Informatica abans de les APP

Timeline created by XavierGiralt
 • Es crea C++

  Es crea el que podriem dir el millor llenguatge de programació de la història. Va ser un dels primers en implementar funcions i classes
 • Es crea la WWW

  Tim Berners-Lee presenta el projecte de la WWW
 • Es crea el primer navegador web.

  Es va crear el navegador Mosaic el primer navegador de la història sense cap tipus de interfaç grafica
 • Es crea Python

  Es crea Python. Un llenguatge de programació que es fa servir avui en dia encara per experts en data science i en machine learning.
 • Es crea amazon

 • Es crea Windows 95, JavaScript i PHP

  Es crea un dels sistemes operatius més venuts de la història. També es crean dos llenguatges de programació per complementar el HTML que encara son liders avui dia
 • Es crea SixDegrees

  Es crea la primera xarxa social de la història
 • Es crea Netflix

 • Es crea Google

  El millor navegador de la història es va crear el any 98
 • Es crea Friendster

 • Es crea Skype

 • Es crea Myspace i LinkedIn

 • Es crea Facebook

 • Es crea YouTube

 • Es crea ANDROID.

  El millor sistema operatiu per Smartphones de la història es crea el 2005.
 • Es crea Twitter