La prehistòria

 • Period: 150,000 BCE to 8000 BCE

  Paleolític

  El paleolític és separa amb 3 etapes el paleolític inferior, el mitjà i el superior. En aquesta etapa, els humans eren nòmades i vivien de la caça i la recoleció.
 • 149,000 BCE

  Tall de la pedra

  Tall de la pedra
  Aquí van aprendre a fer eines amb la pedra (no polida). Hi havien els Homo habilis.
 • 149,000 BCE

  Descobriment del foc

  Descobriment del foc
  En aquesta etapa, van descobrir el foc. Això els va ajudar molt ja que podien coure la carn.
 • 145,000 BCE

  Primers enterraments

  En aquest temps, els humans (es deien Homo neanderthalensis) van començar a enterrar als morts.
 • Period: 8000 BCE to 5000 BCE

  Neolític

 • 7990 BCE

  Agricultura

  Agricultura
  En aquest temps, va començar l'agricultura i els conrreus.
 • 7000 BCE

  Ceràmica i teixits

  Ceràmica i teixits
  Aquí, van començar a fer teixits i ceràmica. Això, va ser bastant útil per als humans.
 • 5500 BCE

  Primeres comunitats a la Península Ibèrica

  Primeres comunitats a la Península Ibèrica
  En aquest any, van començar a haver les primeres comunitats a la Península Ibèrica. En el Neolític, en general, comencen les comunitats i el comerç.
 • Period: 5000 BCE to 3500 BCE

  L'edat dels metalls

  Els humans vivien en comunitat, i no eren nòmades. En aquest període de temps, van descobrir els metalls i la seva utilitat.
 • 4500 BCE

  Els metalls descoberts (coure, bronze i ferro)

  Els metalls descoberts (coure, bronze i ferro)
  En aquest període es van descobrir els metalls. Primer van descobrir el coure, després el bronze i finalment el ferro. No se sap en quin any es va descobrir cada un.
 • 3500 BCE

  L'escriptura

  L'escriptura
  Pel que sembla, es van trobar coses escrites a partir d'aquesta data.