Models atòmics

Timeline created by Miriam Claros :)
 • Teoria atòmica de Dalton

  La teroria atòmica de Dalton constava de:
  - La matèria està formada per pertícules petites, separades i indivisibles anomenades àtoms.
  - La matèria que té tots els seus àtoms iguals és un element.
  - Els àtoms dels diferents elements es distingeixen per la seva massa i les seves propietats.
  - Els àtoms dels diferents elsments es poden unir en quantitats fixes per formar compostos.
  - Els àtoms d'un compost determinat o àtoms compostos també són iguals en massa i propietats.
 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  L'electró va ser descobert per Joseph John Thomson, un professor universitari i físic anglès.
  El va descobrir a través d'una sèrie d'experiments que estava realitzant amb tubs de raigs catòdics.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  Thomson va considerar que l'àtom era una esfera massissa de massa de matèria carregada positivament amb els elsctrons incrustats al seu interior.
  És un model estàtic i no nuclear en el que els àtoms poden perdre electrons, com ara l'elictrització.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  Demostra que els àtoms no són massissos, sinó que estan buits i que en el centre de l'àtom hi ha un nucli, on es troben els protons i els neutrons.
  És un model dinàmic i nuclear en el qual els electrons giren al voltant del nucli circularment.
 • Teoria atòmica de Bohr

  Teoria atòmica de Bohr
  Els electrons giren entorn del nucli en òrbites circulars de radis definits. En cadascuna d' aquestes òrbites només pot haver-hi un nombre donat d'electrons. Presenta una visió nuclear, dinàmica i quantizada de l'àtom, amb un nucli central carregat positivament on es troben els protons i els electrons.
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  Rutherford va demostrar que el nucli d'hidrogen era present en altres nuclis, va determinar que l'hidrogen només podia venir del nitrogen i que, per tant, havien de contenir nuclis d'hidrogen. Un nucli d'hidrogen es desintegrava per l'impacte de la partícula alfa, i formava un àtom d'oxigen. El nucli d'hidrogen és, per tant, present en altres nuclis com una partícula elemental, el que Rutherford va cridar el protó, després del singular neutre de la paraula grega que significa 'primer'
 • Model atòmic actual

  Model atòmic actual
  Descriu que els electrons no es mouen en òrbites definides entorn del nucli, sinó que es troben distribuits ocupant diferents orbitals. (Els orbitals són regions de l'espai, entorn del nucli, en els que la probabilitat de trobar un electró amb una energia determinada és molt gran. Estan agrupats en nivells energètics que s'enumeren de l'1 al 7).
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  El neutró va ser descobert pel físic anglès James Chadwick, al qual se li va entregar el premi nobel.
  Es va descobrir a partir del sorgiment de dificultats a l'hora s'explicar per què la massa d'un àtom no corresponia a la suma de les masses dels seus protons i electrons.
 • Descobriment dels quarks

  Descobriment dels quarks
  En física de partícules, un quark és una partícula elemental i un component fonamental de la matèria. Els quarks es combinen per formar partícules compostes anomenades hadrons, els més estables dels quals són els protons i els neutrons.
  El seu decobridor va ser Murray Gell-Mann .
 • Period: to

  John Dalton

  John Dalton va ser un naturalista, químic, matemàtic i meteoròleg anglès. El 1805 va exposar la teoria atòmica en la que es basa la ciència química moderna, i el 1808 va publicar les seves idees sobre la constitució de la matèria.
 • Period: to

  Joseph J. Thomson

  Joseph Thomson va ser un professor universitari i físic anglès, guardonat amb el Premi Nobel de Física el 1906 i descobridor de l'electró.
 • Period: to

  Max Planck

  Max Karl Ernst Ludwig Planck fou un físic alemany, considerat com el pare de la teoria quàntica i un dels físics més importants del segle XX, que va ser guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1918.
 • Period: to

  Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford fou un físic, químic i professor universitari britànic que fou guardonat amb el Premi Nobel de Química de l'any 1908.
  Ell va crear el seu propi model atòmic, el model de Rutherford
 • Period: to

  Niels Bohr

  Niels Henrik David Bohr fou un físic danès, guardonat amb el Premi Nobel de Física el 1922, un dels «pares» de la teoria quàntica.

  També va crear la seva pròpia teoria sobre els àtoms.
 • Period: to

  Erwin Schrödinger

  Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger fou un físic i professor universitari austríac, famós per les seves contribucions de la mecànica quàntica. Va formular l'equació d'evolució de la funció d'ones associada a un sistema de partícules coneguda com a equació de Schrödinger i per la qual fou guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1933.
 • Period: to

  Louis de Broglie

  Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie, ou un físic i professor universitari francès guardonat l'any 1929 amb el Premi Nobel de Física.
  De Broglie fou un físic teòric allunyat dels experimentalistes o els enginyers. L'any 1924 va presentar una tesi doctoral titulada: Recherches sur la théorie des quanta ("Investigacions sobre la teoria quàntica") introduint els electrons com a ones.
 • Period: to

  Werner Heisenberg

  Werner Karl Heisenberg fou un físic alemany guardonat l'any 1932 amb el Premi Nobel de Física pels seus treballs sobre mecànica quàntica.
  Es basava en les freqüències i amplituds de les radiacions absorvides i emeses perl 'àtom i en els nivells d'energia del sistema atòmic. També va crear el seu propi model atòmic en el qual representava això.
 • Period: to

  Murray Gell-Mann

  Murray Gell-Mann és un físic nord-americà. Professor des de 1955 a la Institut de Tecnologia de Califòrnia (Pasadena), on va exercir des de 1967 la càtedra de Física Teòrica. Va ser membre de la NASA des de 1964 i el descobridor del quark.