Tmp622162389357297664

Línia del temps dels esdeveniments més importants relacionats amb la cèl·lula

By Fresco1
 • Robert Hooke

  Robert Hooke
  En col·locar una fina làmina de suro sota un senzill microscopi dissenyat per ell mateix, va observar unes cel·les amb formes geomètriques a les que va anomenar cèl·lules per la seva semblança amb les cel·les d'un panal.
 • Anton van Leeuwenhoek

  Anton van Leeuwenhoek
  Va crear un microscopi senzill amb el qual va ser una de les primeres persones en observar bacteries i microrganismes.
 • Gottfried Reinhold Treviranus

  Gottfried Reinhold Treviranus
  Va proposar que les cèl·lules eren entitats reals i que es podien aïllar dels teixits.
 • Robert Brown

  Robert Brown
  Va descobrir el nucli cel·lular observant cèl·lules vegetals.
 • François Vincent Raspail

  François Vincent Raspail
  Raspail va ser un dels fundadors de la teoria cel·lular, encunyant la frase omnis cellula i cellula ("tota cèl·lula deriva d'una [preexistent] cèl·lula") que de vegades és atribuïda a Rudolf Karl Virchow.
 • Félix Dujardin

  Félix Dujardin
  El 1835 aquest científic francès, va descobrir que les cèl·lules no eren buides (com ho havia determinat Hooke en les seves observacions sobre el suro) sinó que aquestes al seu torn estaven constituïdes per una substància gelatinosa.
 • Jan Evangelista Purkyně

  Jan Evangelista Purkyně
  Va anomenar "protoplasma" el fluid cel·lular, el citoplasma.
 • Matthias Jacob Schleiden

  Matthias Jacob Schleiden
  El creixement de les plantes, segons va afirmar en 1839, es produeix per la generació de cèl·lules noves que, segons les seves especulacions, es propagaven a partir dels nuclis cel·lulars de les velles. Posteriors descobriments van mostrar el seu error respecte al paper del nucli en la mitosi o divisió cel·lular, el seu concepte de la cèl·lula com a unitat estructural comuna a totes les plantes, va atreure l'atenció dels científics cap als processos vitals que es produïen a nivell cel·lular.
 • Friedrich Theodor Schwann

  Friedrich Theodor Schwann
  En 1839, Schwann va proposar llavors tres generalitzacions sobre la naturalesa de les cèl·lules:
  Els animals i les plantes estan formades per cèl·lules més les secrecions de les cèl·lules;
  Aquestes cèl·lules tenen una vida independent;
  Estan subjectes a la vida de l'organisme.
  I va proposar la cèl·lula com l'unitat funcional dels éssers vius.
 • Hugo von Mohl

  Hugo von Mohl
  El 1844 von Mohl va demostrar que el protoplasma és la font dels moviments, identificant (anomenant'l-ho 'utricle vital') la membrana citoplasmàtica de les cèl·lules vacuolars i és el primer a descriure el comportament del protoplasma en la divisió cel·lular.
 • Robert Remak

  Robert Remak
  D'entre les seves diverses contribucions al progrés científic, També destaca la descoberta dels processos mitòtics, assenyalant que les cèl·lules es multipliquen per escissió del seu nucli; descobriment que sol atribuir-se injustament a Rudolf Virchow, company seu de la universitat, que va prendre la seva idea com a pròpia.
 • Rudolf Ludwig Karl Virchow

  Rudolf Ludwig Karl Virchow
  Ell va començar a realitzar una de les formes de la teoria cel·lular, en la qual deia que les cèl·lules s'originen a partir de cèl·lules preexistents(omnis cellula ex cellula '', «tota cèl·lula prové d'una altra cèl·lula»).
  Es va veure influenciat per altres treballs; com per les investigacions de Robert Remak, qui en 1850 va ser un dels primers a assenyalar la multiplicació de cèl·lules per formar teixits.
  Aquesta és la idea exposada per Virchow i per tant no és una idea del tot original.
 • Eduard Adolf Strasburger

  Eduard Adolf Strasburger
  Al costat de Walther Flemming, i Edouard van Beneden expliquen la distribució cromosòmica durant la divisió cel·lular.
 • Oscar Hertwig

  Oscar Hertwig
  Va reconèixer el paper del nucli cel·lular en l'herència i la reducció cromosòmica durant la meiosi.
 • Walther Flemming

  Walther Flemming
  Flemming va investigar també el procés de la divisió cel·lular i la distribució dels cromosomes en el nucli, procés que va denominar mitosi.
 • Santiago Ramón y Cajal

  Santiago Ramón y Cajal
  Va ser el 1888, quan va descobrir els mecanismes que governen la morfologia i els processos connectius de les cèl·lules nervioses de la matèria grisa del sistema nerviós cerebroespinal.
 • Lynn Margulis

  Lynn Margulis
  Entre els seus nombrosos treballs de la Biologia, va destacar per descriure una important fita en l'evolució, la seva teoria sobre l'aparició de les cèl·lules eucariotes com a conseqüència de la incorporació simbiòtica de diverses cèl·lules procariotes (endosimbiosis).