Købekraften er (midlertidigt) forbedret

Timeline created by djlennart
 • Den dansk velstand falder i forhold til OECD-gennemsnittet

  Den danske købekraft (dvs. det danske forbrugerprisniveau i forhold til OECD-gennemsnittet) trak isoleret set velstanden ca. 26 pct. ned ift. OECD-gennemsnittet i 2000, hvilket var reduceret til ca. 24 pct. i 2010, jf. figur 5. Over hele perioden har ændringen i købekraften dermed øget velstanden med 2,1 pct. ift. OECD-gennemsnittet
 • Period: to

  Købekraften udvikler sig ens for DK og OECD

  sådan er det bare
 • fald i dansk købekraft

  fald i dansk købekraft
  Årsagerne til faldet i købekraften fra 2004 til 2005 synes at være flere, herunder at den kraftige vækst i boligpriserne fandt sted i denne periode. Derudover steg nettoprovenuet fra produktskatter med næsten 11 pct. (nominelt), og priserne på importerede varer steg ligeledes.