Edat antiga foto

TimelineAlexLopez1ESO C

 • 3500 BCE

  La escriptura

  La escriptura
  L'escriptura és un mètode de comunicació humana que es realitza mitjançant signes visuals que constitueixen un sistema, que pot o no expressar sense ambigüitat tot el que pot dir una llengua determinada. El domini de l'escriptura i la lectura associada s'anomena alfabetisme. La persona que es dedica professionalment a escriure és escriptora i l'art d'escriure és la literatura.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Escriptura
 • 3150 BCE

  Antic egipte

  Antic egipte
  L'antic Egipte fou una civilització del nord-est d'Àfrica que es desenvolupà al voltant del curs mitjà i baix del riu Nil, al territori que ara ocupa l'actual estat d'Egipte i el nord del Sudan. La civilització es va constituir cap al 3150 aC, amb la unificació de l'Alt i Baix Egipte sota el primer faraó, i va persistir durant els següents tres mil·lennis.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga
 • 1200 BCE

  Els fenicis

  Els fenicis
  Els fenicis eren un poble semita sorgit de les migracions dels semites des de Mesopotàmia. Fenícia, la seva terra, era una antiga regió del Pròxim Orient, bressol de la civilització feniciopúnica, que s'estenia al llarg del llevant mediterrani, a la costa oriental del mar Mediterrani.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga
 • Period: 650 BCE to 146 BCE

  Imperi cartaginès

  L'Imperi cartaginès o simplement Cartago fou una monarquia i, posteriorment, una república de ciutats-estat fenícies del nord d'Àfrica i la península Ibèrica que va durar des del 650 aC, amb la independència de la metròpoli, Tir, fins al 146 aC. Estava més o menys sota el control de la ciutat-estat de Cartago, després de la caiguda de Tir en mans de l'Imperi selèucida.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga
 • 509 BCE

  La república romana

  La república romana
  La República romana va ser establerta el 509 aC, amb un sistema de magistrats electes anualment. Els més importants eren els dos cònsols, que exercien l'autoritat executiva anomenada imperium, i el comandament militar.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga
 • 65 BCE

  Mesopotàmia

  Mesopotàmia
  Mesopotàmia és l'antiga denominació de la regió situada entre l'Eufrates i el Tigris, que era dividida en dues parts: la Baixa Mesopotàmia, entre el golf Pèrsic i el punt on els dos rius s'acostaven a la mínima distància, anomenada sovint Babilònia o Sumer, i l'Alta Mesopotàmia, on es va desenvolupar la civilització semita d'accàdia i posterior d'Assíria, la civilització hurrita amb el regne de Mitanni, i va florir després el regne d'Assíria.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga
 • 31 BCE

  El imperi

  El imperi
  Un imperi és un gran estat multiètnic, on el poder polític està dominat per una part o una persona, habitualment l'emperador, que té poder absolut. El càrrec d'emperador és hereditari.El terme modern prové del llatí imperium gràcies a l'imperi romà, fundat el 31 aC. Tanmateix, el concepte polític efectiu del que és un imperi va néixer alguns milers d'anys abans que els romans. Probablement el primer exemple fos l'imperi accadi.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga
 • 4 BCE

  La protohistòria

  La protohistòria
  La protohistòria se situa cronològicament entre la prehistòria i la història. Les fonts per al seu estudi són gairebé en la seva totalitat arqueològiques, encara que també n'existeixen tradicions orals.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Protohist%C3%B2ria
 • 4 BCE

  La ciutat de Roma

  La ciutat de Roma
  La ciutat de Roma va créixer dels assentaments a la vora del riu Tíber una cruïlla de tràfic i comerç. D'acord amb l'evidència arqueològica, la vila de Roma va ser fundada probablement durant el segle IX aC per dos membres de les tribus centrals italianes els llatins i els sabins. Durant aquest període Roma va governar per una successió de set reis que hi exercien un poder gairebé absolut malgrat l'existència de les assemblees romanes.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga
 • Period: 4 BCE to 1 BCE

  El periode hel·lenístic

  El període hel·lenístic o època hel·lenística (del segle IV aC al segle I aC), llevat dels seus personatges importants com ara Alexandre Magne i Cleòpatra VII, es considera un període de transició, potser fins i tot de declivi o de decadència, entre l'esplendor del període clàssic de Grècia i el poder de l'Imperi romà, que el succeiria.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga
 • 4

  El cristianisme

  El cristianisme
  El cristianisme és una religió abrahàmica monoteista basada en la vida i els ensenyaments de Jesús de Natzaret segons es presenta al Nou Testament. Els adherents d'aquesta fe, coneguts com a "cristians" del grec 'Χριστιανός, khristianóus creuen que Jesús és el Messies profetitzat al Tanakh aquella secció de l'escriptura comuna al cristianisme i el judaisme, i que es correspon a l'Antic Testament de la Bíblia cristiana.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga
 • 5

  Antiguitat clàssica

  Antiguitat clàssica
  L'antiguitat clàssica és un terme general per referir-se a un període cultural històric del Mediterrani que va començar amb la primera poesia grega de la qual es té constància i continuà fins a la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, que acabaria amb la dissolució de la cultura clàssica i el començament de l'edat mitjana.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiguitat_cl%C3%A0ssica
 • 5

  Edat mitjana

  Edat mitjana
  L’edat mitjana o edat medieval és el període intermedi de la història d'Europa enmig de l'edat antiga i l'edat moderna. Els seus inicis es marquen per dos grans esdeveniments: l'inici al segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà, l'any 476, i el final al segle XV amb la caiguda de Constantinoble, el 1453, o bé amb l'inici de la Colonització europea d'Amèrica l'any 1492.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_mitjana
 • 5

  Art medieval

  Art medieval
  L'art medieval és un gran període de la història de l'art que cobreix un perllongat període per una enorme extensió espacial. L'edat mitjana, del segle V al segle XV, suposa més de mil anys d'art a Europa, l'Orient Mitjà i Àfrica del Nord. Inclou moviments artístics principals i diferents períodes, arts nacionals, regionals i locals, diversos gèneres, períodes de florida anomenats renaixements, les obres d'art, i els propis artistes.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Art_medieval
 • 200

  Paleocristià

  Paleocristià
  L'art paleocristià és l'art produït pels cristians o sota un patrocini cristià durant els primers segles del cristianisme i en especial entre l'any 200 i l'any 500. Abans de l'any 200, no queden produccions artístiques que puguin ser qualificades de cristianes amb certesa.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Art_paleocristi%C3%A0
 • 456

  Edat antiga

  Edat antiga
  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi romà el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana. El desenvolupament varia moltíssim en funció de la regió estudiada, però a grans trets es pot caracteritzar com l'època de l'especialització social, del naixement de la majoria de ciències i arts actuals i d'una enorme expansió demogràfica que va portar a crear grans imperis.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga
 • 476

  La caiguda de el imperi romà

  La caiguda de el imperi romà
  La caiguda de l'Imperi romà és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi romà d'Occident l'any 476.
  Cap al segle IV, Roma seguia dominant un extens imperi, que tenia com a eix el mar Mediterrani. La civilització romana s'estenia des del Rin i el Danubi fins al Sàhara, des de l'occident d'Hispània fins a Mesopotàmia.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga