Bilde frimerke forsamling

Norge 1814

 • Kielfreden

  Kielfreden
  I januar 1814 hadde Fredrik den 6. avgitt Norge til Sverige. Fredrik den 6. hadde lenge forsøkt å beholde Norge, uten hell. Karl Johan marsjerte den svenske hæren bort fra felttoget mot Frankrikei retning Danmark. Fredrik den 6. ble stilt sjakk matt og partene signerte fredstraktaten i Kiel den 14. januar 1814. Kilde: Alle Tiders Historie av Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige.
 • Stormannsmøtet

  Stormannsmøtet
  I februar 1814 kalte Kristian Fredrik sammen stormenn til et møte på Eidsvoll for å drøfte hva man burde gjøre. Stattholderen åpnet med å si at han nektet å godta at kongen av Danmark kunne gi bort Norge. Han hevdet deretter at han som dansk-norsk kronprins hadde arverett til Norge og dermed burde kunne utrope seg selv til konge nå som Fredrik den 6. hadde sviktet. Han ønsket å styre som eneveldig konge. Dette kunne også føre til gjenforening med Danmark senere.
 • Riksforsamlingen

  Riksforsamlingen
  Flere protesterte, og lot seg inspirere av folkesuverenitetslæren. Christian Fredrik ga etter, og kalte sammen en riksforsamling. Riksforsamlingen på Eidsvoll var en gruppe valgte representanter med oppgave om å utforme Norges grunnlov. Disse var samlet fra 10. april til 20. mail 1814.
 • Hurra! Vi får vår egen grunnlov!

  Hurra! Vi får vår egen grunnlov!
  Grunnloven ble endelig vedtatt den 17. mai, i tillegg ble danske prins Christian Frederik ble valgt til konge. Vi fikk nå et konstitusjonelt monarki. "Hendelsen markerte et brudd med eneveldet og starten på utviklingen av et demokrati i Norge", ifølge Store Norske Leksikon.
 • Krigen mot Sverige

  Krigen mot Sverige
  Christian Fredrik prøvde å få stormaktene til å anerkjenne norsk selvstendighet. Karl Johan nektet å akseptere den nye grunnloven og Christian Fredriks maktovertagelse. Den 26. juli 1814 gikk svenskene til angrep. Krigen mellom Sverige og Norge i 1814 varte bare i to uker, men hadde stor politisk betydning. "Den viste at partene heller ville forhandle enn kjempe en blodig krig" mener Norgeshistorie.no Christian Fredrik inngikk deretter våpenhvile i august.
 • Mossekonvensjonen

  Mossekonvensjonen
  Ikke lenge etter den kortvarige, men betydningsfulle krigen mellom Norge og Sverige, kom Karl Johan med et tilbud: han ville godta Eidsvollsgrunnloven og et norsk selvstyre i en union med Sverige. Til gjengjeld måtte nordmennene kapitulere og Christian Fredrik måtte forlate landet med en gang.
 • Karl den 13. og en forsvensket grunnlov

  Karl den 13. og en forsvensket grunnlov
  I oktober valgte Stortinget offisielt Karl 13. til konge, men Karl Johan satt med den reelle makten.
  1. november samme året, ble en revidert grunnlov vedtatt. Flere svenske forslag til endinger som ville gitt kongen mer makt på bekostning av Stortinget, ble avvist.