Knuts

Knuts Skujenieks

 • Dzimšana

  Dzimšana
  Dzimis Rīgā rakstnieka Emīla Skujenieka ģimenē.
 • Latvijas Rakstnieku savienība

  Latvijas Rakstnieku savienība ir profesionāla sabiedriska organizācija, tā tika dibināta 1940. gada 26.oktobrī kā Latvijas PSR padomju rakstnieku savienība.
 • Period: to

  Skolas gaitas I

  Mācījās Mūru pamatskolā.
 • Period: to

  Padomju okupācija un represija

  Pēc Otrā Pasaules kara beigām Latvija nonāca Padomju varas kontrolē. Skujenieks pieredzēja komunistisko režīmu laikā veikto cenzūru un represijas.
 • Skolas gaitas II

  Skolas gaitas II
  Pabeidza Taurkalnes septiņgadīgo skolu.
 • Period: to

  Skolas gaitas III

  Mācījās Jaunjelgavas vidusskolā.
 • Period: to

  Skolas gaitas IV

  Mācījās Rīgas 2. vidusskolā.
 • Period: to

  Studijas I

  Studēja Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē.
 • Period: to

  Studijas II

  Studijas Maskavā Gorkija Literatūras institūtā.
 • Aukstā kara kulminācija

  1. gadi, šajā laikā bija spriedze starp ASV un Padomju Savienību, kas varēja ietekmēt pasauli un iegrožot Skujenieka dzīvi Padomju Latvijā.
 • Laulības

  Laulības
  1. augustā Knuts apprecas ar Intu un pārceļas dzīvot uz Salaspili.
 • Tiek apcietināts

  Aprīlī rakstnieks tiek apcietināts, apsūdzēts un notiesāts uz 7 gadiem ieslodzījumā stingra režīma nometnē Krievijā.
 • Apcietinājumā

  Atrodoties lēģerī, rakstnieks atsāk literāru darbu. Knuts saraksta aptuveni 800 dzejoļu, kurus padomju laikā nebija iespējams publicēt.
 • Dzejolis "Poga"

  Dzejolis "Poga"
  „Poga” ir īpašs izdevums, jo ietver vienu no rakstnieka intīmākajiem un personiskākajiem dzejoļiem un tā variantus 33 valodās. Dzejolis kā veltījums sievai tapa koncentrācijas nometnes drausmīgajos apstākļos.
 • Atgriežas Latvijā

  Rakstnieks atgriežas Latvijā. Par dzīvesvietu kļūst nams Dārza ielā Salaspilī.
 • Dēls

  Piedzimst Knuta un Intas dēls Jānis.
 • Darba gaitas I

  Viņu uzņēma Latvijas PSR padomju rakstnieku savienībā.
 • Meita

  Piedzimst Knuta un Intas meita Māra.
 • Pirmā dzejoļu grāmata

  Pirmā dzejoļu grāmata
  Tika publicēta pirmā Skujenieka dzejoļu grāmata.
 • Folkloras padomes dibināšana

  Rakstnieks ierosina, nodibina un īslaicīgi vada Folkloras padomi Rakstnieku savienībā.
 • Čornobiļas AES katastrofa

  1. gada 26. aprīlī plkst. 1:23:45 (GMT+4) notikusī kodolkatastrofa Čornobiļas atomelektrostacijas ceturtajā blokā.
 • Period: to

  Dziesmotā revolūcija

  Latvija piedzīvoja atmodas periodu, kurā cilvēki aktīvi centās saglabāt un atjaunot savas valsts neatkarību.
 • Darba gaitas II

  Skujenieku uzņēma Latvijas PEN klubā, tajā pašā gadā viņš kļuva par tā Rīgas nodaļas vadītāju.
 • Baltijas ceļš

  Baltijas ceļš bija akcija Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kas notika 1989. gada 23. augustā, kad apmēram divi miljoni cilvēku, sadevušies rokās, vismaz 15 minūtes veidoja apmēram 670 km garu dzīvo ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu galvaspilsētas.
 • PSRS sabrukums

