linea del temps edad media

Timeline created by noita07
In History
 • 65

  mesopotamia

  Mesopotàmia és l'antiga denominació de la regió situada entre l'Eufrates i el Tigris, que era dividida en dues parts: la Baixa Mesopotàmia, entre el golf Pèrsic i el punt on els dos rius s'acostaven a la mínima distància, anomenada sovint Babilònia o Sumer, i l'Alta Mesopotàmia, on es va desenvolupar la civilització semita d'Accàdia
 • 300

  l' antiguitat classica

  L'antiguitat clàssica és un terme general per referir-se a un període cultural històric del Mediterrani que va començar amb la primera poesia grega de la qual es té constància i continuà fins a la caiguda de l'Imperi Romà d'Occiden que acabaria amb la dissolució de la cultura clàssica i el començament de l'edat mitjana.
 • 476

  quan va començar la edad mitjana

  quan va començar la edad mitjana
  la edad mitjana va començar amb la caiguda del imperi roma ´{476dc}
 • 1492

  quan va acabar la edad mitjana

  quan va acabar la edad mitjana
  i va acabar amb el descubriment America
 • l' edad del ferro

  L'edat del ferro és l'últim període principal de la tradicional divisió de les tres edats, establerta el 1820 per Christian Jürgensen , i és posterior a l'edat del bronze.
 • l' antic egipte

  L'antic Egipte és una civilització del nord-est d'Àfrica que es va desenvolupar al voltant del curs mitjà i baix del riu Nil, en el territori que ara ocupen els actuals estats d'Egipte i el nord del Sudan.
 • l' edad del bronze

  L'edat del bronze és un període del desenvolupament de la civilització caracteritzat pel fet que la metal·lúrgia més avançada ha desenvolupat les tècniques d'extracció del coure dels minerals i en fa aliatges per a aconseguir bronze. L'edat del bronze forma part de la prehistòria i segueix el neolític a la major part del món.
 • el neolitic

  El neolític és un període de la prehistòria en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran transcendència: els éssers humans descobreixen l'agricultura i la ramaderia, i es fan sedentaris, procés conegut com la revolució neolítica.
 • el paleolitic

  El paleolític és una etapa de la prehistòria dels humans caracteritzada per l'ús d'instruments de pedra tallada, encara que també s'utilitzaven altres matèries primeres orgàniques
 • l' edad del coure

  L'edat del coure, també anomenada calcolític és un període de la prehistòria situat entre el neolític i l'edat del bronze.