Jazz

Timeline created by annamat683
In Music
 • Rangtime

  Encara no està considerat com jazz, però si és un precursor.
  En general les seves obres eren compostes per a piano, imitant les marxes de les bandes, adaptades als ritmes sincopats africans.
  Tenen elements de marxa i rimos de la música africana.
  seus instruments van ser: piano, banjo.
  Els rags estaven totalment escrits i excloïen la improvisació, però van constituir un punt de partida clau per l'aparició dels primers estils pianístics de jazz, en particular l'estil stride.
 • Nueva Orleans

  A diferència de l'rangtime, inclou la bateria, amb treball o tuba, piano, banjo, clarinet, trompeta o corneta i tombon, utilitzen més Instruments en la seva composició musical.
  Coincideixen amb el rangtime, en què no improvisen i que N.Oreans té una música similar a les marxes del rangtime.
  Influències de la música antillana, afroamericana, francesa i nord-americana.
  Conté adorns en la melodia però no improvisacions sobre la base d'acords, i incloïa moltes repeticions sense variants.
 • Dixieland

  El Dixileand si fa ús de la improvisació però col·lectiva.
  El ritme i la base harmònica són a càrrec de la bateria, el baix, el clarinet i el trombó, encara que moltes vegades prenen un paper protagonista (improvisat), en canvi en N. Orleans no s'utilitzava la improvisació.
  Aquest tipus de musica es tocava al carrer, fins i tot s'utilitzava per a desfilar.
  Dixieland, el tocaven músics blancs, que imitavan l'estil "Nova Orleans", el que tocaven perfectament músics negres.
 • Chicago

  Els instruments que comparteixen amb dixieland són la bateria, contrabaix, piano, trompeta i el tormbon i integra la guitarra i en ocasions la veu.
  És aquí on s'estableix la forma de jazz que actualment coneixem (estàndard + improvicaciones solisticas).
  Les bades de jazz que formaven eren mes nombroses i requerien d'una major i millor oraganització en comparació als anteriors tipus de Jazz.
  Es destaca el saxòfon.
 • Swing

  El "chicago" i "swing" contaven amb bandes nombroses solament que en el swing es van nomenar com big bang, incorporant grans veus.
  Empraven els mateixos instruments que "chicago".
  se li va donar més importància als sols a l'igual que "chicago" i s'utilza com a recursos la tensió i el "riff".
  A diferiencia dels estils anteriors, tenen un caràcter d'espectacle i ballable.
  Disposava de "tempos mitjana i ràpida".
  El solista utilizava la "improvisació més virtuosa".
 • Bepbop

  Els seus instruments són la bateria, contrabaix, piano, saxòfon i trompeta.
  Quant al seu context històric, els músics negres a partir de la Llei de Jackson, creen moviments de crítica, on exposava que els blancs havien abusat del Jazz comercial, donant resultat a una música estereotipada.
  Es caracteritza per "temes ràpids" incloent una improvisació basada en l'estructura harmònica.
  Se li afegeix una gran complexitat melòdica i improvisacions molt ráoida com ho fa el "Swing".
 • Cool Jazz

  Els seus instruments són els mateixos que el "bebop": bateria, baix, piano, saxofon, i / o trompeta, menys el contabaix.
  A diferència del "bebop" el "cool Jazz" és un estil de Jazz més calmat, més íntim, i cproper a la música clàssica europea.
  Va sorgir a partir de l'oposició a el "bebpo", ja que es tractava d'escapar de lo frenetica i explosiu d'aquest, buscant aquest estil amb un ritme més lent i sonoritats més pausades.
 • Free Jazz

  Comparteix els instruments amb el "Cool Jazz" i és similar a ell.
  Va augmentar la seva popularitat amb els Beatels i la TV.
  Es diferencia per que buscava la llibertat rítmica, melòdica i harmònica, n'escapes de les regles.
  El "Cool Jazz" era proper a la música classica europea i el "Free Jazz" té influències de la música contemporània.
  El Saxòfon prenc el seu major nivell de popularitat i activitat.
 • Jazz Fusion

  Els seus instruments eren el conjunt de tots els estils anteriors del Jazz (trombó, trompeta, bateria, guitarra, contrabaix, piano, saxòfon, baix), i s'inclou el teclat, fliscrono, òrgan Hammond, flauta, congues, bombos.
  Fusiona el Jazz amb diferents tipus de musica, ja que en els 70' es va caracteritzar per ser l'era de la fusió.
  Experimentació entre el Jazz i el Rock pel sorgiment de el teclat electrònic.
 • Jazz Contemporani