Irlands historie, Gunilla & Pernille

 • Period: to

  Kartoffelkrisen

  Hungersnøden i Irland var en sultekatastrofe forårsaget af sygdom på kartofler. Resultatet af dette var død og udvandring af Irland.
 • Påskeoprøret

  Påskeoprøret var en opstand mod det britiske styre.
 • IRA oprettes

  I 1919 oprettes IRA (Irish Republican Army), som er en irsk katolsk oprørsbevægelse, der kæmpede mod det britiske imperium.
 • Period: to

  The Troubles

  The Troubles var en konflikt mellem protestanter og katolikker i Nordirland. Konflikten gik ud på, om Nordirland skulle være en del af Republikken Irland eller Storbritiannien. Den blev afsluttet med indgåelsen af Belfastaftalen.
 • Bloody Sunday

  Søndag d. 30. januar 1972 ankom faldskærmssoldater fra den britiske hær, til Londonderry, da der denne dag blev afholdt en demonstration. Demonstranterne blev afskåret af soldaterne da de nåede centrum og her mener soldaterne, at der bliver kastet sten og efterfølgende skudt mod dem. De britiske faldskærmssoldater skyder og dræber 13.
 • Sunningdaleaftalen

  Sunningdaleaftalen mellem den irske regering og regeringen i London gik ud på, at England ikke ville hindre en irsk genforening, hvis flertallet ønskede det.
 • Langfredagsaftalen

  Aftalen indeholdt 5 væsentlige elementer:
  1. Et princip om selvbestemmelse for både katolikker og protestanter.
  2. Forholdstalsvalg og enighed mellem de to samfund ved lovgivning og regeringen af landet.
  3. Adskillelse af nationalitetsbegrebet fra det nationale territorium.
  4. Formaliseret engelsk-irsk samarbejde om spørgsmål, der vedrører Nordirland.
  5. Garantier til protestanterne i tilfælde af en irsk genforening.