  PSRS sabrukums bija pakāpeniska Padomju Savienības likvidēšanās, kas sākās 1990. gada 11. martā.
 • Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana

  1. gada 4. maijā tika pieņemta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarācija.
 • 1991. gada barikādes

  Latvijas iedzīvotāji aktīvi piedalījās barikādēs, aizstāvot savu brīvību un neatkarību no Padomju ietekmes.
 • Period: to

  Darba gaitas III

  Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas viņš bija Latvijas Psoriāzes biedrības valdes priekšsēdis.
 • Triju Zvaigžņu ordenis

  Triju Zvaigžņu ordenis
  Knuts Skujenieks kļūst par Latvijas Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku.
 • Literatūras gada balva

  Literatūras gada balva par labāko atdzejas grāmatu.
 • 2001. gada 11. septembra uzbrukums ASV

  Četri teroristu uzbrukumi Ņujorkā, Ārlingtonas apgabalā un Šenksvilas apkārtnē, ASV. Šajā uzbrukumā kopumā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku.
 • NATO

  Latvijas iestāšanās NATO, kopš šī brīža Latvija ir NATO dalībvalsti, kas nodrošina drošību arī militārajā aspektā.
 • Eiropas Savienība

  Latvija kļuva par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti.
 • Literatūras gada balva

  Literatūras gada balva par mūža ieguldījumu literatūrā
 • Piemiņai

  Piemiņai
  1. septembrī, Knuta Skujenieka dzimšanas dienā, Raiņa kapos tiek atklāts kapakmens viņa piemiņai. Projekta formālo pusi sakārtoja Latvijas Rakstnieku savienība, pateicoties LR Kultūras ministrijas finansiālajam atbalstam. Daudzajiem Knuta Skujenieka cienītājiem turpmāk ir radīta iespēja apliecināt savu cieņu, aiznesot ziedus, un pateikt paldies par viņa devumu Latvijai. Simboli - laukakmens bieži simbolizē pāreju no vienas dzīves uz nākamo.
 • Pieminekļi jāuzstāda pēc cilvēka nāves

  Pieminekļi bieži tiek uzstādīti, lai atzīmētu cilvēku vai notikumu nozīmi, vēsturē. Pieminekļi, uzstādīti pēc cilvēka nāves, sniedz iespēju pilnvērtīgi novērtēt dzīvesgājumu, ietekmi un ieguldījumu sabiedrībā, izvairoties no pāragras novērtēšanas. Latviešu dzejnieka Raiņa, literātes un politiķes, Aspazijas nāves gadā tika uzbūvēts piemineklis, lai godinātu kultūras ieguldījumu. Šis process piedāvā sabiedrības atbalstu un iespēju izpaust cieņu pret cilvēku un ieguldījumu pēc aiziešanas.
 • Pieminekļi ir jāuzstāda tikai kapos nevis publiskajā telpā

  Pieminekļi, uzstādīti kapos, bieži izceļ cieņu pret mirušajiem un piedāvā klusu, mierīgu vietu, lai atcerētos un godinātu aizgājušos, nodrošinot izolētu vidi. Šādi apstākļi arī iederas reliģiskajā un kultūras kontekstā, veicinot personiskas atmiņas un saikni ar pagātni. Miera piemineklis, Rīga, atrodas Meža kapos un ir veltīts Pirmā pasaules kara laikā kritušajiem latviešu karavīriem. Tas ir ievērojams ar savu maigo kompozīciju, simbolizējot mieru pēc kara.
 • Secinājumi

  Knuts Skujenieks bija Latvijas dzejnieks un politiķis, viņš piedalījās Latvijas Neatkarības kustībā un valsts neatkarības atjaunošanas procesā. Viņa politiskā darbība koncentrējās uz valsts neatkarības atjaunošanu un pēckara demokratizācijas procesiem. Politiskajā darbībā piedalījās, sniedzot literāru un morālu atbalstu Latvijas neatkarības atjaunošanai. Viņa dzeja un publiskie uzstāšanās veicināja nacionālo identitāti un patriotisko garu.
 • Izmantotā literatūra

 • Izmantotā literatūra