Irland - Tina

 • Jan 1, 1100

  Irland erobret af England

 • Katolikkernes nederlag

  Dette fører til at de fleste protestanter sidder på jorden. Andre katolikker konventere til protestantisme, for at holde/ blive på deres jord.
 • Det irske parlament får gennemtrumfet sine krav

 • Eksport af fødevare bliver forbudt

  pga. fødevaremangel og sult
 • Katolikker kan få stemmeret

  England gennemtrumfer at katolikker kan få stemmeret.
 • Union med england

  Irland går fra at havde et irsk parlament med delvist selvstyre til at indgå i en union med England, uden et irsk parlament.
 • England afskaffer straffelovene

 • Kartoffelhøsten slår fejl

  Året hvor kartoffelhøsten slår fejl, hvilket fører til en stor hungersnød.
 • Oprettelsen af The Irish Brotherhood

 • Ulster Volenteers Force dannes

 • Påskeoprøret

  Påskeoprøret anslåes ved at hovedpostkontoret (GPO) bliver besat.
 • Period: to

  Den Irsk-Engelske krig

 • Irland får status som en dominion/ Oprettelsen af en irsk fristat

  Oprettelsen af en Irsk fristat. Dog var der en tilknytning til Commonwealth
 • Collins og de regulære regeringsstyrker angriber "Four Courts"

  Dette bliver begyndelsen til den irske bogerkrig
 • Eamon de Valera opfordre til til at indstille fjendtlighederne

 • Grundlæggelsen af CSJ

  Chapian for social justice. Oprettet for at tilvaretage genhusningsproblemer
 • Grundlæggelsen af NICRA

  Northern Irland Civial Rights Associations. Det er en borgerrettighedsbevægelse.Kæmper for genhusning. Mener at hele det offentlige system diskrimnerer katolikker.
 • Paris - ungdomsoprørert

  Ungdommer demostrerer imod professor billede. Andre organisationer følger med så antallet. bliver enormt.
 • Første demostration 1968

  Demostrationen var en march imellem Coalisland Dungnanon. Den var rettet mod lokale boigforhold.En katolsk familie var sat på gaden for at en protestansk pige kunne bo der.
  Demostrationen var inspireret i studenteroprørert i paris i slutningen af 1960'erne.
 • NICRA march

  Den blev organiseret af lokale NICRA medlemmer. Det blev første gang, at folk følte, at NICRA blev brugt i et politisk spil.
  På grund af advarsler om en modmarch blev demostrationen forbudt. Den blev gennemført alligevel og skulle gå igennem Derry. Da ruten blev blokeret, resulterede det i kæmpeslagsmål. 80 mennesker blev såret
 • Efterføgende marcher

  March i Derry d. 16/11 1968. To uger senere i Amagh. Bernadette Delvin var en af demostrationens studenterledere og hun blev den yngte kvinde, som var blevet valgt til underhuset i London.
 • Samlet protestantmarch

  Marchen gik tværs igennem Nordirland fra Belfest til Dette. Den skulle foregå de fire første dage af 1969. 500 blev dog slået ned syv mils fra Derry ved Bumtollet af 200 loyalister. 13 måtte på hospitalet.
 • Optøjer

  I løbet af 1969 var der 9 eksplotioner. 73 skudepisode, 711 betjente og 22 militærpersoner blev såret samt 13 personer blev dræbt
 • The battle of Bogside

  Begyndte 19-20 april. 160 personer blev såret og en katiolik blev dræbt. Oragangemarcherne (protestanter) 12-13 Juli 1969 satte ydereligere gang i optøjerne og ved "Apprentice Boys" årlige march 12. august gik det galt. Katoslke nationalister angreb in lokal RUC politistation.De følgende dage fortsatte urolighederne og dette kaldes "The battle of Bogside". Denne begivenhed blev et vennepunkt for konflikten. i Belfast blev 1.800 familier (mest katolske) fordrevet fra deres boliger.
 • The battle of Bogside - fortsat

  Natten 14-15 august blev 7 dræbt og 750 såret under gadekampe i Vestbelfast. en 15-årig katoslk dreng blev drabt og fik en storslået begravelse "som den første frivillig, der faldt".
  The battle of bogside førte IRA's genfødsel. Inden afslutningen af 1969 var IRA reetableret og i løbet af 6 måneder havde de over 1.500 frivillige, hvoraf 800 i nord
 • Den britiske hærs ankomst

  Primierministeren mente at urolighederne var så alvorlige, at han kaldte de britiske tropper i et forsøg på at skabe fred og orden.
  Første gang siden delingen af Irland (1921).
  Det var en fredsbevarende styrke, der var der for at holde ro og orden. Katolikkerne ser det som en invation om imperialisme.
 • IRA's splittelse

  IRA bliver delt op.
  Den del som kalder sig "det officielle IRA" og en deæ som kalder sig "the provisiol IRA" deltager i valgende. Det er the provisinal IRA som fortsætter som IRA