Invents

 • 50,000 BCE

  Foc

  Foc
  La invenció del foc va ser un gran avantatge pels nostres avantpassats. Amb aquest van poder cuinar, trobar una font per poder il·luminar-se...
 • 7000 BCE

  Pou

  Pou
  És una excavació feta sota terra que ha de tenir una profunditat suficient per arribar a una font d'aigua i un sistema pel qual una galleda pugui recollir-la.
 • 6500 BCE

  Formigó

  Formigó
  És un material de construcció fet amb ciment, grava, sorra i aigua. És útil perquè en poques hores és sòlid i l'utilitzem per crear estructures, canals...
 • 3500 BCE

  Roda

  Roda
  Les rodes van ser i són una gran eina per transportar objectes, moure's...
 • 105

  Paper

  Paper
  El paper és una llàmina formada per fibres de celulosa, minerals, cola... Es fa servir per escriure o dibuixar a sobre i el primer procedia de la Xina.
 • 1100

  Brúixola

  Brúixola
  És un instrument que gràcies a una agulla imantada pot senyalar el Nord, el Sud l'Est i l'Oest segons on es trobi, i per tant ens ajuda a ubicar-nos.
 • 1267

  Ulleres

  Ulleres
  Les ulleres són un instrument fet per dues lents, que s'utilitzen per millorar la visió en defectes binoculars. Les primeres es feien servir per veure els jeroífics amb més augment.
 • 1400

  Impremta

  Impremta
  Aquest invent va servir per imprimir sobre diversos materials i per tant, compartir informació de manera més simple.
 • 1400

  Canal artificial

  Canal artificial
  És una construcció conectada al mar o a algun riu que serveix per traslladar aigua.
 • Telèfon

  Telèfon
  El va inventar Alexander Graham Bell i ha fet que ens puguem comunicar a distància, gest que ha ajudat als comerços i a les persones.
 • Antibiòtics

  Antibiòtics
  Els antibiòtics han salvat les persones de moltíssimes malalties. Els van inventar Louis Pasteur i Robert Koch i Alexander Fleming va descobrir la penicilina.
 • Bombeta

  Bombeta
  La bombeta, inventada per Thomas Edison i Josephn Swan l'any, va deixar les espelmes enrere. Aquesta font d'il·luminació ha ajudat a que les persones tinguem moltes més hores d'activitat.
 • Avió

  Avió
  Aquest vehicle va ser inventat pels germans Wright i ens va ajudar a desplaçar-nos més fàcilment d'uns punts a altres.
 • Ordinador

  Ordinador
  L'ordinador ha estat un dels invents més útils. Pot emmagatzemar informació i ajudar-nos a fer tasques que sovint fèiem amb una llibreta o una calculadora.
 • Internet

  Internet
  L'internet és un grup de xarxes connectades. La seva utilitat és que puguem accedir a informació, compartir qualsevol cosa des d'un indret a un altre...