Celula madre

Cèl.lules mare

 • Period: to

  Cèl.lules mare

 • Descobriment

  Descobriment
  Es descobreix que algunes cèl·lules poden produir altres que no són del seu tipus. això va provocar que els investigadors comencessin a investigar sobre aquest tema.
 • Sistema HLA

  Sistema HLA
  Al 1958, any en què el Dr Jean Dausset va descobrir els antígens HLA.
  El sistema HLA és important per poder saber si els tipus de sang del donant i del receptor són compatibles o no.
  Amb el descobriment del sistema HLA, es van dur a terme investigacions en el camp de la medul·la òssia
 • Experiments

  Experiments
  Els experiments amb ratolins demostren l'existència de cèl.lules mare sanguínies residents a la medul·la (Anglaterra)
 • Experiment part 2

  Experiment part 2
  S'estableix l'existència i les propietats de les cèl·lules mare per a trasplantaments de medul·la òssia de ratolí.
  Aquest descobriment va establir les bases per a totes les investigacions actuals sobre les cèl·lules mare adultes i embrionàries (Canadà)
 • Primer trasplantament

  Primer trasplantament
  El primer trasplantament de medul.la òssia entre persones relacionades es va dur a terme entre dos germans, el receptor patia d'una estranya immunodeficiència coneguda amb el nom de: 'síndrome del nen bombolla'.
 • Aplicació de la tecnologia

  Aplicació de la tecnologia
  Primera aplicació de la tecnologia que separa les cèl·lules mare de las de medul.la òssia per disseccionar la jerarquia de la cèl·lula (Canadà).
 • Primer trasplantament de medu.la òssia d'un donant no relacionat

  Primer trasplantament de medu.la òssia d'un donant no relacionat
  Els Metges de l'hospital de Nova York Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, van realitzar el primer trasplantament de medul.la òssia d'un donador no relacionat el qual va ser donat a un nen de 5 anys d'edat amb SCID "síndrome d'immunodeficiència combinada severa", una rara, i fatal malaltia genètica en el qual el cos no es pot defensar contra gèrmens externs. Li van ser donades 6 infusions èxit de medul·la, sis de les quals no estaven totalment acceptades, i en la setena finalment si.
 • Sang del cordó umbilical

  Sang del cordó umbilical
  Es descobreix que les cèl·lules mare en la sang del cordó umbilical humà són trasplantables. (EUA)
 • Primer transplantament amb cèl.lules de sang del cordó umbilical

  Primer transplantament amb cèl.lules de sang del cordó umbilical
  FanconiEl 1988 quan un jove que pateix d'anèmia de Fanconi se li va realitzar el primer trasplantament amb cèl·lules de sang del cordó umbilical.
 • Experiment 3

  Experiment 3
  Es regenera la medul·la de ratolins mitjançant cèl·lules mare separades in vivo. (EE-UU.)
 • Cervell humà

  Cervell humà
  Les cèl·lules mare neurals són identificades en el cervell humà adult (Canadà)
 • Primer transplantamentamb cèl.lules sanguínies del cordó umbilical 2

  Primer transplantamentamb cèl.lules sanguínies del cordó umbilical 2
  El primer trasplantament amb cèl·lules sanguínies del cordó umbilical entre persones que no posseïen cap mena de parentiu es va dur a terme l'any 1993 a la Universitat Duke.
 • Experiments 4

  Experiments 4
  S'aconsegueix la separació de les cèl · lules mare del càncer de la majoria de les cèl · lules en un càncer (Canadà) Els pacients amb còrnies danyades són tractats amb èxit amb cèl · lules mare de la còrnia (Taiwan)
 • Leucèmia

  Leucèmia
  Es descobreix que la leucèmia es deguda a una cèl.lula mare
 • Descobriment de les cèl.lules mare embrionàries

  Descobriment de les cèl.lules mare embrionàries
  A finals de 1998 i després d'intensos treballs d'experimentació, un grup d'investigadors de la Universitat de Wisconsin (EUA) va aconseguir el primer cultiu de cèl · lules mare embrionàries humanes. A partir d'aquest moment, les progenitores cel.lulars han estat presentades com la gran esperança terapèutica del nou segle.
 • Diferenciació

  Diferenciació
  L'any 1999 es va dur a terme un altre impressionant descobriment científic; quan un grup de científics van manipular per primera vegada cèl · lules de ratolí per poder generar cèl · lules especials pel procés conegut amb el nom de "diferenciació"
 • Organització per a la investigació de les cèl.lules mare

  Organització per a la investigació de les cèl.lules mare
  Es forma per primera vegada una organització per a la col·laboració en la investigació de cèl·lules mare: la Xarxa de Cèl·lules Mare (Canadà) Cèl·lules mare de la dermis identificades en el teixit de la pell d'adults (Canadà)
 • Transformació

  Transformació
  L'any 2001 va poder ser testimoni privilegiat de la transformació d'una cèl · lula mare en una cèl · lula sanguínia.
 • Fòrum internacional

  Fòrum internacional
  Creació del Fòrum Internacional de Cèl·lules Mare (ISCF) per fomentar la col. laboració internacional, i amb l'objectiu general de promoure bones pràctiques mundials i accelerar el progrés en la ciència biomèdica.
 • Càncer

  Càncer
  Aïllen cèl·lules mare cancerígenes en els tumors cerebrals humans (Canadà) S'identifiquen rares cèl · lules mare del càncer de mama en humans (EUA)
 • Tractament del Parkinson

  Tractament del Parkinson
  Derivació per primera vegada de cèl.lules dopaminèrgiques de cèl·lules mare embrionàries humanes, una esperança per al tractament de la malaltia de Parkinson (EUA)
 • Premi Lasker

  Premi Lasker
  Primera evidència de les cèl.lules mare del càncer d'ossos humans (EUA). James Till i McCulloch Ernest guanyen el Premi Lasker d'experiments en els que van identificar per primera vegada cèl·lules mare i preparar l'escenari per a totes les investigacions actuals sobre les cèl·lules troncals adultes i embrionàries.
 • Experiments 5

  Experiments 5
  Primera prova clínica de cèl·lules mare embrionàries humanes derivades per al tractament de lesions de la medul · la espinal (EUA) Aïllament de cèl·lules mare humanes de la sang capaces de formar totes les cèl·lules en el sistema sanguini. (Canadà)
 • Actualitat

  Actualitat
  En l'actualitat, es realitzen cada any aproximadament 500 trasplantaments utilitzant sang del cordó umbilical.
  La ciència es troba contínuament a punt de realitzar nous i impressionants descobriments relacionats amb les cèl · lules mare i amb la sang del cordó umbilical.
 • Yamanaka

  Yamanaka
  Un científic japonès que avisa de possibles riscos sobre" teràpies" de cèl•lules mare, no practicades.