Lenta vremena - otkriće pisma - Aleksandrovo osvajanje Perzije

Timeline created by AndroRuŠnjak123
In History
 • 3,500 BCE

  Otkriće pisma

  Otkriće pisma
  Sumerani su izumili prvo pismo oko 3500.g.pr.Kr. koje je isprva bilo slikovno, no s vremenom prešlo je u klinasto pismo zbog pojednostavljivanja. Pisali su na malim glinenim pločicama oštrim komadima trske.
 • 3,100 BCE

  Ujedinjenje Donjeg i Gornjeg Egipta

  Ujedinjenje Donjeg i Gornjeg Egipta
 • 2,700 BCE

  Nastanak Stare egipatske države

  Nastanak Stare egipatske države
  Za vrijeme Stare države, Egipat se širi na jug u Nubiju i na sjeveroistok u Siriju, također se grade i piramide.
 • 2,360 BCE

  Lugalzagezi osvaja sumerske gradove

  Oko 2360.g.prk.Kr. sumerski vladar Lugalzagezi je osvojio nekolicinu sumerskih gradova i proglašava se kraljem, no njegova je vlast kratkotrajna.
 • 2,340 BCE

  Sargon osvaja sumerske gradove

  Sargon osvaja sumerske gradove
  Akadski vođa Sargon osvaja sumerske gradove i počinje širenje Akadske države, te nastaje prvo veliko svjetsko carstvo od Sredozemnog mora do Perzijskog zaljeva. Nakon osvajanja Sumera, Akađani prihvaćaju njihovu vjeru, običaje i pismo.
 • 2,200 BCE

  Raspad Stare Egipatske države

  Nakon raspada Stare države dolazi prvo međurazdoblje koje je obilježila Velika kriza.
 • 2,200 BCE

  Velika kriza u Egiptu

  Oko 2200. g.pr.Kr. tokom raspada Stare egipatske države nastaje velika kriza, te jačanje normaha, česte bune i pljačke nižih slojeva i upadi stranih naroda u deltu Nila.
 • 2,190 BCE

  Sumerska renesansa

  Od 200 do 100 godina nakon što su akađani osvojili Sumer, akadska država propada i ponovo se uzdižu Sumerani, koji nakon kratkog vremena nestaju zauvijek. U doba Sumerske renesanse nastao je i poznati Ep o Gilgamešu.
 • 2,040 BCE

  Nastanak Srednje egiatske države

  Srednju državu osniva faraon Mentuhotep II. Za vrijeme Srednje države vladar Sesostris III. širi državu, centralizira Egipat i jača gospodarstvo.
 • 2,000 BCE

  Nastanak Asirije

  Nastanak države Asirije u sjevernoj Mezopotamiji s sjedištem u gradu Ašuru oko 2000 g.pr.Kr. U početku je slaba, no kasnije zahvaljujući vojnoj moći i ratničkoj nemilosrdnosti (etničko čišćenje) u 14. st.pr.Kr. se počinje širiti.
 • 1,800 BCE

  Stara babilonska država

  Amorićani osnivaju babilonsku državu s sjedištem u gradu Babilonu oko 1800 g.pr.Kr. Najpoznatiji i najmoćniji vladar Stare babilonske države je Hamurabi, koji je poznat po svom zakoniku "Hamurabijev zakonik".
 • 1,786 BCE

  Raspad Srednje egipatske države

  Raspadom Srednje egipatske države počinje Drugo međurazdoblje nakon smrti Seostrisa III. te država ponovo slabi.
 • 1,786 BCE

  Početak drugog međurazdoblja

  Nakon smrti faraon Seostrisa III. država znatno slabi i od 1786. do 1552. g.pr.Kr. u Egiptu nastaje nova kriza koja označava novo prijelazno razdoblje. U to vrijeme u Egipat upadaju mnogi strani narodi od kojih su najveći uspijeh ostvarili Hiksi.
 • 1,700 BCE

  Upad nomada u Egipat

  U 17. st.pr.Kr. Hiksi prodiru u Egipat i preuzimaju vlast, donose nova oružja (bojna kola i broncu) koja su Egiptu do tada nepoznata. Također, grade svoju prijestolnicu u delti Nila Avaris.
 • 1,552 BCE

