Jesus

Kristendommen tidslinje

 • 1 CE

  Jesu fødsel

  Jesu fødsel
  Jesus blir født i Betlehem. Årstallet kan diskuteres med noen år.
 • 33

  Jesu korsfestelse

  Jesu korsfestelse
  Etter Jesu virke, blir han korsfestet av romeren Pontus Pilatus, og står opp igjen. Han drar til himmelen og sender den hellige ånd. De "kristne" fortsetter med misjonering og samlinger.
 • 49

  Fra jødisk sekt til ny religion

  Fra jødisk sekt til ny religion
  Fra ca år 44-95 skrives det nye testamentet av flere forfattere. Kristendommen får sitt eget særpreg og utviklingen som en selvstendig religion starter. Kristendommens eldste tid kalles oldkirken.
 • 100

  Kristen forfølgelse

  Kristne blir drept fordi de nekter å følge statsreligionens ritualer. Forfølgelsene varer frem til 300-tallet.
 • 325

  Konsilet i Nikea

  Konsilet i Nikea
  Biskoper fra hele den kristne kirke samles for å få enighet blant stridsspørsmål. Det blir laget en trosbekjennelse og diskutert forholdet mellom Gud og Jesus.
 • 381

  Kristendommen blir statsreligion

  Theodsius den store gjør kristendommen til statsreligion i romerriket.
 • 395

  Augustins innflytelse

  Augustins innflytelse
  Augustin skriver tekster om hvordan man skal tolke bibelen. Han legger til sju apokryfe bøker i GT, som protestantene senere mener ikke skal være med i bibelen. Samtidig bestemmer romerne at kun kristendom skal være lovlig
 • 451

  Kirkemøte i Kalkedon

  Fastslår at Jesus har en guddommelig og en menneskelig natur. Det oppstår en splittelse fordi de orientalsk- ortodokse kirkene i Afrika og Asia ikke godtar dette.
 • 500

  Klosterbevegelsen

  Klosterbevegelsen
  Kloster oppstår hvor man munker og nonner kan få innsikt i Guds lære. Lydighet og kyskhet står sentralt.
 • 700

  Middelalderen

  Middelalderen
  Kristendommen har sin gullalder i middelalderen. I føydalsamfunnet har kirken makt, og kristendommen har en stor rolle i samfunnet og enkeltmenneskers liv.
 • 1000

  Forkristning av Norge

  Forkristning av Norge
  Kristendommen kommer til Norge, og tar med seg det latinske alfabetet. Olav Tryggvason bygger den første kirken i Norge.
 • 1054

  Det store skisma

  Det store skisma
  Den vest-europeiske og den øst-europeiske kirken blir offisielt splittet til den ortodokse og katolske kirke. Årsaken er hovedsakelig uenigheter når det gjelder treenigheten, nattverd og pavens stilling over patriarkene.
 • 1100

  Korstog

  Korstog
  Korstog-bevegelse, altså krigstokter for å spre katolsk kristendom i middelalderen
 • 1517

  Protestantismen oppstår

  Protestantismen oppstår
  Martin Luther starter en bevegelse mot katolisismens avlatshandel. Protestantismen oppstår, og har fokus på å gå tilbake til det viktigste i kristendommen, og ikke like mye på ritualer og regler. Luther mener alle skal få mulighet til å lese bibelen.
 • 1537

  Norge blir protestantisk

  Protestantismen blir statsreligion i Norge
 • Opplysningstid

  Legmannsbevegelse som dreier seg om at ikke bare presten kan forkynne Guds ord. Pietismen oppstår, som legger vekt på personlig tro. Opplysningstidens fokus på vitenskap svekker kirkens autoritet.
 • Norge blir sekulært

  Norge har ikke lenger statsreligion. Regjeringen bestemmer ikke lenger biskoper i Den norske kirke.