La història de l'electricitat

Timeline created by Joan Boixadera
In History
 • 2750 BCE

  La civilització egípcia, se n'adona de les descàrregues elèctriques produïdes pels peixos elèctrics.

 • 600 BCE

  Tales de Milet descobreix la electricitat gracies al fregament d'ambre i llana

 • Gilbert utilitza la paraula electricus i també estudia els imans i la diferència entre efecte elèctric i efecte magnètic

 • Otto Von Guericke descobreix les càrregues elèctriques.

 • Watson descobreix la corrent elèctrica

 • Benjamin Franklin descobreix la naturalesa dels llamps

 • Coulomb descobreix la força entre càrregues

 • Alessandro Volta fabrica la primera pila

 • Ampère aprofundeix en l'electromagnetisme i la relació entre el camp elèctric i el camp magnètic.

 • Period: to

  Morse inventa el telègraf

 • Ohm descobreix la relació entre la intensitat el voltatge i la resistència.

 • Joule descobreix la relació entre l'electricitat la calor i el treball.

 • Kirchhoff descobreix el càlcul de corrents i tensions en un circuit.

 • Bell inventa el telèfon

 • Edison inventa la primera làmpada.

 • Tesla construeix el primer transimsor de ràdio.

 • Einstein descobreix l'efecte fotovoltaic

 • John Bardeen, Walter Brattain i William Shockley descobreixen el transistor

 • Jack Kilby va inventar el xip o circuit integrat.