  Nastanak Nove egipatske države

  Nakon kraja drugog međurazdoblja 1552. g.pr.Kr. i odlaska Hiksa s prostora Egipta nastaje Nova egipatska država čiji je osnivač bio faraon Amonzis I. Za vrijeme Nove države Egipa znatno vojno jača te za vladavine faraona Tutmozisa III. Egipat se proteže od Nubije do Eufrata, te iz velike površine države dostiže veliki novčani prihod koji još dodatno jača gospodarstvo.
 • 1,550 BCE

  Oslobađanje od Hiksa

  Sredinom 16. st.pr.Kr. vladari Tebe pokreću oslobodilački rat protiv Hiksa. Nakon njihovog protjerivanja Egipat je uspostavio Novu državu koja će uz pomoć bojnih kola i ostalih ratnih sprava koje su Hiksi donijeli proširiti svoj teritorij na najveću dotad razinu.
 • 1,400 BCE

  Asirija vojno jača

  Asirija u 14. st pr Kr. postaje moćna sila, počinje se širiti zbog asirske vojske koja je bila profesionalna i stalna (što je rijetkost za to vrijeme), te zbog okrutnosti asirskih vojnika(etničko čišćenje).
 • 1,400 BCE

  Amenofis IV. započinje vjersku reformu

  Amenofis IV. započinje vjersku reformu
  U 14. st.pr.Kr. faraon Amenofis IV. započinje vjersku reformu kojom nastoji Egipat pretvoriti u monoteističku državu.
 • 1,300 BCE

  Vladavina Ramzesa II.

  Vladavina Ramzesa II.
  Farao Ramzes II. počeo je vladati Egiptom u 13. st.pr.Kr., on je zadnji veliki egipatski vladar poznato po promicanju kulture, graduteljstvu i svojoj grobnici.
 • 1,100 BCE

  Slabljenje Egipta

  Od 11.st.pr.Kr. počinje tzv. "Kasno doba" i egipatska država slabi, gubi teritorij i dolazi pod vlast stranih naroda, te naposlijetku 30. g.pr.Kr. dolazi pod vlast Rima.
 • -800 BCE

  Širenje Asirske države

  Širenje Asirske države
  U 8. st. pr. Kr. asirski kralj Tiglatpilestar III. osvaja cijelu Mezopotamiju nakon početka širenja u 14. st.
 • -700 BCE

  Najveća Asirija

  Najveća Asirija
  U 7. st.pr.Kr. u vrijeme kralja Asurbanipala Asirija zauzima prostor Mezopotamije, Palestine i Egipta. Asurbanipal gradi prijestolnicu u gradu Ninivi te tamo utemeljuje bogatu biblioteku s oko 30 tisuća glinenih pločica koje su sadržavala dijela s cijelog bliskog istoka.
 • -610 BCE

  Rušenje asirske države

  Česte bune naroda uzrokovane okruntom vladavinom su 610. g.pr.Kr. uzrokovale rušenje asirske države od strane Babilonaca i Medijaca.
 • -600 BCE

  Nova bablionska država

  Nova bablionska država
  U 6. st.pr.Kr. babilonska je država najveća za vrijeme kralja Nabukodonosora II. koji osvaja Mezopotamiju, Siriju i Palestinu.
 • -599 BCE

  Perzijska religija - zoroastrizam

  Perzijska religija - zoroastrizam
  Perzijska religija nastala u 6. st.pr.Kr., bila je službena monoteistička religija Perzije. Naučava dualizam tj. borbu između dobra i zla.
 • -550 BCE

  Uspon Perzije

  Uspon Perzije
  Sredinom 6. st.pr.Kr. za vrijeme vladavine kralja Kira II iz dinastije Ahmenida. Kir II. osvaja Mediju, Novobabilonsku državu i Malu Aziju, te oslobađa židove iz babilonskog ropstva.
 • -539 BCE

  Osvajanje Babilona

  Tokom uspona i širenja perzije, perzijski kralj Kir osvaja Babilon te oslobađa židove iz babilonskog ropstva.
 • -525 BCE

  Kambiz II. osvaja Egipat

  Kirov nasljednik Kambiz II. osvjaja Egipat 525. g.pr.Kr.
 • -500 BCE

  Ksersko I. nasljeđuje Darija I.

  Ksersko I. nasljeđuje Darija I.
  Kserkso I. nastavlja neuspješno širenje Perzije u Europu i ratove s Grcima. Nakon njegove smrti Perzija počinje jako slabiti.
 • -330 BCE

  Pad Perzije

  Pad Perzije
 • Period:
  4,000 BCE
  to
  -330 BCE

  Lenta vremena - otkriće pisma - Aleksandrovo osvajanje perzije