Historia del arte

LÍNIA DE TEMPS

 • 30,000 BCE

  Paleolític

  Paleolític
  Obra representativa : Cova de Lascaux
  Link text
 • 30,000 BCE

  Coves Altamira

  Coves Altamira
 • 30,000 BCE

  Venus de Willendorf

  Venus de Willendorf
 • Period: 30,000 BCE to 1700 BCE

  PREHISTORIA

  · L'animal com a subjecte pintat
  · Realitzat dins una cova
  · Vermell, negre i ocre com a colors principals
  · De vegades forma part d'un ritual
 • 8000 BCE

  Neolític

  Neolític
  Obra representativa : Cromlech Stonehengre
  Link text
 • 8000 BCE

  Ceràmica prehistòrica

  Ceràmica prehistòrica
  La ceràmica apareix durat el Neolític, quan van començar a tenir excendents alimentaris i en conseqüència es va crear la necessitat d'emmagatzemar.
 • 5000 BCE

  Edad dels Metalls

  Edad dels Metalls
  Obra representativa : Arquitectura Talaioica
  Link text
 • 3000 BCE

  Escriptura cuneiforme

  Escriptura cuneiforme
  L'escriptura cuneiforme és una mostra de l'alt nivell cultural d'aquesta civilització. Es denomina cuneiforme pels claus i cunyes que graben les tauletes sobre les que s'escribia.
 • 3000 BCE

  Arquitectura Mesopotànic

  Arquitectura Mesopotànic
  Temples, Zigurat, Palaus
  Obra representativa: Zigurat
 • Period: 3000 BCE to 500 BCE

  ART MESOPOTÀNIC

  · Primera civilització histórica
  · La habitació : Sumaris, Acadis, Asiris i Babilònics
  · Aparició de l'escriptura
  · Societat jerarquitzada
  · Sistemes polítics ( drets i primers textos legals )
  · Desenvolupament de la ciència
  · Invenció de la roda
 • Period: 3000 BCE to 332 BCE

  EGIPTE

  · Arcaisme (rigidesa en l'articulació)
  · Braços al costat del cos
  · En els grups les figuras es juxtaposen
  · Els cabells i les barbes és redueixen a línies
  · Jerarquització
  · Els materials són : pedra i vori
  · Temàtica religiosa o retrats
 • 2900 BCE

  Obra representativa Egipte

  Obra representativa Egipte
  Obra representativa : Escenes del llibres dels morts
  Link text
 • 2900 BCE

  Piramides a Egipte

  Piramides a Egipte
  Obra representativa : Piramides
  La funció d'aquestes construccions servia per enterar els faraons de l'època.
  Link text
 • 2900 BCE

  Obra representativa Egipte

  Obra representativa Egipte
  Obra : Escriba del Museu del Caire
 • 2900 BCE

  Obra representativa Egipte

  Obra representativa Egipte
  Obra : Escultura de Kefrén
 • 2120 BCE

  Obra representativa Mesopotània

  Obra representativa Mesopotània
  Obra representativa: Retrat de Gudea
 • 2040 BCE

  Obra representativa Egipte

  Obra representativa Egipte
  Obra : MÀSCARA DE TUTANKHAMON
 • 1552 BCE

  Obra representativa Egipte

  Obra representativa Egipte
  Obra : ESCULTURES DE RAMSES II
 • Period: 700 BCE to 100 BCE

  GRÈCIA

  ·A l’escultura és on podem apreciar clarament el canvi de període dins de l’art grec.
  · Pasarà d’una gran influència en l’época arcaica a una gran expressivitat en l’última etapa.
  · El material amb el que solien treballar era el marbre i el bronze.
  · Ens han arribat poques peces originals la majoria són copies romanes en marbre.
 • 575 BCE

  Obra representativa Mesopotània

  Obra representativa Mesopotània
  Obra : Porta d ́Ishtar
 • 530 BCE

  Obra representativa Grecia

  Obra representativa Grecia
  Obra :KORÉ D’AUXERRE.
  Autor: Desconegut
 • 460 BCE

  Obra representativa Grecia (Arquitectura)

  Obra representativa Grecia (Arquitectura)
  Obra representativa : Temple Temple d ́Hera a Paestrum
 • 450 BCE

  Obra representativa Grecia (escultura)

  Obra representativa Grecia (escultura)
  Obra Representativa : Discobolus
  Autor: Mirón
  • L’original era de bronze i ens ha arribat una còpia romana.
  • Representa un atleta en el moment de llençar el disc.
  • Hi ha una unitat en la composició: expresssió,musculatura,... però també amb l’espai que queda buit. -La composició està feta a partir de dos triangles que estan en ziga zaga i dos corbes que es troben enfrentades.
 • 350 BCE

  Obra representativa Grecia (Teatre)

