Ei

La revolució industrial

 • Primers Simptomes de canvis a Gran bretaña

  Primers Simptomes de canvis a Gran bretaña
  A Gran Bretaña es van anant produïnt canvis tecnologics i econòmics. L'augment de la producció agrícola va permetre el creixement sostingut de la població.
 • Descobriment de un nou carbó

  Descobriment de un nou carbó
  La siderurgia va ser un sector que també va ser pioner, ja que va deixar d'utlilitzar el carbó vegetal i va utilitzar carbó de coc, el cual tenia més poder calorífic.
 • Period: to

  La evolució de la indsutria del cotó

  Al 1733 es va crear la llançadora volant que va augmentar la velocitat del procés de teixir. Més endevant van sorgir noves màquine de filar (Water frame, Jenny, Mule...), les cuals van incrementar la producció de fil. Finalment al 1785 es va crear el teler mecànic que va complementar el procés de mecanització tèxtil.
 • James Watt

  James Watt
  James Watt va crear la màquina de vapor al 1769, la cual utilitzava carbó com a combustible; va permetre la substiyució de les energies tradicionals i es va convertir en un símbol de la revolció industrial.
 • La riquesa de les nacions (the richness of nations) Adam Smith

  La riquesa de les nacions (the richness of nations) Adam Smith
  Al 1776 Adam Smith va establir els principis del liberalisme.
  -L'interès personal i la recerca del màxim benefici són el motor de l'economia.
  -Els diversos interessos s'equilibren al mercat gràcies al mecanisme dels preus que adapta l'oferta a la demanda.
  -L'Estat s'ha dabstenir d'intervenir en el funcionament de l'economia i ha de permetre el desenvolupament lliure dels interessos particulars.
 • Propietat Privada. The richness of nations Adam Smith

  Propietat Privada. The richness of nations Adam Smith
  Sota els principis del llibre the richness of the nations el capitalismes'estructura com un sistema en el qual els mitjans de producció (fàbriques, maquinària i estocs) són propietat privada d'un grup reduït, la burgesia,i els treballadors de les fàbriques, els obrers, sense propietat, treballaven a canvi de un sou.
 • Period: to

  Vaixells de vapor

  Els vaixells de vapor construits amb ferro van substituir els vaixells de vela. Els primers vapors van començar a funcionar als estats units l'any 1807, i el 1847, els vaixells de vapors van aconseguir atravesar l'oceà Atlantic en 15 dies
 • El Sindicalisme

  El Sindicalisme
  Al principi les societats obreres van ser il·legalitzades pels governs liberals, pero al 1825 a Gran Bretanya es van derogar les lleis que les prohibien i es van fundar els primers sindicats, que reunien obrers d'un mateix ram. El 1834 es va fundar Great Trade Union, un sindicat que agrupava obrers de diversos oficis.
 • Invenció de la locomotora

  Invenció de la locomotora
  La locomotora accionava el ferrocarril mitjançant una màquina de vapor. Va ser un gran invent perque va revolucionar els transports, va agilitzar les mercaderies.
  L'electricitat va tenir múltiples aplicacions en la indústria, en els transports, en els sistemes de comunicació a distància, en l'oci i en la il·luminació.
 • Primera linia de passatgers

  Primera linia de passatgers
  La primera linia de passatgers va ser la unió de Manchester i Liverpool, va estimular el desenvolupament de la siderurgia.
 • L'Anarquisme

  L'Anarquisme
  Proudhon, Bakunin, Kropotkin compartien els principis de l'Anarquisme el cual defensava, l'exaltació de la llibertat individual i de la solidaritat social, la crítica a la propietat privada i la defensa de formes de propietat col·lectiva, i el rebuig a l'autoritat, principalment de l'Estat. També defenaven l'acció revolucionaria dels obrers i dels pagesos, mitjançant una vaga general que arruïnés la burgesia i destruís l'Estat.
 • Marxisme i Socialisme

  Marxisme i Socialisme
  Es va establir les bases del pensament marxisme liderat per Karl Max amb la col·laboració de Friedrich Engels, va denunciar l'explotació de la clase obrera i va defensar la revolució obrera per destruir el capitalisme.
  Amb la revolució el proletariat conqueria el poder polític i crearia un Estat obrer que socialitzaria la propietat.
  A partir de l'ultim terç del segle XIX, els marxstes van proposar la creació de partits obrers socialistes, l'objectiu era entrar al parlament i defensar les idees
 • Period: to

  L'expansió del capitalisme industrial

  Entre 1850 i 1870 Rússia, Alemanya, els Estats Units i el Japó també es van industriatzar. El seu model presentava una utilització massiva de ña tecnologia, una gran concentració d'empreses, un paper important dels bamcs i una intervenció més gran de l'Estat.
 • L'acer

  L'acer
  Bessember al 1855 va inventar un convertidor que transformava el ferro en acer.
 • Electricitat

  Electricitat
  La invenció de la dinamo va permetre produir electricitat en centrals hidroèlectriques, mentre que l'alternador i el transformador (1897) van fer possible el transport del corrent elèctric.
 • Fabricació en sèrie

  Fabricació en sèrie
  Taylorisme es com s'anomena al procès de frabricació en cadena d'un producte, la primera fàbrica en aplicar-lo va ser Ford, així va aconseguir produir més i reduir els costos i el temps de fabricació.