EIX CRONOLÒGIC

 • Period: 1340 to 1346

  Humanista

  L’humanista es aquella persona que desarrolla el ser humà seguint empremtes d’aquests grans pensadors i la nova manera de pensar de l’humanisme volia unir l’herencia clàssica, el descobriments científics i els valors cristians l’italià Petrarca és considerat el primer humanista.Al segle XV.
 • Period: 1400 to

  Renaixement

  El renaixement és el moviment cultural i artistic que dominà Itàlia durant el segle XV i la resta d’Europa durant part del segle XVI. Els filòsofs , literats i els artistes,es van inspirar en el món clàssic de Grècia i Roma i van fer renéixer l’esperit de l’època clàssic.Durant el renaixament tot sira al voltant de l’ésser humà, que aconseguirà la seva felicitat a través del pensament , el coneixament i l’art.
 • 1438

  Martí Luter

  Martí Luter
  Va neixer dia 10 de novembre de 1438 a Eisleben (Alemania)
  va morir dia 18 de febrer de 1546 a Eisleben (Alemania)
  Va ser un teòleg filòsof i frare catòlic agustí que va començar i va impulsar la reforma protestanta Alemanya i els ensenyaments de la qual van inspirar la doctotina teolòsica i cultural denominada luteranisme
 • 1455

  Imprenta

  Imprenta
  La imprenta va ser un invent que combinava la tipografía amb l’ús d’una premsa , paper i tinta. Aquest nou mètodenva permetre l’eleboració de molts més exemplars d’un llibre en menys tenps i amb un cost menor.A més , s’aliminaven molts dels errors que solien cometre els copistes. El primer llibre complet imprès amb la nova tècnica tipogràfica va ser la Bíblia en dos volumns, que Gutenberg va imprimir a Magúnicia (Alemanya) l’any 1455.
 • 1467

  Eranse de Rottedram

  Eranse de Rottedram
  Va neixer a Rótedram , Paísos Baixos al 1467 i va morir dia 12 de juliol de 1536 a Basilea , Suiza. Eranse va ser un intel.lectual humanista profundament cristià que va defensar el lliure pensament i la necessitat de l’educació i la tolerància les seves obres sobre moral i les seves intervencions en el debat religios ferem que tengués una gran influència sobre els seus contemporanis i que hagui estat considerat “princep dels humanistes”.
 • 1469

  Maquiavel

  Maquiavel
  Anomenat Nicolàs Maquiavelo que va ser ún filósof , polític i escrotor famos de la ciència política moderna va ser a si mism una figura relevant del renaixament Italia.Va ser la clau en els cosos polítics de Italia renacerista.Va neixer el 3 de maig de 1469 a Florencia (Italià) i va morir el 21 de juny del 1527, Florencia (Italià)
 • 1501

  95 Tesis

  95 Tesis
  95 Tesi es tracta d’una gran llista de proporcions per a un debat acadèmic van ser escrites per Martí Luter , aquesta tesi promovia les molèsties de Luter capal clergat que tractaven d’obligar les persones que creguessin en els seus ideals donant-los a entendre que si estaven amb ells fins i tot els seus càstigs eren menys , llargs i dolorosos.
 • Period: 1545 to

  Contrarreforma

  Va iniciar a l’any 1545 se denomina reforma catòlica o contrarreforma a la resposta de la isglésia catòlica a la reforma protestan de Martí Luter que había debilitat de la isglesia,es va carectaritzar per acabar la esfera Política i religiosa del moment a l’especta política la contrarreforma elimina la venta de les indulgencies sent ella una de les raons per les quals el governadors començaren a adherir a la reforma protestan de Martí Luter.
 • Period: 1545 to 1563

  Concili de Trento

  Va ser un grup de personas de l’esglèsia católica desenvolupat en diversos períodes entre 1545 i 1563 amb 25 sessions en total va tenir lloc a trento que despres va ser una ciutat imperial lliure regida per un princep bisbe.
 • Juliana Monell

  Va neixer dia 16 de febrer de 1594 a Barcelona i va morir dia 26 de juny de 1653 ( 59 anys) Aviñón (Francia) va ser filósofa , escriptora monja i traductora va ser reconaguda per la única dona que va apareixer citada al paranímf de la universitat de Barcelona i va ser un nomenatje a la llista de carrers de ciutats com Tarrasa i Barcelona.
 • Period: to

  Reforma Protestant

  Va ser un moviment religios cristia iniciat Alemania al segle XVI per en Martí Luter i va haver una divisió a la isglésia catolica per donar arigen a nombroses esglèsies i cornents religioses agrupades al protestanisme.