línia del temps d'Història de la música

 • 10,000 BCE

  musica en la prehistoria

  musica en la prehistoria
 • Period: 10,000 BCE to 3500 BCE

  prehistoria

  En jaciments europeus s'han trobat, sobretot, flautes, xiulets i possibles bramadores, aquestes darreres realitzades en os o en fusta. Estaven realitzats en ossos curts, com a falanges, i produïen so en bufar per ells.
 • 4000 BCE

  la musica en mesopotamia

  la musica en mesopotamia
 • Period: 3500 BCE to 2100 BCE

  mesopotamia

  Com a Egipte, a Mesopotàmia es van valorar els instruments musicals com a objectes artístics i de comunicació amb la divinitat i es va associar el cant als rituals religiosos: eren la base dels salms.
 • 3200 BCE

  musica en egipte dels faraons

  musica en egipte dels faraons
 • 750 BCE

  la musica en l'antiga grecia

  la musica en l'antiga grecia
 • Period: 476 BCE to 1492 BCE

  edat mitjana

  Durant l'Edat Mitjana, la música va estar influenciada pels conceptes musicals de Pitàgores sent, a més, parteix del quadrivium.​ A més, es van establir les bases per a les pràctiques de notació musical i teoria musical.
 • 204 BCE

  la musica en el imperio romano

  la musica en el imperio romano
 • Period: 27 BCE to 476 BCE

  imperi roma

  A l'origen (segle V-II a.C), els Romans, descendents dels pastors i camperols de les regions centrals d'Itàlia, havien desenvolupat llenguatges artístics pobres i primitius, sobretot en comparació amb les primeres formes artístiques dels grecs.
 • Period: 12 to 144

  antigua grecia

  La música grega es caracteritza per ser monofònica, és a dir, composta per una sola melodia sense harmonia o contrapunt. Diversos instruments com la lira, podien ornamentar la melodia, generant heterofonia.
 • 476

  musica a l'edat mitjana

  musica a l'edat mitjana
 • Period: to 31

  egipte dels faraons

  No es coneix amb exactitud com era la música egípcia perquè no s'escrivia, sinó que es transmetia oralment; no obstant això, es conserven els textos emprats en algunes cerimònies