442f8799 c3bd 499b af69 bf42d8cb54b0

Napoleon Bonaparte

 • Rojstvo Napoleona

  Rojstvo Napoleona
  Rodil se je na Ajacciu na Korziki.
 • General francoske vojske

  General francoske vojske
  V starosti 24 let je bil povišan v čin generala.
 • Osvojitev Egipta

  Osvojitev Egipta
  Z osvojitvijo dežele bi oslabil vpliv Velike Britanije v Sredozemlju.
 • Bitka pri Abukirju

  Bitka pri Abukirju
  Angleški admiral Nelson je uničil francosko ladjevje in pretrgal preskrbovalne poti do Afrike.
 • Državni udar in padec Direktorja

  Državni udar in padec Direktorja
  Francijo je vodil tričlanski konzulat in Napoleon je bil prvi med konzuli
  Tri leta kasneje je Napoleon postal dosmrtni konzul.
 • Konkordat

  Konkordat
  To je meddržavni sporazum med državo in Cerkvijo. Napoleon je obnovil Cerkveno državo ter v Franciji dovolil delovanje Cerkve.
 • Code Civil (Civilni zakonik, Napoleonov zakonik)

  Code Civil (Civilni zakonik, Napoleonov zakonik)
  Uzakonil je pomembne pridobitve francoske revolucije, kot so enakost pred zakonom, osebna svoboda, svoboda vesti, odprava fevdalizma…
 • Ustanovitev cesarstva

  Ustanovitev cesarstva
  Napoleon se je okronal v stolnici Notre - Dame.
 • Bitka pri Trafalgarju

  Bitka pri Trafalgarju
  Angleški admiral je porazil francosko-špansko ladjevje. V tej bitki je bil smrtno ranjen.
 • Bitka pri Austerlitzu

  Bitka pri Austerlitzu
  Znana je tudi kot bitka Slavkovu oz. bitka treh cesarjev (francoske, avstrijskega in ruskega.)
 • Bitka pri Jeni

  Bitka pri Jeni
  Poraz pruske vojske in razpustitev Rimsko-Nemškega cesarstva ter ustanovitev Renske zveze.
 • Celinska zapora

  Celinska zapora
  Ker ni mogel piraziti Velike Britanije jo je gospodarsko oslabil. vsem državam je prepovedal trgovanje z Veliko Britanijo.
 • Osvojitev Portugalske in Španije

  Osvojitev Portugalske in Španije
  Osvojitev ozemlja je povezan s kršenjem celinske zapore. Razvilo se je gverilsko vojskovanje.
 • Napad Rusije

  Napad Rusije
  Državo je napadel zaradi nespoštovanja celinske zapore. Proti njej se je podal z veliko armado , ki je štela okoli 600 000 mož.
 • Bitka pri Borodinu

  Bitka pri Borodinu
  Napoleon je porazil vojsko Aleksandra I., le - ta pa se je odločil za taktiko “požgane zemlje”.
 • Umik iz Rusije

  Umik iz Rusije
  Francozi so bili prisiljeni zapustiti prestolnico, saj je bila uničena, zaradi česar so francoski vojaki umirali od lakote.
 • Bitka pri Leipzigu

  Bitka pri Leipzigu
  Znana je kot “bitka narodov”. Koalicija Velike Britanije, Švedske, Prusije, Avstrije in Nizozemske je porazila Francija.
 • Izgon na Elbo

  Izgon na Elbo
  Države zmagovalke so vkorakale v Pariz. Napoleon je odstopil in bil izgnan na Elbo, od koder se je za sto dni vrnil na prestol.
 • Bitka pri Waterlooju

  Bitka pri Waterlooju
  Pod poveljstvom Wellingtonove vojske je bil Napoleon dokončno poražen.