norsk historie

Timeline created by oda.s.nyborg
In History
 • 300

  urnordisk

  urnordisk
 • 300

  Urnordisk

  Urnordisk
 • Period: 300 to 700

  Urnordisk

  Det Urnordiske språket var datert mellom år 300 - år 700. I Norge, Sverige og Danmark er dette det eldste språket vi kjenner til. skriftspråket som kan knyttes til Urnordisk er runer. De eldste runene som har blitt dokumentert kan være fra 200-tallet eller eldre.
  Det var en naturlig overgang fra Urnordisk. Hvor språket forandret seg og de gammle stammevokalene begynnte å falle bort. det nye språket ble kalt Norrønt.
 • 750

  norrønt

  norrønt
 • Period: 750 to 1350

  Norrønt

  Norrønt ble brukt i Norge under Vikingtiden og mellomalderen. Norsk, Islandsk og Færøysk er utvikklet fra Norrønt. på orknøyene og Shetland ble det frem til 1700-tallet snakket et språk som heter Norn, som også stammer fra Norrønt.
 • 1350

  mellomnorsk

  mellomnorsk
 • 1350

  mellomnorsk

  mellomnorsk
 • Period: 1350 to

  mellomnorsk

  under den mellomnorske tiden var norge l union med Danmark. språket ble derfor påvirket av det danske. De som hadde størst statur i landet snakket dansk. En ting som også påvirket språket på den tiden var Svartedauen. mange som kunne å lese døde og det ble mindre folk til å lære det videre til folk som ikke kan det.
 • Riksmål

  Riksmål
 • Landsmål

  Landsmål
 • Period: to

  Landsmål

  Landsmål er det vi kjenner som Nynorsk i dag. Det var Ivar Aasen som skapte Landsmålet og la grunnlaget for det Nynorske skriftspråket. På 1930-tallet var det en debatt om Norge skulle ha sitt eget skriftspråk. Aasen hadde en ide om at det nye norske skriftspråk burde bygge på de allerede eksisterende dialektene. Rundt år 1840 reiste han rundt i Norge for å sammle dialekter.
 • Period: to

  Riksmål

  Riksmål er det vi i dag kjenner som bokmål. Riksmål er etterfølgeren av det Dansk-Norske skriftspråket. Knud Knudsen var en viktig person under utvikklingen av Riksmål. Han fornorsket det Danske språket og la til norske ord og talemåter.
 • samnorsk

  samnorsk
 • samnorsk

  samnorsk
 • Period: to

  samnorsk

  Samnorsk var en ide om å sette sammen de to skriftspråkene Nynorsk og Bokmål til et felles skriftspråk. Et samnorsk skriftspråk var Norsk språkpolitikk fra 1919 til 2002. i 2002 bestemte stortinget å avslutte politikken. Både Bokmål og Nynorsk har endret seg opp igjennom årene, dette har skap strid og motstand for å skape et sammnorsk skriftspråk.
 • norsk i dag

  norsk i dag
 • Period: to

  Norsk språk i dag

  I Norge har del fleste av befolkningen Bokmål som målform.

  Rundt 2000 ble det diskutert om sidmål skulle fjernes som obligatorisk undervisning.
  I 1972 ble språkrådet opprettet for å følge utvikklingen av norsk tale og skriftspråk. Fra 1960 ble det slutt på fornorsking av kvener og samer.
  Det Norske språket i dag er blitt en god del påvirket av det engelske språket. Mange av de ordene vi bruker i det norske språket er hentet eller inspirert fra det Engelske, dette kalles anglifisering.