Norge 1800-1900

 • Danmark-Norge

  Danmark-Norge
  Danmark-Norge med i napoleonskrigene på Frankrikes side. Gikk til krig mot både Storbritannia og Sverige.
 • Period: to

  Union med Sverige

  Union under en felles monark.
 • Grunnloven

  Grunnloven
  Grunnloven vedtas. Slo fast at Norge skulle være et fritt, uavhengig og delelig rike. Makten skulle fordeles mellom en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt.
 • Dampskiptrafikk

  Dampskiptrafikk
  Norske myndigheter begynte å utbygge dampskiptrafikk langs kysten, og ved midten av århundret eksisterte et sammenhengende rutenett båttrafikk.
 • Veiutbygging

  Veiutbygging
  1830-årene. Veiutbyggingen vokste. Flere strekninger med gode veier.
 • Den første jernbanen

  Den første jernbanen
  Den første jernbanen åpnes mellom Christiania og Eidsvoll. Forbindelsen mellom by og land ble bedre, og bøndene med deres produkter fikk bedre tilgang til de stadig voksende markedene.
 • Vedtak om årlige storting

  Vedtak om årlige storting
  Innføring av årlige storting. Hadde tidligere vært samlet hvert fjerde år. Fikk nå større innflytelse på regjeringen.
 • Parlamentarismen innføres

  Parlamentarismen innføres
  Parlamentarismens gjennombrudd. Johan Sverdrup kjempet for at all makt skulle samles til debatt i Stortinget.
 • Venstre

  Venstre
  Partiet Venstre grunnlegges. Første norske partiet.
 • Høyre

  Høyre
  Høyre grunnlegges. Norsk politikk begynner å ta form. Flere norske partier å stemme på ved valg.
 • Allmenn stemmerett for menn

  Allmenn stemmerett for menn
  Allmenn stemmerett for menn over 25 år. Kvinner får allmenn stemmerett 15 år senere. Alderen for stemmeretten senkes senere.