Cèl·lula

Cronologia dels esdeveniments relacionats amb la cèl·lula

 • Primers microscopis

  Primers microscopis
  Els holandesos Hans i Zacharias Jensen van improvitsar el primer microscopi compost.
 • Period: to

  ABANS DE LA TEORIA CEL·LULAR

 • Robert Hooke

  Robert Hooke
  Va millorar el microscopi compost i va anomenar "cèl·lules" els buits que va observar en làmines de suro.
 • A. Van Leeuwenhoek

  A. Van Leeuwenhoek
  Va elaborar un microscopi senzill per observar microorgaismes.
 • R. Brown

  R. Brown
  Va descobrir el nucli cel·lular observant cel·lules vegetals.
 • J. E. Purkinje

  J. E. Purkinje
  Va anomenar "protoplasma" el fluid cel·lular, el citoplasma.
 • Period: to

  POSTULACIÓ DE LA TEORIA CEL·LULAR

 • M. Scheleiden

  M. Scheleiden
  Va concloure que tots els teixits vegetals estaven formats per cèl·lules.
 • T. Schwann

  T. Schwann
  Va proposar que la cèl·lula és la unitat funcional dels éssers vius.
 • R. Virchow

  R. Virchow
  Va postular la frase "tota cèl·lula procedeix d'una altra cel·lula".
 • Kölliker

  Kölliker
  Descubreix els mitocondris.
 • Anton Shneider

  Anton Shneider
  Observa i descriu amb precisió la mitosi.
 • Franz Leydig

  Franz Leydig
  Va anomenar els components funcionals de la cel·lula: membrana, citoplasma i nucli.
 • Period: to

  DESPRÉS DE LA TEORIA CEL·LULAR

 • S. Ramón y Cajal

  S. Ramón y Cajal
  Va descobrir el càracter cel·lular i individualitzat de les neurones.
 • Landsteiner

  Landsteiner
  Descubriment dels grups sanguinis.
 • Martha Chase i Alfred Hershey

  Martha Chase i Alfred Hershey
  Demostren que l'ADN és un material hereditari.
 • L. Margulis

  L. Margulis
  Va postular com es van originar les cèl·lules eucariotes (teoria endosimbiòtica).
 • Ovella Dolly

  Ovella Dolly
  Els seus creadors van ser Keith Campbell i Ian Wilmut. Primer animal clonat a partir d'una cèl·lula del cos.