IRLAND

 • Period: Jan 1, 1100 to

  Irland erobret af Enland

  Irland blev erobret af England i løbet af 1100-tallet, 1500-tallet samt 1600-tallet.
 • Period: to

  Irlands befolkningsindvandring.

  Irlands befolkning stegi årene mellem 1600 tallet og 1800 tallet. Den gik fra 2 millioner til 3 millioner til 4 og 6 millioner hvorpå at den slutter af med 8 millioner i 1841.
  Dette medførte overbefolkning og sult.
 • Irland i oprør

  Irland i oprør
  Efter et oprør i Irland besluttede England at lade Irland blive en del af Storbritanien.
 • Hungersnød

  Hungersnød
  I 1845-1850 var der hungersnød i Irland. Det var grundet kartoffelkrisen.
 • The Missing Link

  The Missing Link er skrevet af en ukendt forfatter om hans opfattelse af menneskerne på Irland. Han beskriver dem som værende en gorillaligende figur ved navn Yahoo. Den er rasicist rettet mod irerne.
 • Period: to

  Éamon de Valera

  Deltog i Påskeoprøret og var grunlæggeren for partiet Fianna Fail. Han var en irsk politiker og taioseach.
 • Irish Volunteers.

  I 1913 blev Irish Volunteers dannet.
 • Påskeoprøret

  Påskeoprøret
  Oprøret startede grundet en beslutning der var taget i 1915 af Irish Republican Brotherhoods militære råd.
  Oprør mod England.
  Under oprøret blev situationen bedre. Der var stigende inflation og efterspørgelse.
 • Period: to

  Irish Republican Army

  Opstand i 1919 samt spittelsen i 1970.
 • Period: to

  Den irske-engelske krig.

  Uenigheder, drab og andet var blandt andet grunden tilat IRA blev oprettet på daværende tidspunkt.
 • Period: to

  Margaret Thatcher - Iron Lady

 • Period: to

  Velfærdsstaten.

  Velfærdssat samt sociale forandringer til Nordirland.
 • Rettigheder.

  Irland fik dette år:
  Samme skat som England.
  Arbejdsløse blev sikret som i England.
  Nordirere skulle have samme sociale ydelser som englænderne.
  Bedre pensioner, sygepengedage + hospitaler.
 • Period: to

  The Troubles

  The Troubles er kort sagt en betegnelse for den konflik der blev udspillet i Irland fra 1960'erne til 1998. I 1998 fik vi Langfredagsaftalen hvilket afsluttede denne begivenhed.
  The Troubles er dateret til at starte i '60erne, men det kan dog diskuteres om det ikke går helt tilbage til 1919 hvor IRA blev oprettet eller måske enda 1916 hvor Påskeoprøret fandt sted.
 • Første mord på katolik

  John Patrick Scullion blev skudt i et katolsk kvarter i det vestlige Belfast.
 • PIRA + OIRA

  To nye organisationer dannes af det tidligere IRA.
 • Period: to

  Irland - Volden eskalerer.

  Volden eskalerer på dette tidspunkt. Vi gik fra 'små' angreb til de store. Fra 174 døde i '71 til 467 døde i '72.'
  Dette afsluttes med Bloody Sunday (se tidslinje)
 • Bloody Sunday

  Bloody Sunday er betegnelsen for en fredelig demostration som endte i skyderi. Soldater åbnede ild mod tilfældige og dræbte 13 samt sårede 19. De mente at nogle demostranter havde skudt mod soldaterne.
 • Nyt Nordisk Råd + Sunningdaleaftalen.

  Aftalen var mellem Dublins- og Londons regeringen. England måtte ikke forhindre en irsk genforening. Belfast og Dublin skulle samarbejde om at mindske og stoppe terrorisme.
 • Ny magtdeling

  Minimum vold.
 • Nordisk Råd.

  Magtdeling.
 • Langfredagaftalen

  Langfredagsaftalen = Lokalt selvstyre i Nordirland.
  Nu kunne Irland fungere uden England.
  Kompromis mellem Irland og England.
  Irland anerkender Nordirland som en del af Storbritianen, som skal acceptere at Nordirland kan løsrive sig hvis ønskes.