Coliseo roma

Antiga Roma

 • 510 BCE

  Monarquia

  Monarquia
  La ciutat de Roma va créixer dels assentaments a la vora del riu Tíber, un encreuament de tràfic i comerç. D'acord amb l'evidència arqueològica la vila de Roma va ser fundada probablement durant el segle IX aC per dos membres de les tribus centrals italianes: els llatins i els sabins. Durant aquest període, Roma va ser governada per una successió de set reis que exercien un poder gairebé absolut malgrat l'existència de les assemblees romanes.https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#Monarquia
 • 510 BCE

  Homosexualitat

  Homosexualitat
  Les fonts històriques disponibles sobre la pràctica de l'homosexualitat a l'antiga Roma, les seves actituds i l'acceptació del fet són abundants. Hi ha obres literàries, poemes, grafits i comentaris sobre les predileccions de tota mena de personatges fins i tot d'emperadors solters i casats. No obstant això, les representacions gràfiques són més escasses que a la Grècia clàssica.https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#Homosexualitat_a_l'antiga_Roma
 • 510 BCE

  Clases socials

  Clases socials
  La societat romana, com moltes altres societats antigues, es basava en la desigualtat, i com en tota societat desigual, la tensió entre les classes i la seva dialèctica és el motor de la seva història i la seva principal característica. Les classes que es van distingir van ser cinc: patricis, plebeus, esclaus, clients i lliberts. La tensió entre patricis i plebeus i les rebel·lions.https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#Classes_socials
 • 510 BCE

  El senat

  El senat
  Enfront del rei s'erigeix la institució del Consell d'Ancians (senatus) per contrarestar a la institució reial. Els primers senadors són els representants designats per cada gens. Tenen caràcter vitalici. Com el nombre de gens és invariable (les successives famílies sorgeixen sempre d'un tronc comú i per tant s'integra en alguna de les gens existents) també és invariable el nombre de senadors.https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#El_senat
 • 510 BCE

  La ciutat

  La ciutat
  La fundació de Roma s'atribueix a tres tribus: els Ramnes, els Ticis i els Lúcers. Aquests tres grups van fundar l'anomenada Roma Quadrata a la Muntanya Palatina. Una altra ciutat fundada per un altre o altres grups en el Quirinal, es va unir a la Roma Quadrata, sorgint així la civitas ('ciutat') anomenada Roma. Als primers ciutadans romans se'ls anomena patricis (o patres).https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#La_ciutat
 • 510 BCE

  Vida social

  Vida social
  Malgrat combatre's aïlladament, el luxe i el refinament van avançar durant l'imperi. L'Emperador dictava les modes i allò que adoptaven els líders suprems era secundat ràpidament pel poble, però la moda era efímera i acabava amb el canvi de sobirà. Alguns lliberts van arribar a una posició preeminent, gràcies al favor que els van dispensar alguns Emperadors. https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#Vida_social
 • 509 BCE

  República

  República
  a República Romana va ser creada el 509 aC, establint un sistema de magistrats electes anualment. Els més importants eren els dos consols, que exercien l'autoritat executiva anomenada imperium i el comandament militar. Tanmateix, els cònsols havien de contendre amb el Senat, originalment un consell de la noblesa. (els patricis), que creixeria en grandària i poder amb el temps.https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#Monarquia
 • 311 BCE

  La marina romana

  La marina romana
  La marina romana (en llatí classis, literalment estol) era la força naval de la Roma Antiga. Tot i tenir un paper decisiu en l'expansió romana per la Mediterrània, la marina romana mai no va tenir el prestigi de les legions romanes. Al llarg de la seva història els romans van ser un poble essencialment terrestre, i van deixar els temes nàutics en mans de pobles més familiaritzats amb ells, com els grecs i els egipcis, per construir vaixells https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#Marina_romana
 • 100 BCE

  Els banys públics

  Els banys públics
  Els banys públics no servien només per a banyar-se, tenien serveis com biblioteques, zones esportives i galeries d'art. Les termes romanes (del llatí thermae) eren edificis públics amb prestacions que avui en diríem higienicosanitàries. Són els precursors de les modernes cases de banys, saunes i balnearis termals i representaven un dels principals llocs de trobada a l'antiga Roma.https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#Banys_p%C3%BAblics
 • 29 BCE

  Imperi Romà

  Imperi Romà
  Amb la derrota dels seus enemics, August va prendre el poder absolut, conservant només una imatge de la forma republicana de govern. El seu successor designat, Tiberi, va prendre el poder sense guerra ni sang, establint una dinastia que acabaria amb la mort de Neró el 68 dC. L'expansió territorial de l'imperi va continuar, l'estat es va afermar, malgrat la perspectiva que el poble tenia dels emperadors com a corruptes.https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#Imperi_Rom%C3%A0
 • 27 BCE

  Estructura social i política

  Estructura social i política
  La primera estructura social i política dels llatins va ser la família: el pare (pater familia), la dona (unides al pare de família pel ritu sagrat de la torta), els fills, les dones dels fills, els fills dels fills, i les filles no casades. De l'agrupació d'algunes famílies del mateix tronc, van sorgir les gens, i d'un conjunt de famílies van sorgir les tribus.https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#Estructura_social_i_pol%C3%ADtica
 • 476

  Caiguda del Imperi Romà

  Caiguda del Imperi Romà
  La Caiguda de l'Imperi Romà és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476. Cap al segle iv, Roma seguia dominant un extens imperi, que tenia com a eix el mar Mediterrani. La civilització romana s'estenia des del Rin i el Danubi fins al Sàhara, des de l'occident d'Hispània fins a Mesopotàmia.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma#Caiguda_de_l'Imperi_Rom%C3%A0_d'Occident