La II República

 • Eleccions municipals

  Eleccions municipals
 • Triomf electoral de la coalició d'esquerres

 • Estatut de Núria

  Estatut de Núria
 • Reestabliment de la Generalitat

 • Primeres eleccions republicanes

  Primeres eleccions republicanes
 • Aprovació projecte d'Estatut (Estatut Estrella) al País Basc

 • Fundació La Barraca de Lorca

  Fundació La Barraca de Lorca
 • Period: to

  Segona República

 • Period: to

  Període Constituent

 • Period: to

  El Bienni Reformista

 • Period: to

  President del govern --> Manuel Azaña

 • Period: to

  Govern Niceto Alcalá Zamora

 • Period: to

  Presidència Niceto Alcalá Zamora

 • Proclamació de la Segona República

  Proclamació de la Segona República
 • Fundació JONS

  Fundació JONS
 • Constitució del 1931

  Constitució del 1931
 • Dissolució de la companyia de Jesús

  Dissolució de la companyia de Jesús
 • Llei de Reforma Agrària (Manuel Azaña)

 • Cop d'estat de Sanjurjo

  Cop d'estat de Sanjurjo
 • Aprovació Estatut d'Autonomia

  Aprovació Estatut d'Autonomia
 • Eleccions al parlament de Catalunya

  Eleccions al parlament de Catalunya
 • Sublevació de minaires de l’Alt Llobregat

  Sublevació de minaires de l’Alt Llobregat
 • Casas Viejas (Càdiz)

  Casas Viejas (Càdiz)
 • Eleccions Generals

 • Fundació Renovación Española

  Fundació Renovación Española
 • Lluís Companys relleva a Macià en el govern

  Lluís Companys relleva a Macià en el govern
 • Period: to

  El Bienni Conservador

 • Period: to

  Presidència Niceto Alcalà Zamora

 • Period: to

  President del govern durant el bienni conservador --> Lerroux

 • Creació de CEDA

  Creació de CEDA
 • Fundació Falange Española

 • 1r Cop que voten les dones

  1r Cop que voten les dones
 • Mort de Macià

  Mort de Macià
 • Aprovació de la Llei de Contractes de Conreu

  Aprovació de la Llei de Contractes de Conreu
 • Entrada de CEDA al govern de Lerroux

  Entrada de CEDA al govern de Lerroux
 • La Revolució del 1934

  La Revolució del 1934
 • Supressió de l'Estatut d'Autonomia del 1932

 • Period: to

  Suspensió de la Generalitat

 • Fets del 6 d'Octubre de 1934 a Catalunya

  Fets del 6 d'Octubre de 1934 a Catalunya
 • Supressió de la Llei de Contractes de Conreu

 • Amnistia pels empresonats del 34

  Amnistia pels empresonats del 34
 • Noves eleccions (últimes de la República) 1936

 • Tensió i divisió social i política d'Espanya

 • Period: to

  Front popular

 • Period: to

  Presidència Manuel Azaña

 • Period: to

  President de Govern durant el front popular --> Santiago Casares Quiroga

 • Assassinat José Castillo

  Assassinat José Castillo
 • Assassinat Calvo Sotelo

  Assassinat Calvo Sotelo
 • Petit aixecament per part de Franco a les Canàries

 • Esclat de la Guerra Civil Espanyola

 • Cop d'Estat de Dretes

  Cop d'Estat de Dretes
 • Cop d'Estat de Francisco Franco

  Cop d'Estat de Francisco Franco
 • Aprovació Estatut Estella

  Aprovació Estatut Estella