Magnus erlingssons saga birkebeinarane werenskiold

Høymiddelalder i Norge - Ivar

 • 1120

  Harald Gille kom til Norge

  Harald Gille kom til Norge
  Hevdet han var kongssønn, kong Sigurd gikk med på det med forutsetting at Harald kunne bli konge etter Sigurds sønn hadde dødd.
 • 1130

  Kong Sigurd Jorsalfare dør

  Kong Sigurd Jorsalfare dør
  Hendelsen ble beskrevet som et tidsskille av både sagaskrivere og historikere. Bilde av Gerhard Munthe – Book: Snorre Sturlaśon - Heimskringla, J.M. Stenersen & Co, 1899., Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=956445
 • 1147

  Det andre korstoget

  Det andre korstoget
  (1147–1150) var det andre store korstoget som kom fra Europa. Det andre korstoget ble startet som svar på tapet av fylket Edessa
 • 1152

  Norge blir egen kirkeprovins

  Norge blir egen kirkeprovins
 • 1163

  Første Tronfølgelov

  Første Tronfølgelov
  I forbindelse med kroningen av kong Magnus Erlingsson ble det vedtatt en ny tronfølgelov som gikk ut på at norge skulle være et enekongedømme, og at eldste ektefødte kongssønn hadde førsterett på tronen. Tronkreverens skikkethet skulle vurderes av 12 bønder fra hvert bispedømme.
 • 1169

  Anglo-normannisk Invasjon Av Irland

  Anglo-normannisk Invasjon Av Irland
  Den anglo-normanniske invasjonen av Irland fant sted på slutten av 1100-tallet, da anglo-normannere gradvis erobret og skaffet seg store deler av land fra irene, som kongene av England deretter hevdet suverenitet over, som sanksjonert av paven.
 • 1176

  Sværre Sigurdsson Kommer Til Norge

  Sværre Sigurdsson Kommer Til Norge
  Etter å ha ankommet Norge hevdet han at han var kongssønn. Han ble møtt med blandet respons.
 • 1185

  Det bulgarske riket gjenoppstår

  Det bulgarske riket gjenoppstår
  Fram til 1256 var det andre bulgarske riket den dominerende makten på Balkan halvøya , og beseiret det bysantinske riket i flere store slag.
 • 1217

  Storhetstid i Norsk middelalder

  Storhetstid i Norsk middelalder
  innledet av valget av Håkon Håkonsson som konge. Illustrasjon Av Håkon og skule fra Flateyjarbók (1300-tallet)
 • 1237

  Mongolia Invaderer Europa

  Mongolia Invaderer Europa
  Volga Bulgaria, Cumania, Alania, og den Kievan Rus' federasjonen blir okkupert. (1237 - 1242)
 • 1240

  Skule Bårdsson blir drept

  Skule Bårdsson blir drept
  Skule Bårdsson styrte sammen med kong Håkon Håkonsson i starten av kongens tronetid, men i 1239 gjorde Skule opprør mot Håkon. Opprøret endte med at skule ble drept.
 • 1241

  Snorre Sturlason blir drept

  Snorre Sturlason blir drept
  Snorre støttet Skule Bårdsson frem til opprøret i 1239. Etter opprøret mislyktes ga Håkon Håkonsson ordre om å drepe Snorre.
 • 1260

  Andre Tronfølgelov

  Andre Tronfølgelov
  Den største endringen var at kongens eldste ektefødte sønn skulle ha førsterett på tronen, og tronfølgeren skulle tas til konge uten noen form for valg.
 • 1300

  Norge når befolknings tall på mellom 360 000 og 450 000

  Norge når befolknings tall på mellom 360 000 og 450 000
  Vekst i folketall brakte med seg press på ressurser men også slutten på bruk av treller som arbeidskraft.
 • 1349

  Svartedauden

  Svartedauden
  I 1349 ble Norge rammet av svartedauden. På grunn av de påfølgende konsekvensene blir det et naturlig skille mellom høymiddelalderen og senmiddelalderen. bildet: "Pesta i trappen" av Theodor Kittelsen (Mellom 1894 og 1896)
 • 1350

  Senmiddelalderen

  Senmiddelalderen
  Starten av senmiddelalderen. bilde: Av Jean Froissart - fra kapittel CXXIX av Jean Froissarts Krønike.