Middelalderen i Europa, Milla Eriksen

 • 400

  Folkevandringen

  Folkevandringen
  Folkevandringen var tiden der hunerene dro/ trengte seg inn i Europa fra øst og jagde bort menneskene som bodde der fra før. Dette utløste en "kjedereaksjon" av ulike grupper med mennesker, som var på flykt etter nye steder og bo. Det var mange germanske folkegrupper fra Vest-Europa som var på vandring etter bo sted. folkevandringen varte fra ca. 400 til 600.
 • 450

  det arabiske riket del 2

  det arabiske riket del 2
  Religion var en stor del av det arabiske riket. Som oftest tvang ikke araberne folkene i området de tok over til å konvertere til islam, men det var mange som uansett ville gjøre det fordi religionen var åpen for alle. Araberne aksepterte kanskje at folket som ikke praktiserte en tro, men det fikk uansett ulemper, som at de måtte betale ekstra skatt og følge noen "regler".
 • 450

  det arabiske riket

  det arabiske riket
  Det arabiske riket var en av de viktigste rikene innenfor den tidlige middelalderen. Det gikk handelsruter der viktige varer ble fraktet oppå kameler, dette skjedde over halvøya. Denne handelen kunne de tjene mye penger på. Det var ingen statsdannelse på øya.
 • 476

  Vestromerske rikets fall

  Vestromerske rikets fall
  Årsakene til det vestromerske rikets fall var økonomiske problemer, splittelsen til Østromerrikets og Vestromerriket, også korrupsjon og ustabilitet. Hunerne presset på fra Østen.
 • 482

  Det Østromerske riket

  Det Østromerske riket
  Det østromerske riket ble styrt av keisere, som hadde den øverste makten både religiøst og politisk. Disse keiserene følte seg som arvtakere til det gamle Romerriket. Riket ble utviklet fra den delen av Romerriket i øst.
 • 500

  tidlig middelalder

  tidlig middelalder
  Den tidlige middelalderen starter med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble laget i Europa for eksempel det østromerske riket, det arabiske riket og frankerriket.
 • 732

  Frankerriket

  Frankerriket
  Det frankiske riket regnes for å være starten til det nåværende Frankrike. I 732 beseiret frankerne arabiske styrker i kampen ved byen Poitiers, noe som satte en stopper for den arabiske ekspansjonen/utvidelsen. Karl Martell var lederen for det frankiske styrkene. Han var ikke konge, men ettersom at han var rikshovmester hadde han den reelle makten i frankerriket.
 • 750

  Kirken

  Kirken
  Kirkeorganisasjonen var i tidlig middelalderen godt utbygd lokalt og regionalt. Kirker og prester ble organisert i kirkesokn, som også var en del av et bispedømme, ledet av en biskop. Kirken hjalp de fattige og passet på de som var syke. Kirken ga ut tro og mening i livet. Kirken tok på seg en del oppgaver etter det vestromerske rikets fall, for eksempel å organisere matforsyningen og forhandle i konflikter. Disse oppgavene ble gjort før av keiserdømmets embetsmenn.
 • 962

  Det tysk-romerske riket

  Det tysk-romerske riket
  Da Otto 1. ble kronet i ca år 962 ble det tysk-romerske riket dannet. Riket ble oppløst i 1806 etter Østerrikes undergang mot Napoleon, det ble deretter østerriksk keiserdømme. Styreformen var monarkisk med en keiser som ble valgt av en folkegruppe kurfyrster (valg fyrster) bestående av de mektigste fyrstene.
 • 1000

  Høymiddelalderen

  Høymiddelalderen
  I motsetning fra den tidlige middelalderen da det var en urolig tid i Europa, med folkevandringen og viking overfall, ble det en roligere periode fra cirka år 1000. Folketallet begynte å stige og jordbruksproduksjonen økte. Handelen ble viktig, og byene vokste. økingen av kirkens makt, og en startende statsutvikling der kongerikene får en fastere styring.
 • 1030

  Slaget på Stiklestad

  Slaget på Stiklestad
  en av de største norgeshistoriens slag, må nok være slaget på Stiklestad. på slaget ble Olav Haraldsson drept av en trøndersk bondehær. Legenden mener at etter slaget så begynte mystiske ting og skje med kroppen til Olav, Dette gjorde at Olav fikk en helgenstatus og kallenavnet "den hellige".
 • 1095

  Korstogene begynner

  Korstogene begynner
  Korstogene var flere kamper/kriger mellom muslimer og kristne som ble først startet som et middel for at de kristne kunne ha kontroll over Jerusalem og de andre hellige stedene fra boka bibelen. Dette gjorde de for å redde resten som var igjen av det gamle østromerriket.
 • 1337

  Hundreårskrigen

  Hundreårskrigen
  hundreårskrigen var en langvarig periode der det var ufred mellom England og Frankrike fra ca 1337 til 1453. Det var ikke en krig som varte sammenhengende fra 1337 til 1453. England ville styre i Frankriket, fordi etter at karl den 4 døde sto Frankrikket uten en konge. begge land stilte med en tronkrever, dette første til krig mellom England og Franrikket
 • 1347

  Svartedauden

  Svartedauden
  Svartedauden kom til Europa i år 1347 og spredte seg raskt. Det var en bakteriell infeksjonssykdom som har forårsaket de verste epidemiene i verdenshistorien. Pest bakterien levde i blodet til lopper, og loppene var i pelsen til smågnagere. sykdommen ble spredd til mennesker ved loppebitt. 75-200 millioner mennesker i Europa av pesten.
 • 1387

  Dronning margrete den 1.

  Dronning margrete den 1.
  Margrete var Norges dronning fra 1388 og ble i 1389 også dronning for Sverige. Hun ble aldri valgt til dronning i Danmark men hun var i "praksis" dronning der også fra 1387. Dronningen var gift sammen med den svensk-norske kongen Håkon 6. Magnusson. Hun var også grunnleggeren for Kalmarunionen og hun var en nordisk riksstyrer.
 • 1537

  Den dansk-norske unionen

  Den dansk-norske unionen
  I over 400 år lå Norge under dansk-styre. Norge opplevde nedgangstider under denne tiden, og etter hvert, stor økonomisk utvikling og befolkningsvekst. En dansk/norske unionen varte ca fra 1537 til 1814. Grunnen til unionen med Danmark lå i den nordiske unionen fra 1397 altså Kalmarunionen. Danmark var den dominerende parten her. Sverige valgte og trekke seg ut i starten av 1500-tallet av unionen, mens Norge hadde ikke muligheten til dette.