Img cuando aparecio el primer ser humano descubrelo aqui 2838 300 150

Evolució de la vida a la Terra

 • 3800 BCE

  Primera cèl·lula.

  Primera cèl·lula.
  Fa 3800 milions d’anys s’origina la primera cèl·lula, aquesta és petita, sense nucli, aquàtica, heteròtrofa (utilitza la matèria orgànica com a nutrients) i anaeròbica (és capaç de viure en absència d'oxigen).
 • Period: 3800 BCE to 3000 BCE

  S'esgoten els nutrients orgànics del medi.

 • 3000 BCE

  Primera cèl·lula autòtrofa.

  Primera cèl·lula autòtrofa.
  Fa 3000 milions d’anys apareix la primera cèl·lula autòtrofa, aquesta utilitzava la radiació solar com a font d'energia i l'hidrogen de l'aigua, fabricant la seva pròpia matèria orgànica i alliberant oxigen (fotosíntesis).
 • Period: 3000 BCE to 2500 BCE

  L'oxigen és un producte de la fotosíntesi i cada cop és més abundant en el medi aquàtic i a l'atmosfera.

 • 2500 BCE

  Primera cèl·lula aeròbica.

  Primera cèl·lula aeròbica.
  Fa 2500 milions d’anys neix la primera cèl·lula aeròbica la qual es capaç de viure en presència d'oxigen i desenvolupa vies metabòliques més eficients gràcies a l'ús d'aquesta molècula.
 • Period: 2500 BCE to 1500 BCE

  L'oxigen es comença a combinar amb altres molècules d'oxigen per formar l'O3. L'oxigen assoleix concentracions atmosfèriques semblants a les actuals.

  Es comença a formar la capa d'ozó. Sense aquesta capa la vida fora de l'aigua hagués estat impossible. La presència d'aquesta capa va fer que es començés a refredar.
 • 1500 BCE

  Primera cèl·lula eucariota.

  Primera cèl·lula eucariota.
  Fa 1500 milions d’anys apareix la primera cèl·lula eucariota. La simbiosi (fusió) entre dos organismes bacterianes (espiroqueta i termoplasma) origina un tipus cel·lular més complex.
 • Period: 1500 BCE to 1000 BCE

  Teoria de l'endosimbiosi serial (Lyn Margulis).

  Margulis va ser qui va explicar com es produeix la primer cèl·lula eucariota a través de la teoria de l’endosimbiosi serial. A partir de fusionar bacteris es va produir l’organisme eucsriota, més complexos.
  Posteriorment es fusionen nous bacteris originant els mitocondris i cloroplast actuals incrementant la complaxitat de les cèl·lules eucariotes.
 • Period: 1000 BCE to 800 BCE

  Les condicions ambientals del medi aeri s'estabilitzen: es forma la capa d'ozó que protegeix de la radiació ultraviolada.

 • 800 BCE

  Primer organisme unicel·lular.

  Primer organisme unicel·lular.
  Fa 800 milions d’anys surgeix el primer organisme unicel·lular que surt del medi aquàtic i colonitza zones humides. Per tal de realitzar-ho, els éssers vius desenvolupen estructures que eviten la pèrdua d'aigua i protegeixen de la radiació solar (parets, cutícules, secrecions, mucoses...).
 • 670 BCE

  Primer organisme aquàtic pluricel·lular.

  Primer organisme aquàtic pluricel·lular.
  Fa 670 milions d’anys les cèl·lules s'especialitzen i la diversitat biolòogica oceànica augmenta.
 • 450 BCE

  Primer organisme pluricel·lular vegetal.

  Primer organisme pluricel·lular vegetal.
  Fa 450 milions d’anys es manifesta el primer organisme pluricel·lular vegetal en terra ferma. Apareixen les llavors com a estratègia per evitar la dessecació.
 • 400 BCE

  Primer organisme pluricel·lular animal.

  Primer organisme pluricel·lular animal.
  Fa 250 milions d’anys neix el primer organisme pluricel·lular animal en terra ferma, eren organismes semblants als petits artròpodes actuals.
 • 250 BCE

  Primer mamífer.

  Primer mamífer.
  Fa 250 milions d’anys s’originen les primeres espècies van evolucionar a partir dels rèptils i tenien una morfologia semblant al grup de la imatge.
 • 19 BCE

  Primer ésser humà.

  Primer ésser humà.
  Fa 190.000 anys apareix el primer ésser humà anomenat Homo sapiens que es va originar al continent africà des d'on es va estendre per tota la Terra.