Celulas madres 1

Història de la cèl·lula

 • Period: to

  História de la cèl·lula

 • Batieg de la cèl·lula

  Batieg de la cèl·lula
  Hooke fa servir per primera vegada el nom de cèl·lula en el seu llibre de microscopia per descriure el que veu, concretament, un tros de suro.
  Biografia de Robert Hooke
 • Primer microscopi

  Primer microscopi
  Antonie Van Leeuwenhoek fabrica el primer microscopi, amb el que observa glòbuls de la sang.
  La vida de Leeuwenhoek i el microscopi
 • Observació de protozous

  Observació de protozous
  Antonie Van Leeuwnhoek observa per primera vegada protozous d'una bassa.
 • Observació de bacteris

  Observació de bacteris
  Antonie Van Leeuwnhoek observa per primera vegada bacteris de la seva boca.
 • El nucli de la cèl·lula

  El nucli de la cèl·lula
  Robert Brown va descobrir el nucli de la cèl·lula tot observant cèl·lules vegetals.
  Biografia de Robert Brown
 • Teoria cèl·lular

  Teoria cèl·lular
  Els alemanys Matthias J. Schleiden,Theodor Schwann van establir la Teoria cel·lular: tots els éssers vius estan compostos per una o més cèl·lules.
  Teoria cèl·lular
 • Descobriment del mitocondri

  Descobriment del mitocondri
  Es descobreix el mitocondri. Està en el citoplasma de la cèl·lula i és l'encarregat de fer un conjunt de processos químics, la respiració cèl·lular, amb la que aconsegueix l'energia necessària perquè la cèl·lula pugui realitzar les seves activitats.

  Mitocondri
 • Ampliació de la teoria cel·lular

  Ampliació de la teoria cel·lular
  Rudolf Virchow amplia la teoria cel·lular: "Omnis cellula ex cellula", tota cèl·lula prové d'una altra cèl·lula.
  Biografia de Rudolf Virchow
 • Mitosi

  Mitosi
  Es descobreix la mitosi, que és el procés en el que el nucli es divideix en dues meitats, dues copies del material genètic que es converteixen en nuclis de dues cèl·lules, les cèl·lules filles. Aquest procés és exclusiu de les cèl·lules eucariotes, ja que les cèl·lules procariotes tenen el nucli repartit pel citoplasma i tenen un sol cromosoma, fet pel qual es divideixen per fissió vinària.
  Fases de la mitosi
 • Reticle endoplasmàtic

  Reticle endoplasmàtic
  reticle endoplasmàticEs descobreix el reticle endoplasmàtic, un conjunt de cavitats aplanades, conductes i làmines limitats per una membrana, la membrana nuclear, i que ocupen per quasi tot el citoplasma de les cèl·lules eucariotes. El reticle endoplasmàtic pot ser llis o rugós (o les dues coses en una mateixa cèl·lula). El rugós està ple de ribosomes, en canvi, el llis no. Participa en la síntesi de proteïnes i lípids i emmagatzema i transporta substàncies d'un punt a un altre de la cèl·lula.
 • Golgi

  Golgi
  L'aparell de golgi està a tocar del reticle endoplasmàtic. El reticle endoplasmàtic li envia proteïnes sintetitzades i ell és l'encarregat d'enviar-les cap al seu destí.
  Aparell de Golgi
 • Lisosomes

  Lisosomes
  Són unes estructures simples rodejades només per una membrana, que si es trenca, destruiria la cèl·lula amb els enzims que té a l'interior. Els lisosomes són l"esòmac" de la cèl·lula, és l'encarregat de digerir a part de substàncies de l'exterior també digereixen restos cel·lulars que ja no necessita la cèl·lula. Els lisosomes es formen al reticul endoplasmàtic i es prové de enzims al golgi.
  Lisosomes
 • Microscopi electrònic

  Microscopi electrònic
  La història del microscopi electrònicEs fabrica el primer microscopi electrònic. Aquest microscopi funciona amb electrons en comptes de fotons o llum visible, i això li permet tenir més capacitat d'augment, ja que els electrons tenen menor longitud d'ona que els fotons.
  El primer microscopi electrònic va ser dissenyat per Ernst Ruska, Max Knoll i Jhener entre 1925 i 1930, qui es van basar en els estudis de Louis-Victor de Broglie sobre les propietats ondulatòries dels electrons.
 • Ribosomes

  Ribosomes
  Els ribosomes són uns orgànuls cel·lulars que podem trobar repartits pel citoplasma o enganxat al reticle endoplasàtic rugós (només a les cèl·lules eucariotes). Són molt importants per la seva intervanció a la síntesi de les proteïnes de la cèl·lula.
  Ribosomes
 • Creació d'una cèl·lula bacteriana

  Creació d'una cèl·lula bacteriana
  John Craig Venter,i 25 científics més escullits per al projecte, han aconseguit crear una cèl·lula bacteriana controlada a partir de genoma químicament sintetitzat.
  Un bacteri artificial