L'eix Cronológic

 • 287 BCE

  Arquimedes de Siracusa

  Arquimedes de Siracusa
  Matemátic, Astrònom, Filòsof, Físic i Enginyer.
  Va inventar: El Cargol d'Arquímedes, Canó de vapor
  i Urpa d'Arquímedes.
 • 360

  Hipatia d'Alexandria

  Hipatia d'Alexandria
  Va ser Filósofa, i va inventar: el Densímetre, va desenvolupar noves solucions per l'Aritmética de Diofanto.
 • Period: 476 to 1492

  Edat Mitjana

 • 1452

  Leonardo Da Vinci

  Leonardo Da Vinci
  Va ser: pintor, anatomista, arquitecte, paleontòleg, artista, botànic, científic, escriptor, escultor, filòsof, enginyer, inventor, músic, poeta i urbanista. pintor, anatomista, arquitecte, paleontòleg, artista, botànic, científic, escriptor, escultor, filòsof, enginyer, inventor, músic, poeta i urbanista.a descobrir un munt de coses!
 • Period: 1492 to

  Edat Moderna

 • 1564

  Nicolau Copèrnic

  Nicolau Copèrnic
  Va ser Astrònom i va desenvolupar la teoria
  heliocèntrica, Descobrir que
  la Terra rotaba cada 24h
  sobre si mateixa.
 • 1564

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Físic, matemàtic i
  filòsof va descobrir: Ganimedes, Europa,
  Cal·listo i els Anells de Sa-
  turn.
 • 1571

  Johannes Kepler

  Johannes Kepler
  Astrònom, va descobrir les lleis que regeixen el
  moviment dels planetes.
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Matemàtic i Cientìfic, va descobrir el desenvolupament del
  càlcul diferencial i integral,
  i de l'optica amb la seva
  teoria de colors.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Científic, Inventor...etc Va descobrir el parallamps, les lents bifo-
  cals, l'harmònica de vidre i
  l'estufa Franklin.
 • Caroline Herschel

  Caroline Herschel
  Astrònoma, va descobrir el 35P/Herschel-Rigollet,
  Comet C/1790 A1 i el
  Comet C/1790 H1
 • Antoni Martí Franquès

  Antoni Martí Franquès
  Químic, va descobrir la sexualitat
  de les plantes.
 • John Dalton

  John Dalton
  Químic va descobrir la ceguesa dels colors (va
  donar els seus ulls perquè
  el fenomen es seguís inves-
  tigant).
 • Mary Somerville

  Mary Somerville
  Matemàtica va descobrir l' explicació de les matemà-
  tiques, i va contribuir a la
  descoberta de Neptú.
 • Georg Simon Ohm

  Georg Simon Ohm
  Físic, va descobri a llei de l' ele-
  ctricitat.
 • Period: to

  Edat Contemporánea

 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Científic, va descobrir l'electromagnetismo en 1821
 • Ada Lovelace

  Ada Lovelace
  Programadora i Matemàtic, va inventar la Màquina Analítica, un
  invent que podia fer qualse-
  vol càlcul matematic.
 • Narcís Monturiol

  Narcís Monturiol
  Enginyer va inventar l' Ictineu, primer vaixell sub-
  marí
 • Dmitry Mendeleyev

  Dmitry Mendeleyev
  Químic, va inventar el Picnómetre, taula Periódica
  i Pyrocollodion
 • Thomas Alba Edison

  Thomas Alba Edison
  Inventor va inventar
  la bombeta elèctrica, fonò-
  graf, entre altres.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Enginyer elèctric, va descobrir el motor d'inducció de co-
  rrent altern, amb grans a-
  ventatges sobre els motors
  elèctrics de corrent continu.
 • Joseph John Thomson

  Joseph John Thomson
  Físic, va descobrir L'electrón, pas de l'electrici-
  tat a través de l'interior dels
  gasos.
 • Marie Curie

  Marie Curie
  Física i Química, va descobrir el Radi, i el
  Poloni.
 • Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford
  Físic i Químic. Va descobri el Radó
 • Lise Meitner

  Lise Meitner
  Física i va descobrir La Fisió Nuclear.
 • Albert Einstein

  Albert Einstein
  Físic va descobrir: La teoria de la relativitat i l'
  explicaciò teòrica de el mo-
  viment brownià i l'efecte
  fotoelèctric.
 • Niels Bohr

  Niels Bohr
  Físic. Va descobrir el problema de l'estructura
  atòmica i molecular.
 • Marietta Blau

  Marietta Blau
  Matemática, va descobrir les estrelles de desintegració
 • Margaret Hamilton

  Margaret Hamilton
  Matemática, va descobrir les observacions a les
  instruccions estaven escri-
  tes en llatí i grec.
 • Maria Goeppert-Mayer

  Maria Goeppert-Mayer
  Física Teòrica, va descobrir El model de capes nuclears
 • Rachel Carson

  Rachel Carson
  Biòloga Marina, va descobrir L'ecologisme Contemporá-
  neo.
 • Chien-Shiung Wu

  Chien-Shiung Wu
  Físic, va inventar l'experiment
  que va permetre comprovar
  una important propietat de
  la força nuclear feble.
 • Hedy Lamarr

  Hedy Lamarr
  Inventora. Va crear la Wifi
 • Katherine Johnson

  Katherine Johnson
  Física, Científica Espe-
  cial i Matemática. Va ajudar a la NASA a por-
  tar a un astronauta a l'òrbita
  i després va contribuir a por-
  tar-los a la lluna.
 • Rosalind Franklin

  Rosalind Franklin
  Científica, Desenvolupament de l'es-
  tructura de l'ADN.
 • Stephen Hawking

  Stephen Hawking
  Físic teòric, astrofísic, cosmòleg i divulgador, va estudiar els forats negres i va descobrir que no eren
  tan negres, ja que emeten
  radiació.
 • Mae Jemison

   Mae Jemison
  Enginyera, Metgessa, Astronauta de la NASA, va tindre el Premi Nobel en Medicina
  i Fisiología. Ovulació i
  Fecundació de les Granotes.
 • Donna Strickland

  Donna Strickland
  Física, va descobrir el mètode amb làser per a
  cirugies oculars.