mates

Timeline created by @lorenita7293
 • Period:
  1,792 BCE
  to
  1,805 BCE

  per quin motiu no utilitzem els nombres romans en l'actualitat?

  Ya que els nombres arabigs basats en la base 10 son mes efcients y senzills de utilitzar per a fer operacions matematiques
 • Period:
  1,650 BCE
  to
  1,650 BCE

  El papir de Rhind és un document que conté 87 problemes matemàics i la seua finalitat era ensenyar.informa't de si contenien fraccions i quines operacions desenvolupen.

  En el papir Rhind tenim operacions de suma, resta, multiplicació i divisió de nombres enters i fraccions, potències, arrels quadrades, resolució de problemes amb una incògnita, àrees de triangles i trapezis i càlcul d'alguns volums.
  posa un exemple de problemes que apareixen en el papir.
  100 pans entre 5 homes 1/7 deles tres parts majors sigui les dues més petites. Quin és l'excés ?
 • Period:
  1,585 BCE
  to
  1,585 BCE

  imon Stevin publica una obra titulada L'aritmètica . En aquesta l'autor assenyala que la unitat és un nombre .Quin avanç va suposar aquesta afirmació?

  Es publica De Thiende, opuscle de trenta-sis pàgines en el qual s'introdueix l'ús sistemàtic de les fraccions decimals i es proposa el sistema mètric decimal per a la unificació de pesos i mesures.
 • Period:
  1,467 BCE
  to
  1,525 BCE

  Gregor Reisch Balingen

  Gregor Reisch Balingen, Württemberg; sobre 1467-Friburg de Brisgòvia, Baden, 9 de maig de 1525 va ser un monjo cartoixà, humanista i polígraf alemany, famós compilador de la Margarita philosophica literalment, "Perla filosòfica" , una de les primeres enciclopèdies modernes i la primera impresa.
 • Period:
  -825 BCE
  to
  -825 BCE

  als nombres indoaràbics del 0 al 9 se'ls anomena Algorismes . En honor a qui se'ls va donar aquest nom?

  El terme algorisme prové del matemàtic astrònom àrab Abu Abduhall Muhamed autor de l'obra Sobre el càlcul amb nombres indis, de l'any 825.
 • Period:
  -780 BCE
  to
  -850 BCE

  Al-Khwarizmi

  ser un matemàtic, astrònom i geògraf persa, musulmà, xiïta, que va viure aproximadament entre 780 i 850. Va néixer en una ciutat anomenada Jwarizm que actualment es diu Jiva i està a l'Uzbekistan. Va viure a la cort de lo califa Abdullah a l'- Mamún qui havia fundat una acadèmia de ciències que es deia "La Casa de la Saviesa" en què treballaven els millors científics i matemàtics de l'època, entre ells, per descomptat.
 • Period:
  -700 BCE
  to
  -700 BCE

  els nombres irracionals es coineixen des de l'escola pitagòrica , eren anomenats incomensurables. Importància d'Hipas de Metapont en el reconeixement d'aquest nombres .Quants nombres irracionals i la seua utilitat en la actualitat

  hi han infinits nombres irracionals , ja que entre 1i2 hi han infinits nombres doncs en general en son mes encara.
  El número pi(π):3,14159...(s'utilitza per a traure la raó entre la longitud d'una circumferència i el seu diàmetre.)
  el número e:(2,7182...):serveix per a fer calculs de funcions exponencials
  el número àureo: (1,6180...): serveix per a fer les proporcions dels edificis , el cos humà, …
 • Period:
  -650 BCE
  to
  -650 BCE

  els nombres absurds i els nombres negatius

  Els nombres negatius antigament coneguts com "nombres parents" o "números absurds"
  Les primeres manifestacions del seu ús es remunten a el segle V, en orient, i no arriba fins occident fins al segle XVI. En orient es manipulaven nombres positius i negatius,
  No obstant això, els xinesos no van acceptar la idea que un nombre negatiu Podria ser solució d'una equació. Correspon als Indis la diferenciació entre nombres positius i negatius, que interpretaven com a crèdits i dèbits.
 • Period:
  -628 BCE
  to
  -628 BCE

