Características de la antigua roma

L'antiga Roma

 • 457 BCE

  La ciutat

  La ciutat
  La fundació de Roma s'atribueix a tres tribus: els Ramnes, els Ticis i els Lúcers. Aquests tres grups van fundar l'anomenada Roma Quadrata a la Muntanya Palatina. Una altra ciutat fundada per un altre o altres grups en el Quirinal, es va unir a la Roma Quadrata, sorgint així la civitas ('ciutat') anomenada Roma.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 311 BCE

  Marina roma

  Marina roma
  La marina romana era la força naval de la Roma Antiga. Tot i tenir un paper decisiu en l'expansió romana per la Mediterrània, la marina romana mai no va tenir el prestigi de les legions romanes. Al llarg de la seva història els romans van ser un poble essencialment terrestre, i van deixar els temes nàutics en mans de pobles més familiaritzats amb ells, com els grecs i els egipcis, per construir vaixells.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 295 BCE

  Els grans dominis

  Els grans dominis
  Els grans dominis variaven notablement en superfície depenent de la província. Conreaven aquests grans dominis els esclaus, i en els períodes de la collita es contractava a Politors, parcers lliures. El propietari no vivia ni treballava en la hisenda, la visitava periòdicament, encara que a vegades, quan estava en una província allunyada, podia no visitar-la mai. El seu funcionament estava confiat a un villicus.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 180 BCE

  El senat

  El senat
  Enfront del rei s'erigeix la institució del Consell d'Ancians per contrarestar a la institució reial.Els primers senadors són els representants designats per cada gens. Tenen caràcter vitalici. Com el nombre de gens és invariable (les successives famílies sorgeixen sempre d'un tronc comú i per tant s'integra en alguna de les gens existents) també és invariable el nombre de senadors.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 105 BCE

  Justicia Romana

  Justicia Romana
  L'Emperador tenia atribucions judicials, juntament amb els pretors i els seus llegats, i en les ciutats confederades els magistrats locals, quan els havia, o si no n'hi havia als governadors provincials (que tenien atribuït impartir justícia) o els seus llegats.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 70 BCE

  Exercit romà

  Exercit romà
  Durant quatre mesos els nous reclutes eren sotmesos a un entrenament implacable. En concloure aquest període els supervivents ja podien anomenar-se soldats, militis. Els que no podien resistir l'entrenament eren rebutjats.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 96

  estructura social i politica

  estructura social i politica
  La primera estructura social i política dels llatins va ser la família: el pare (pater familia), la dona (unides al pare de família pel ritu sagrat de la torta), els fills, les dones dels fills, els fills dels fills, i les filles no casades. De l'agrupació d'algunes famílies del mateix tronc, van sorgir les gens, i d'un conjunt de famílies van sorgir les tribus. La família estava formada pels més pròxims.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 96

  imperi roma

  imperi roma
  Amb la derrota dels seus enemics, August va prendre el poder absolut, conservant només una imatge de la forma republicana de govern. El seu successor designat, Tiberi, va prendre el poder sense guerra ni sang, establint una dinastia que acabaria amb la mort de Neró el 68 dC. L'expansió territorial de l'imperi va continuar, l'estat es va afermar, malgrat la perspectiva que el poble tenia dels emperadors com a corruptes.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 395

  Lluita del imperi Roma vs Italia

  Lluita del imperi Roma vs Italia
  Al comenzar la conquista de Italia, esta carecía de unidad en todos los sentidos. Una serie de pueblos -los itálicos- jalonaban la península de norte a sur. Roma emprendió largas campañas militares contra estos pueblos, derrotándolos e incorporando sus territorios al Estado; pero a la vez estableció sólidas alianzas políticas y militares con ellos, lo que permitiría su futura fusión.
  https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Roma
 • 476

  la caiguda de l'imeri roma

  la caiguda de l'imeri roma
  La Caiguda de l'Imperi Romà és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476.
  Cap al segle iv, Roma seguia dominant un extens imperi, que tenia com a eix el mar Mediterrani. La civilització romana s'estenia des del Rin i el Danubi fins al Sàhara, des de l'occident d'Hispània fins a Mesopotàmia. El triomf del cristianisme, que va ser convertit en religió oficial per l'emperador Teodosi. https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 509

  La república

  La república
  La República Romana establint un sistema de magistrats electes anualment. Els més importants eren els dos consols, que exercien l'autoritat executiva anomenada imperium i el comandament militar. Tanmateix, els cònsols havien de contendre amb el Senat, originalment un consell de la noblesa, que creixeria en grandària i poder amb el temps.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
 • 560

  Cultura romana

  Cultura romana
  La cultura romana va ser el resultat d'un important intercanvi entre civilitzacions diferents: la cultura grega i les cultures desenvolupades a Orient (Mesopotàmia i Egipte, sobretot) van contribuir a formar la cultura i l'art dels romans. Un dels vehicles que més va contribuir a la universalització de la cultura romana, que aviat va ser la de tot l'imperi, va ser l'ús del llatí com a llengua comuna de tots els pobles sotmesos a Roma.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma