Norsk språkhistorie

Timeline created by facebooker_893896401378162
 • Period: 200 to

  Norsk språkhistorie

 • 400

  Urnordisk

  Urnordisk
  Urnordisk var et felle språk for alle i Scandinavia (Norge,Sverige,Danmark). Her skrev de på steiner, og alle i Scandinavia forstod hverandre. https://snl.no/urnordisk
 • 700

  Norrønt

  Norrønt
  Norrønt var brukt i vikingstia og mellomalderen i Norge.
  Overgangen fra urnordisk til norrønt skjedde i perioden fra rundt 500–700 evt. https://snl.no/norr%C3%B8nt
 • 1350

  Nedertysk

  Nedertysk er på en måte dialekter i en del av Tyskland. Altså den vestgermanske språkgruppen i den indoeuropeiske språkfamilien. Nedertysk blir også kalt ''lavtysk'' eller ''plattysk'' Kilde: Thomas
 • 1350

  Svartedøden

  Svartedøden
  Svartedauden avfolket Norge kraftig. Etter pesten fantes det ikke lenger en elite i landet som kunne opprettholde den norske staten. Styret i Norge havnet gradvis på utenlandske hender og Norge gikk inn i union med Danmark i 1380. I 1536 ble det norske riksstyret opphevet og all suverenitet overført til Danmark..
 • Period: 1350 to 1550

  mellomnorsk

  Mellomnorsk er utviklingen av det norske skriftspråket og varte fra 1350-1550. Mellomnorsk avløste norrønt og utvikla seg videre til nynorsk. Det tok over det norrønte språket pga svartedøden. https://snl.no/mellomnorsk
 • Period: 1550 to

  Dansketiden

  Dansketiden er en utbredt betegnelse på den tiden Norge var i kongefellesskap eller union med Danmark. På denne tiden hadde Danskene kontroll over hele Norge, og vi nordmenn utviklet et språk lignende Dansk https://snl.no/dansketiden
 • Period: to

  Modernenorsk

  Moderne norsk, språkhistorisk periode som følger etter mellomnorsk. Kalles også nynorsk. Her kan det brukes egne ord, fra for eksempel ungdom. Vi har noe som vi kaller *Kebabnorsk*, som er et eget 'språk' for innvandrere. https://snl.no/moderne_norsk
 • Knud Knudsen og fornorskningen

  Knud Knudsen og fornorskningen
  Fra 1850-åra kom Knudsen til å spille en viktig rolle for fornorskingen av teaterspråket. Knudsen var altså med på å fastlegge et grunnlag for norsk scenespråk. https://snl.no/Knud_Knudsen#-Annet_spr%C3%A5karbeid
 • Rettskrivingsreformen

  Dette var den første rettskrivingsreformen som ble gjennomført. Dette gjorde forholdet mellom skrivemåte og uttale enklere og mer systematisk i fremmedord ved å fjerne c, ch og q som skrivemåte for k og ph som skrivemåte for f. https://no.wikipedia.org/wiki/Knud_Knudsen
 • Ivar åsen, skaperen av Nynorsk

  Ivar åsen, skaperen av Nynorsk
  Ivar Åsen var mannen som skapte nynorsk (i 1885). Det han gjorde var å samle inn dialekter. Han samlet dialektene i en bok, og passet nynorsk til dialektene han hadde hørt. Han dro da altså helt ifra sør til Tromsø.
 • jamstillingsvedtaket

  jamstillingsvedtaket
  jamstillingsvedtaket var et vedtak i stortinget i 1885 der det ble vedtatt å sidestille det Norske folkespråk med bok og skrift-språk. (som i dag er nynorsk og bokmål) https://snl.no/jamstillingsvedtaket
 • Noregs mållag

  Noregs mållag
  Noregs mållag var en organisasjon for dialektene og det nynorske skriftmålet. Deres førstemann var Marius Hægstad da det ble stiftet
 • Riksmålsforbundet

  Riksmålsforbundet
  Riksmålsforbundet er en norsk språkpolitisk organisasjon som jobber for å hevde posisjonen til bokmålet som skriftspråk og kulturspråk. https://snl.no/Riksm%C3%A5lsforbundet
 • Modernenorsk i dag

  Modernenorsk i dag
  Norsk språket i dag har utviklet seg veldig i forhold til hvordan vi snakket, og skrev før. Mange skriver mere på dialekt pga internett og sosiale medier, og samme grunn til at vi bruker det såkalte ''Kebab norsk''. De som snakker ''Kebab norsk'' bruker utrykk og ord mange ikke aner hva betyr, som f.eks ''mæbe, kæbe'' osv. Som sagt har norsk språket utviklet seg veldig, og stor grunn er pga sosiale medier. Kebab norsk har blitt til av innvandrergrupper som er kommet inni Norge og brukt av ungdom