Models atòmics

Timeline created by jujujujulia
 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  L'electró és una partícula subatòmica amb una càrrega elèctrica negativa. El nom d'electró va sorgir el 1894 i va ser identificat com una partícula l'any 1897 per Joseph John Thomson i el seu equip de físics.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  És el model atòmic que proposa a principis de segle XX J.J. Thomson per descriure l'estructura dels àtoms. Es tracta d'una esfera de material amb càrrega positiva que en el seu interior té càrregues negatives.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  El 1911 Ernest Rutherford va publicar un nou model atòmic, arrel dels resultats resultats que va obtenir després d'un experiment amb una làmina d'or. Segons aquest model, la càrrega positiva i la major part de la massa de l'electró es concentren al nucli. mentres que els electrons orbiten al voltant
 • Model atòmic de bohr

  Model atòmic de bohr
  És un model que presenta de manera gràfica, la matèria en la seva dimensió atòmica. Bohr va postular la idea que l'àtom és com un petit sistema solar. El 1913, i només amb 28 anys, es va basar amb el model de Rutherford elaborant un nou model atòmic.
 • Publicació de la teoria de la relativitat

  Publicació de la teoria de la relativitat
  El físic i matemàtic Albert Einstein va depositar a la redacció de la revista científica "Annalen der Physik" un article revolucionari. La formulació definitiva de la "teoria general de la relativitat". Aquesta teoria explica el que percebem com força de gravetat.
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  El protó és una partícula subatòmica amb càrrega elèctrica positiva. El protó es classifica com a barió i està compost per tres quarks (uud). El protó té una antipartícula anomenada antiprotó, té les mateixes característiques però amb càrrega negativa. Al 1919, Ernest Rutherford després d'investigar amb hidrogen, va descobrir el protó.
 • Descobriment del positró

  Descobriment del positró
  El positró o l'antielectró és l'antipartícula de l'electró: és igual amb massa i espin (fenòmen de mecànica quàntica) però amb càrrega elèctrica oposada. Es va descobrir per Paul Dirac el 1928.
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  El neutró és una partícula subatòmica sense càrrega elèctrica. El neutró es classifica com a barió, per estar compost per tres quarks (uud) i com a nucleó per formar part dels nuclis dels àtoms. Va ser descobert per James Chadwick l'any 1932.
 • Formació del CERN

  Formació del CERN
  L'Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN) és una institució de recerca internacional en física de partícules, concretament dedicada al treball amb acceleradors de partícules. És conegut actualment com a Laboratori Europeu de Física de partícules .Formen part 12 països europeus i es troba a Suïssa, prop de Ginebra
 • Descobriment del neutrí

  Descobriment del neutrí
  El neutrí és una partícula elemental que no té càrrega elèctrica.
  Clyde Cowan i Federick Reines el van descobrir el 1956. ES deia que no tenia massa, però s'ha descobert que sí en té però no es sap amb exactitud quina és.
 • Descobriment del quark

  Descobriment del quark
  Un quark és una partícula elemental i un component fonamental de la matèria. Els quarks es combinen i formen hadrons (protons, neutrons...) Els quarks van ser proposats per Murray Gell-Mann i George Zweig el 1964.
 • Posada en funcionament de l'LHC

  Posada en funcionament de l'LHC
  El Gran Col·lisionador d'Hadrons és un accelerador de partícules de tipus col·lidor, construït pel CERN; que fa col·lidir feixos d'hadrons (protons i nuclis pesants de plom).El GCH és a un túnel de 27 km de circumferència, soterrat 50-175 m sota terra. Està situat entre les fronteres de França i Suïssa.