1876)
  Unorsk og norsk eller fremmede ords avlösning, (1879-1881)
  Norsk blandkorn (3 samlingar, 1882-1885)
  Latinskole uten latin (1884)
  Hvem skal vinne? (1886)
  Norsk maalvekst fra 1852 å regne (1894) Knudsen endret språket på mange andre måter også.
 • Knud Knudsen vil fornorske dansk-norsken

  Vedtaket blir godkjent
 • Samnorsk blir opprettet

  Samnorsk blir opprettet
  Dette var en blanding mellom bokmål og nynorsk
 • Samnorsk blir avsluttet. De fleste skolebøker bytter til riksmål.

  Samnorsk blir avsluttet. De fleste skolebøker bytter til riksmål.
  Etter en foreldreaksjon mot samnorsk, og mye motstand, har Norge ingen valg annet enn å avslutte Samnorsk