Resource what is statement applicability iso 27001 featured img 730x270

Historia de la ISO

By Nk_s01
 • Principi de Pareto

  Principi de Pareto
  El principi de Pareto,1​ també conegut com la regla del 80-20 i llei dels pocs vitals,
 • IEC

  IEC
  International Electrotechnical Commission Cobreix àrees com aparells electrònics o tecnologia similar
 • ISA

  ISA
  International Federation of the National Standarizing Association. Fundada en Nueva York
 • Estadística de Walter Stewart

  Estadística de Walter Stewart
  Va iniciar el Control Estadístic de la Qualitat (SQC per les seves sigles en anglès), és l'aplicació de mètodes estadístics per a controlar la qualitat.
 • Period: to

  Problemas en la ISA

  La ISA suspendió su actividad debido a la falta de comunicación internacional. En el año 1944 cuando se forma la UNSCC en Londres, empujado por el desarrollo manufacturero de armamento que se vio impulsado por la aplicación de estandarización.
 • UNSCC

  UNSCC
  United Nations Standards Coordinating Commitee
 • Creació de l'ISO

  Creació de l'ISO
  Va ser l'any quan l'ISO va ser creada Es va fer en presència de 64 representants provinents de 25 països
 • Inici de l'ISO

  Inici de l'ISO
  L'ISO va ser reconeguda i es va fer oficial la seva creació i ja va començar a fer les seves primeres operacions. Tenia la seu central en Ginebra, Suïssa.
 • Primera norma ISO

  Primera norma ISO
  Es va crear la primera norma ISO. L'ISO 1:1951, aquesta engloba a la temperatura estàndard de referència per a mesurar la longitud en l'àmbit industrial.
 • QPR

  QPR
  Quality Program Requirements
 • BS5750

  BS5750
  És un mètode enfocat en el control dels resultats en el control de resultats durant el procés de realització dels productes.
 • Eliminació de la ISA

  Eliminació de la ISA
  L'ISO va reconèixer l'any 1977 durant una conferència, que la ISA va ser el primer prototip de l'organització i que la majoria dels comitès tècnics que la componen són els mateixos que operaven en la ISA. Va ser per aquest motiu que s'acaba de definir a l'ISO com a organització única a nivell internacional per a la normalització.
 • ISO 9001

  ISO 9001
  La norma Internacional ISO 9001 està enfocada a la consecució de la qualitat en una organització mitjançant la implementació d'un mètode o Sistema de Gestió de la qualitat (SGC).
 • ISO 9001

  ISO 9001
  Va fer-se pública la nova versió de l'ISO 9001. Anava dirigida a empreses amb processos productius.
 • Charles Le Maistre

  Charles Le Maistre
  Va tindre la funció de secretari general de la UNSCC. Es considera el pare de la normalització
 • ISO 14001

  ISO 14001
  Aquesta norma de Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) aconsegueix que les empreses puguin demostrar que són responsables i estan compromeses amb la protecció del medi ambient.
 • OHSAS 18000

  OHSAS 18000
  OHSAS 18001 és una norma internacional per a la gestió de la seguretat i salut ocupacional.
 • Simplificació de l'ISO

  Simplificació de l'ISO
  En la revisió de l'any 2000 es va simplificar la norma i va començar a ser aplicable a tot tipus d'empreses, fins i tot de serveis o a l'Administració Pública.
 • ISO 27001

  ISO 27001
  Certificació dels Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI). Garanteix confidencialitat, integritat i disponibilitat.
 • ISO 9004

  ISO 9004
  Coneguda també com a Norma de Gestió Avançada, es tracta d'una norma internacional que té per objectiu ajudar a les empreses en la consecució de l'èxit sostingut en la gestió de qualitat,
 • ISO 50001

  ISO 50001
  És una eina que serveix de guia a qualsevol tipus empresa a dissenyar i implantar un sistema de gestió de l'energia dirigit a la millora contínua del comportament energètic, la qual cosa es tradueix en estalvi d'energia i per tant, estalvi econòmic.