Høymiddelalder i Norge - Ingri

 • 1130

  Borgerkrigstiden

  Borgerkrigstiden
  Sigurd Jorsalfare dør og Norge blir kastet inn i en strid om tronen og retten til å styre landet. Dette varte i ca. 100 år. Den norske borgerkrigstiden er en sentral periode i Norge sin overgang til å bli en stat som fungerer.
 • 1152

  Erkebispesetet i Norge

  Erkebispesetet i Norge
  Norge ble egen kirkeprovins. Det første erkebispesetet i norge ble grunnlagt i Nidaros, altså dagens Trondheim. Kirken etablerte seg som en større politisk aktør ila. perioden. Kirken og kongen var viktige allierte.
 • 1163

  Tronfølgeloven

  Tronfølgeloven
  Før hadde alle barn av kongen rett på arving av tronen, dette førte til splittelse, samkongedømmer og generelle problemer med å gjøre Norge større. Tronfølgeloven gjorde slutt på tradisjonen om at en hver kongesønn hadde rett på tronen. Denne loven ble vedtatt av Magnus Erlingsson.
 • 1217

  Fred i Norge

  Fred i Norge
  Håkon Håkonsson ble konge over Norge. Det er fortsatt interne strider og borgerkrigstiden regnes ikke som over før 1240. Dette startet overgangen til Norges storhetstid.
 • 1217

  Storhetstiden starter

  Storhetstiden starter
  Tiden etter borgerkrigene er kalt Norges storhetstid. Mange land ble underlagt Norge og befolkningen vokste samt landsområdene.
 • 1240

  Borgerkrigstiden avsluttes

  Borgerkrigstiden avsluttes
  Birkebeinerne og Baglerne kom til enighet, selv om det var fred i landet er ikke borgerkrigen ferdig før nå.
 • 1260

  Ny tronfølgelov

  Ny tronfølgelov
  Det ble nå innført arvekongedømme. Kongens eldste ektefødte fikk førsterett på tronen og tronfølgeren skulle tas til konge uten noen form for valg. Loven ble slik for å få sterkere kongemakt. Kirken fikk også rettigheter som gjaldt retten til p velge biskoper, abbeder og prester.
 • 1261

  Grønland ble lagt under Norge

  Grønland ble lagt under Norge
  Grønland ble lagt under Norge og hadde da norsk herredømme, det samme skjedde med blant annet Island og Færøyene.
 • 1265

  Norgesveldet

  Norgesveldet
  Etter borgerkrigstiden var Norge en stor og mektig stat i europa. Norgesveldet utgjorde en stor del av Norges storhetstid.
 • 1274

  Magnus Lagabøtes landslov

  Magnus Lagabøtes landslov
  Lovboken tredde i kraft i 1274. Landsloven avløste de fire landskapslovene og gjorde at Norge fikk en felles lovbok, dette hjalp til med samlingen av Norge.
 • 1300

  Befolkning

  Befolkning
  Rundt år 1300 hadde Norsk befolkning vokst kraftig. Dette gjorde at riket vokste og at det ble bedre levekår i den tidligere perioden. Samtidig ble det stadig trangere og flere dyrket dårligere og det ble mindre jord å ta av.
 • 1319

  Unionstiden

  Unionstiden
  Kong Håkon 5 døde og etterlot seg ingen sønner, kun datteren Ingebjørg. Ifølge tronfølgeloven var det tillatt for ektefødt sønn av ektefødt kongsdatter å bli konge i Norge. Så Ingebjørg giftet seg med den svenske prinsen. Når de fikk en sønn fikk han den Norske tronen og senere den svenske tronen siden han arvet det svenske kongedømmet av sin far.
 • 1350

  Svartedauden

  Svartedauden
  Svartedauden var en byllepest som herjet i Europa mellom 1347-1353. Svartedauden kom til Norge i 1349.
 • 1350

  Jord ble underlagt kirken

  Jord ble underlagt kirken
  Kirken utvidet stadig både inntekt og makt i Norge. Kirken krevde inn så og så mye av bøndene sin inntekt, akkurat som et skattesystem
 • 1350

  Storhetstiden avslutter

  Storhetstiden avslutter
  Svartedauden tar livet av ca. 60% av befolkningen og dermed blir levekårene vanskelige for de restrerende som lever.