Historie-Middelalderen

 • 400

  folkevandringen

  folkevandringen
  Det var i utgangspunktet hunere som trengte seg inn i Europa fra øst og fordrev de menneskene som hadde bodd der fra før. Ulike folkegrupper var på vandring å så etter nye steder å slå seg ned på.
 • 500

  Starten

  Starten
  man regner med at middelalderen starten på cirka år 500
 • 610

  Det arabiske riket

  Det arabiske riket
  Det arabiske riket lå på en halvøy, den halvøya var til en viss gradet ørkenlandskap. På den halvøya gikk det mange viktige handelsruter der varer ble fraktet på kameler. Mange tjente veldig godt på denne handelen.
  I året 610 fikk Muhammed en gudommelig åpenbaring, åpenbaringen førte til flere åpenbaringer som ble tegnet ned i koranen.
 • 700

  Karl den store

  Karl den store
  Karl den store's liv bestod av erobring og krigstog, Etter hannes fra døde tok han over den nordlige og vestlige delen av riket også tok broren hannes det øvrige delen. Når Karl den store's bror døde tok han over den delen også, å ved det overså han sønnene til broren.
 • 732

  Frankerriket

  Frankerriket
  frankerne beseiret de arabiske styrkene i slaget ved byen Poitiers, det satte en stopper for det arabiske ekspansjonen.
 • 962

  Det Tysk-Romerske riket

  Det Tysk-Romerske riket
  Otto 1. ble kronet til keiser over Det Tysk-romerske riket. Otto var fra før av en konge i det tyske riket som oppstod i den østlige delen av det gamle frankerriket.
 • 1046

  Investiurstriden

  Investiurstriden
  Det var en konflikt mellom pave og keiser om retten til å innsette biskoper. Det ble en strid om hvem som skulle ha det avgjørende ordet når geistlige og verdslige interesser sto mot hverandre. Frem til år 1050-årene hadde keiserne stor innflytelse på kriken. Keiseren var kirkens øverste beskytter, å siden Karl den stores tid hadde keiserne kontrollert tiden.
 • 1100

  korstogene begynner

  korstogene begynner
  Korstog er det vanlige navnet på en rekke krigstokt i middelalderen, som hadde til hensikt å spre katolsk kristendom eller verne den mot hedninger, muslimer eller kjettere
 • 1100

  Saladin

  Saladin
  Saladin var en sultan, altså muslimsk politisk og militærleder. Saladin hadde tjeneste hos Nureddin som var en syrisk hersker, senere ble han sendt til Egypt for å hjelpe. Saladin tok makten når den siste fatimid kalifen Aladdin døde. Senere ble han konge over flere områder, tillegg lagde han fred mellom kristne og muslimer.
 • 1184

  slaget ved fimreite

  slaget ved fimreite
  Slaget ved fimreite fant plass den 15. juni 1184 (det siste slaget) slaget var mellom kong Sverre og Magnus Erlingsson. Slaget handlet om hvem som skulle ha kongemakten i Norge, begge gjorde krav på å bli konge i Norge og hevdet å være en kongsætt. Magnus falt i slaget, og i følge de overlevende av hans menn døde også 2000 av Magnus Erlingsson.
 • 1200

  slaget på stikklestad

  slaget på stikklestad
  stiklestad slaget er ett av de mest kjente slagene i Norges historie. kong Olav Haraldsson mistet livet sitt i dette slaget. Slaget er regnet som en "milepæl" for innføringen av kristendommen, i Norge.
 • 1300

  Hundreårskrigen

  Hundreårskrigen
  Hundreårskrigen er regnet som en tid på 116år der det var mye stridigheter ok konflikter mellom England og Frankrike.
 • 1347

  Svartedauden

  Svartedauden
  Høsten året 1349 kom svartedauen/pesten til Norge, denne pesten dannet et tidsskille som førte til at den langvarige veksten det siste tusenåret tok en brå slutt. Under denne tiden var norge tettbefolket.
 • 1500

  Slutten

  Slutten
  Det sies at slutten av middelalderen var på år 1500.