  Obra representativa Grecia (Teatre)
  Obra : TEATRE D’EPIDAURE
  Autor: Policlet el jove
  Link text
 • Period: 300 BCE to 400

  ROMA

  · Art religios
  · Objectiu: provocar proximitat entre els fiels i els deus
  · En l'arquitectura : Els edificis més importants són les esglésies, catedrals i monestirs.
  · En la pintura: s'intentava buscar el sentit espiritual. Autors destacats: Facundus Novius, Marco Vitrubio Pollio (Arquitectes) Facundus Novius y Marco Vitrubio Pollio (escultors)
 • 160 BCE

  Obra representativa Grecia

  Obra representativa Grecia
  Obra : ALTAR DE ZEUS , PÈRGAM
 • 120 BCE

  Obra representativa Roma

  Obra representativa Roma
  Obra : Pantón de agripa
  Arquitecte: Apolodoro de Damasco
 • 100

  Obra representativa Roma

  Obra representativa Roma
  Obra : Augusto de Prima Porta
  Autor : Desconegut
 • 113

  Obra representativa Roma

  Obra representativa Roma
  Obra : Columna de Tranajo
  Autor : Apolodoro de Damasco
 • Period: 1000 to 1200

  ROMÀNIC

  •Art ruralitzat
  •Presidit per la religiositat i l’espiritualitat
  •Tenia la funció de destacar la superioritat social: Esglésies, monestirs, castells,...
  •En segon lloc quedava la funció de pregar o el valor estètic
  •Té una funció didàctica i de control ideològic, social i econòmic.
  •Retrocés tècnic. Molta simplicitat. Mantenen el llegat romà. Autors destacats: Facundus,Hildegarda de Biengen, Herrada de Lansberg, Nicolás de Verdún, Alberto Sotio.
 • 1022

  Obra representativa del Romànic (Arquitectura)

  Obra representativa del Romànic (Arquitectura)
  SANT PERE DE RODA
  Arquitecte: desconegut.
 • Period: 1100 to 1400

  GÒTIC

  · Arte religiosa
  · Menyspreat en la seva època
  · Catedral com a obra de l'arquitectura per excel·lencia
  · Introducció del arc ojival
  · Resalta la grandesa de deu Autors destacats: Jan Van Eyck, Giotto, Martini, Campin i El bosto
 • 1194

  Obra representativa Gòtic

  Obra representativa Gòtic
  Obra : CATEDRAL DE
  CHARTRES
  Arquitecta: Auguste Rodin
 • Period: 1400 to 1500

  RENEIXEMENT

  -Recuperació de l ́Antiguitat i desaparició del món medieval
  - valoració de l ́art clàssic de Roma i Grècia.
  - Aplicació de la perspectiva artificial a les representacions
  plàstiques.- Es passa de l’artista artesà a l’artista creador responsable de la seva
  obra.
  - Sorgeix el Manierisme; busca noves formes d’expressió formal i conceptual.
  - Els temes que tracta són fantàstics o esotèrics
  - Adreçat a l’aristocràcia Autors : VERROCCHIO, Alberti,BOTICELLI, LEONARDO DA VINCI,CELLINI.
 • 1428

  Obra representativa renaixement

  Obra representativa renaixement
  Obra: LA TRINITAT.
  Autora: Sta Maria de la Novella
 • 1490

  Obra representativa renaixement

  Obra representativa renaixement
  Obra : Dibujo de Leonardo da Vinci
  Autor: Leonardo da Vinci
 • 1495

  Obra representativa renaixement

  Obra representativa renaixement
  Obra: La última cena
  Autors: Leonardo da Vinci
 • Obra representativa Barroc

  Obra representativa Barroc
  Obra: David i Golliat Caravaggio fa un doble
  autorretrat
  Autor: Caravaggio
 • Obra representativa Barroc

  Obra representativa Barroc
  Obra: La mort de Déu
  Autor: CARAVAGGIO
 • Period: to

  BARROC

  •Ubicació a les esglèsies, palaus o cases particulars
  •Destaca la temàtica religiosa
  •També es representen temes mitològics, al·legòrics i històrics
  •Funció propagandística
  •En els palaus: RETRAT, NATURES MORTES I GERROS AMB FLORS (ostentació del monarca o noble i decoració de les
  estances de luxoses dependències)
  •Retrats de grup, escenes populars, natures mortes, gerros amb flors i paisatges de dimensions reduïdes Autors: Diego de Velázquez,Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, José de Ribera.
 • Obra representativa Barroc

  Obra representativa Barroc
  Obra: Font dels Quatre Rius
  Autor: Bernini
 • Obra representativa Barroc

  Obra representativa Barroc
  Obra : Fontana di Trevi,
  Autors: Nicola Salvi i Giuseppe Pannini
  Link text