  l'origen del zero i la importancica d'aquest en la historia

  El zero va néixer a l'Índia. Van ser els savis indis els primers a dibuixar un símbol per representar el zero, un dígit que no apareix en els escrits grecs ni entre els números romans.
  Va tindre una gran importancia ja que aquest simple símbol va disparar la capacitat dels matemàtics per operar amb nombres tan grans com volguessin.Els indis van convertir en un nombre independent i amb entitat pròpia, que van començar a emprar en operacions aritmètiques
 • Period:
  27
  to
  27

  Qui va desenvolupar el treball amb decimals i com es va introduir a Europa?

  A Europa, Simon Stevin va usar els decimalesii, amb una notació diferent a la d'avui cap a l'any 1585 amb la seva obra "De Thiende", en ella defineix els nombres decimals i fa servir fraccions decimals.
 • Period:
  500
  to
  500

  11.1qué ès l'abac?

  Un àbac és una eina per a l'càlcul manual d'Operacions aritmètiques, que consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on és fan córrer bols. S'hi podin representar noms enters o Decimals. Per a representar un nom és fa servir la base decimal on cada fil de bols representa els Unitats, desenes, centenes, etcètera.
  L'àbac generalment s'utilitza per realitzar els Operacions aritmètiques bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió).
 • Period:
  500
  to
  500

  nterpreta aquesta il·lustració basant-te en la història dels nombres. (Abac 2)

  Dos peronses per lo que es pot observar , dos dondes fen calculs utilitzant l'abacus per a ajudar-les a fer els calculs .
 • Period:
  600
  to
  500

  Hipas

  Hipàs, metapontino, va ser un filòsof presocràtic, membre de l'Escola pitagòrica. ... Es creu que va ser qui va provar l'existència dels nombres irracionals, en un moment en què els pitagòrics pensaven que els nombres racionals podien descriure tota la geometria de l'món.
 • Period: to

  simon stevin

  Simon Stevin va néixer a Bruges (Bèlgica) en 1548 i va morir a l'1620 va treballar com a conseller del príncep Maurici De Nassau, que s'encarregava de la supervisió de les obres públiques, sobretot les relacionades amb els dics marítims. Invent el «iot terrestres», impulsat per espelmes, era capaç de transportar més de 25 persones a velocitat propera als 35 km / h. A l'voltant de l'any 1600,
 • Period: to

  quina importancia té la tauleta Pimpton 322?

  Pimpton és una tauleta de barro de babilonia que destaca per tindre un exemple de les matematiques babilòniques.
 • Period: to

  els babilons i el sistema de numeració sexagesimal .Intenta explicar aquest sistema basant-te en la imatge següent

  Base 60 o sexagesimal
  • La base 60 utilitza 12 falanges d'una mà i 5 dits de l'altra mà
  El nombre 60 és divisible per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30 •
  la base sexagesimal s'utilitza per mesurar: El temps: hores, minuts i segons o Els angles: graus, minuts i segons •
  Base auxiliar: base 10 o decimal utilitzada per les xifres menors que 60
  Actualment utilitzem aquest sistema?
  A dia de hui si utiltzem el sistema sexagesimal per a mesurar l'hora , els minuts , segons , els angles , …
 • Period: to

  .els sumeris i el sistema de numeració posicional

  Ells sumeris van ser el poble que van donar lloc a la civilització sumèria cap al 5000 a.c.
  En els sistemes de numeració posicionals el valor d'un símbol depèn tant de l'símbol utilitzat, com de la posició que aquest símbol ocupa en el nombre. El nombre de símbols permesos en un sistema de numeració posicional es coneix com a base de sistema de numeració.