Norsk språkhistorie 200 - 1900

 • Period: 200 to 500

  Urnordisk

  o Dette er det eldste fellesspråket i Norden som vi kjenner til. Språket brukte rune alfabetet. Det urnordiske språk hadde en del låneord fra andre språk. Ordene på denne tiden har bevart de gamle stammevokalene som for eksempel laukaR, løk, horna, horn, satido, satte.
 • Period: 500 to May 14, 700

  synkopetiden

  o Dette er del av språkhistorien som ligger mellom urnordisk og norrønt. Perioden var en språkskifte periode. Synkope vil si bortfall av staving eller vokal inni et ord, og det var dette som hendte i denne perioden. For eksempel ble ordene fiskar, stainar og skorinar gjor om til fiskr, stain og skorin.
 • Period: May 14, 700 to May 14, 1050

  eldre norrønt

  o Vikingene snakket norrønt. I denne perioden ble mye av grunnlaget for de senere nordiske nasjonalspråkene som for eksempel norsk. Norsk språk bredte seg til Island, Grønland, Færøyene, Irland, England og mer. Alfabet frå norrøn tid var en rune rekke på 16 tegn. Et eksempel på språkendring på denne tiden er at etterhengt artikkel er blitt utviklet, h faller bort i begynnelsen av ord som Roar, løpe, neve (Hróarr, hlaupa, hnefi).
 • Period: May 14, 1050 to May 14, 1350

  Yngre norrønt

  o Allerede på 1000-tallet er det skrevet norrønt med det latinske alfabetet. Dette var innflytelse fra England. De eldste bevarte håndskrifter på norsk er fragmentert fra tiden 1150 – 1200. Da Bergen ble hovedstad fikk skriftspråket en større rolle å spille her. Østlandet derimot ble mindre viktig i riket og ikke før på 1300 tallet fikk de en viktigere rolle i riket. Hanseaten fikk også sin innflytelse på det yngre norrøne språk rundt 1100 – 1200 tallet.
 • Period: May 14, 1350 to May 14, 1525

  Mellomnorsk

  o Etter Svartedauden døde ca 2/3 av Norges befolkning. Slik at nå var det ikke mange som kunne skrive/utøve det norrøne språk lenger. Det norske språk ble på denne tiden påvirket av bl.a. engelsk, tysk, svensk og dansk. Norsk blir skrevet i mer oppblandet form enn før og det grammatiske systemet blir enklere. Dette mellomnorske stadiet varte helt til Norge ble i union med Danmark
 • Period: May 14, 1500 to

  Dansk blir eneste skriftspråk i Norge

  o Norge var i union med Danmark i hele 425 år, og det norske skriftspråket ble mer og mer dansk. Tale språket ble også fordansket, men mange snakket likevel norsk. Reformasjonen i 1536 gjorde at det ble veldig viktig å spre religiøse lære som bibelen, katekismen, salmebøker og andre protestantiske bøker. I Norge ble denne litteraturen spredt
 • Period: to

  Etter 1814

  o Da Norge fikk sin egen grunnlov, var det mange forfattere som så nødvendigheten for et eget skriftspråk. I byen holdt overklassen til, og de praktiserte dansk både ved tale og skrift. På landsbygda var det få som kunne skrive og de snakket for det meste norske dialekt. Henrik Wergeland var en norsk dikter som var viktig i språkdebatten i Norge på 1800 – tallet. Han ville fornorske dansken, for han synes det var viktig med norske ord som kunne beskrive det norske landskap. For eksempel brukte h