Jan Amos Komenský

 • J.A.Komenský - narození

  Nivnice na Moravě
 • nastoupil na Bratrskou akademii v Přerově

 • studium na kalvínské akademii v HEBRONU

 • studium na univerzitě v Heidelbergu

 • správce přerovské bratrské školy

 • správce školy ve Fulneku a stojí v čele bratrského sboru

 • opouští školu kvůli pronásledování nekatolíků

  koncipuje konteplativní literární texty - Labyrint světa a ráj srdce
 • navždy opouší vlast a uchyluje se do polského Lešna

  píše zde pedagogické (Velká didaktika) a pansofické (Prodromus pansophiae) spisy.
 • odjíždí do Anglie

 • vstupuje o služeb rodiny Geerů

  rodina Geerů ho bude finančně podporovat až do jeho smrti
 • refomuje školství v pruském Elblagu

  píše zde Všeobecnou poradu a nápravě věcí lidských.
  Po smrti manželky v r.1648 píše Kšaft umírající matky jednoty bratrské
 • odchází do Lešna

 • reformuje místní školství v sedmihradském Blatném potoku

 • první vydání učebnice Orbis pictus

 • odchází do Lešna

 • odchází do Amsterdamu

  vychází zde jeho sebrané didaktické spisy pod názvem "Opera didactica omnia"
 • vydává sebrané didaktické spisy "Opera didactica omnia"

 • vadává Svět v obrazech a sním cyklus prací pro nejmenší děti spolu s Vestibulem

 • vydává první dva díly Obecné porady

 • J.A. Komenský umírá a je pohřben v Naardenu