Linea del temps

By Iniika
 • 1 CE

  Formació de la Terra

  Formació de la Terra
  Fa 6000 Ma
  El sol estava cobert per pols, a causa de la gravetat, aquest pols es junta i formen roques, que finalment acaba creant la Terra
 • 2

  Aparició de la lluna

  Aparició de la lluna
  Fa 4500 Ma
  La Terra encara nomès era una bola de lava i no tenia oxigen, estava constituït per CO2, nitrògen i vapor.
  Un planeta es va xocar amb la terra que va causar una deformació i d’aquesta deformació, va apareixer la lluna.
 • 3

  Arribada de l’aigua a la Terra

  Arribada de l’aigua a la Terra
  Fa 3900 Ma
  Va arribar una pluja de meteorits a la terra que contenien miniscules partícules d’aigua, les quals varen acabar formant l’aigua a Terra. Sorgeixen xemeneies submarines, que desprenen minerals, això fa un caldo químic a la planeta Terra i es formen els organisme unicel·lulars
 • 4

  Creació d’organismes unicel·lulars

  Creació d’organismes unicel·lulars
  Fa 3800 Ma
  S’acaba la pluja de meteorits i es formen els oceans. El sol encara seguia a prop de la Terra, es a dir que la Terra encara tenia una temperatura molt elevada.
 • 5

  Aparició de l’oxigen a la Terra

  Aparició de l’oxigen a la Terra
  Els organismes unicel·lulars comencen a crear oxígen gràcies a la fotosíntesi. Això fa que el mar s’ompli cada vegada més d’oxigen i quan surt comença a formar l’atmosfera. A més han hagut erupcions volcàniques que ha Creat petites illes volcàniques.
 • 6

  Creació de Rodinia

  Creació de Rodinia
  Fa 1500 Ma
  Els dies comencen a ser més llargs, d’aliments 16 hores. S’origina una forma de vida primitiva i a causa del moviment de les plaques tectòniques durant milions d’anys es crea un gran continent anomenat Rodinia.
 • 7

  Pluja àcida

  Pluja àcida
  Fa 750 Ma
  La Terra es divideix en dos per el calor del nucli de la Terra.
  Han aparegut molts volcans, que quan erupcionen alliberen gasos i diòxid de carboni, que barrejats amb l’aigua produeix una pluja àcida que absorbeixen les roques i les temperatures baixen molt a causa de que els rajos solars no poden entrar a Terra (-50º).
 • 8

  Gran glaciació del planeta

  Gran glaciació del planeta
  Fa 600 Ma
  Degut a les temperatures baixes del planeta es crea una paret congelada de quilòmetres i quilòmetres que finalment es va congelat tot el planeta.
 • 9

  Descongelació

  Descongelació
  Fa 600 Ma
  Gràcies a les erupcions volcàniques i per que no hi ha res que absorbeix el diòxid de carboni, el planeta cada vegada augmenta més la temperatura i a més d’això els dies es fan més llargs i ara duren 22 hores.
 • 10

  Aparició dels primers éssers vius vertebrats

  Aparició dels primers éssers vius vertebrats
  Fa 540 Ma
  Les bactèries primitives han aconseguit sobreviure el fred i amb això apareixen plantes i els primers animals vertebrats.
 • 11

  Formació de nou continent

  Formació de nou continent
  Fa 460 Ma
  Les plaques tectòniques no es deixen de moure i amb això el continent es separa i es crea un altre continent
 • 12

  Evolució dels vertebrats

  Evolució dels vertebrats
  Fa 375 Ma
  Un peix que te les aletes molt paregudes a cames, evoluciona
 • 13

  Tetràpodes

  Tetràpodes
  Fa 370 Ma
  La terra es converteix en l’habitatge dels tetràpodes
 • 14

  Evolució dels tetràpodes

  Evolució dels tetràpodes
  Fa 250 Ma
  Els tetràpodes varen evolucionar i ara viuen a terra. Són rèptils grans, al seu entorn n’hi ha molts erupcions volcàniques i a l’altre costat del planeta comença a ploure pols. Que causa que la vida s’extingueixi casi per complet.
 • 15

  Separació dels continents

  Separació dels continents
  Fa 180 Ma
  Les plaques tectòniques no deixen de moure’s que causa que els continents es separen encara més, que fa que apareguin més continents.
 • 16

  s'aproxima un asteroide

  s'aproxima un asteroide
  Fa 60 Ma
  Un asteroide s'aproxima a la Terra amb molta velocitat.
 • 17

  L'aparició dels mitocondris

  L'aparició dels mitocondris
  Fa 47 Ma
  Va haver la primera aparecida dels mitocondris, encara que es despareixen, a causa dels gasos dels volcans.
 • 18

  Ls formación del planeta actual

  Ls formación del planeta actual
  Fa 20 Ma
  Es va formar el planeta actual, com vivim ara, però encara no han aparegut els users humans.
 • 19

  Separación del continent Africà

  Separación del continent Africà
  Fa 4 Ma
  És va trencher la costa d'Africà, va haver la primera aparición del simos i el clima era sec i cálid.
 • 20

  Apareixen els humans

  Apareixen els humans
  Fa 1.5 Ma
  Apareix l'homo herectus, que va sortir de l'evolució dels simos.
 • 21

  La migración dels espècies

  La migración dels espècies
  Fa 70 mil anys
  El clima va canviant i descen el nivel de l'aigua. No aumenta la quantitat d'aigua que fa que les especiès migren, que causa l'evolució.
 • 22

  La refredació del planeta

  La refredació del planeta
  Fa 40 mil anys
  Finalment la temperatura del planeta baixa.
 • 23

  Apareció d'Amèrica

  Apareció d'Amèrica
  Fa 20 mil anys
  Apareix el continent d'Amèrica i para la gelació.
 • 24

  Grans llacs

  Grans llacs
  Fa 14 mil anys
  La temperatura augmenta, que causa que el gel es fongui i es creen grans llacs.
 • 25

  La Terra actual

  La Terra actual
  Fa 6 mil anys
  Acabem amb la Terra actual, on nomás hi ha gel als pols.