històtia de la fotografia

Timeline created by paullopis
In History
 • la càmera oscura

  la càmera oscura
  la càmera oscura està considerada com l'inici de la fotografia ja que captura la realitat i la projecta a l'interior d'ella.
  La imatge però, ix borrosa i girada. A questa càmera s'anirà millorant al pas dels anys.
 • els pares de la fotografia

  els pares de la fotografia
  Nicéphore Niépce,fou un químic, lit´ògraf i científic que estava molt ineteresat en aquest món va contactar amb altre científic, Daguerre.
  Junts van començar el projecte d'elaborar un invent que permetera la captura de la realitat.
  Niepce va morir però Daguerre va continuar treballant. Després de diferents estudis, va desarrolar un projecte que mitjançant una placa de coure sensibilitzada amb sals de plata va obtindre una imatge invertida i clara, amb 15 minuts d'exposició.
 • Bayard

  Bayard
  Hyppolite Bayard va descubrir la manera d'obtindre imàgens directament positives sobre paper. Un papel recubert de clorur de plata es posava en la càmera oscura després d'una impregnació de ioduro de plata. El temps d'exposició va se d'entre 30 minuts i2 hores.
 • William Henry Fox Talbot

  William Henry Fox Talbot
  Pioners de la fotografia. En utilitzar una cambra fosca amb la finalitat de fer còpies,Talbot va crear un procediment químic per a aconseguir imatges en negatiu sobre paper.
  Els sistemes (daguerrotip i Calotip) consisteixen a submergir la imatge revelada en una solució salina per a fixar-la i interrompre el procés de revelat i fer-la així permanent.Talbot va idear un paper negatiu, del qual podien reproduir-se còpies.
 • Calotip

  Calotip
  El paper s'humiteja en una solució àcida de nitrat de plata, abans i després de la seua exposició i abans de ser fixada. Així mateix presenta l'avantatge de produir una imatge en negatiu de la qual es pot obtindre còpies, però la qualitat es més mala.. Anys després per a solucionar aquest problema es va utilitzar bromur de plata mesclat amb albúmina (clara d'ou) sobre plaques de cristall. Encara que el resultat tenia excessiu contrast, les imatges van ser molt més precises
 • Scott Archer

  Scott Archer
  va reemplaçar l'albúmina pel col·lodió, la base era el cotó en pols. Les imatges blanques i negres obtingudes per aquest procediment van aconseguir una qualitat fins llavors mai obtinguda. Els seus inconvenients: L'exposició s'havia d'efectuar sempre que la placa es mantinguera encara humida, i el revelat s'havia d'efectuar just després.
 • intents de fotografia amb color

  En 1851, Niepce de S.Victor(nebot de l'inventor de la fotografia) va aconseguir una placa de plata recoberta de clorur de plata que reproduïa directament els colors , però de manera inestable.
 • fotografiar amb color

   fotografiar amb color
  La primera fotografia en color va ser obtinguda pel físic James Clerk Maxwell en 1861, realitzant tres fotografies successives, amb la lent amb un filtre diferent: roig, verd i blau. Cadascuna de les tres imatges es projectava sobre la mateixa pantalla amb la llum del color del filtre que s'havia emprat per a prendre-la. En 1869, Luis Ducos de Hauron va aconseguir una fotografia en color, aplicant els principis de Maxwell de la descomposició de la llum en tres colors fonamentals.
 • MEADDOX

  MEADDOX
  Richard Leach Meaddox, va substituir el col·lodió per la gelatina, i va demostrar que les plaques de gelatina mantenien una gran sensibilitat després d'haver sigut exposades durant diversos dies a 32 °C. La seua sensibilitat era tal que l'exposició no podia ara excedir d'una fracció de segon
 • GEORGE EASTMAN

  GEORGE EASTMAN
  va experimentar i va perfeccionar la placa a la gelatina de bromur. En 1880 va iniciar en col·laboració amb Stong la fabricació de plaques seques en xicoteta escala. En 1887, Eastman va fer una rèplica de la pel·lícula de cel·luloide que havia inventat i patentat un any abans el reverend Hannibal Goodwin.
 • CÀMERA KODAK

  CÀMERA KODAK
  En 1880 el estadounidenc George Eastman va fundar la Kodak Company per a la producció industrial de les plaques fotogràfiques que ell mateix havia inventat.En 1888 va produir la seua primera càmera fotogràfica (la Kodak núm. 1), en la qual va introduir la primera pel·lícula de nitrocel·lulosa.
 • Cámara Leica

  Cámara Leica
  fou construïda en 1913 per Oscar Barnark, però a partir de 1925 es ca començar a comercialitzar.
  Gràcies a les millores introduïdes en el camp dels materials fotogràfics va ser possible construir una càmera de precisió amb un format d'imatge de 24x36 mm, podent obtindre fins a 36 imatges en un sol rodet.
  Les noves pel·lícules fotogràfiques, molt sensibles a la llum i de gra fi, permeten sense minvament de qualitat emprar negatius molt menors que els utilitzats fins a aleshores
 • la fotografia instantània

  la fotografia instantània
  Edwing H.Land, desenvolupa en USA el procediment fotogràfic conegut com Polaroid, que permet obtindre fotos revelades als pocs minuts d'haver exposat la pel·lícula. A l'interior de les càmeres hi havia 3 capes d'halogenur de plata, sensibles a un color primari,conté les substàncies necessàries per a la reproducció d'aquests colors, que s'alliberen després de l'exposició, iniciant de manera automàtica el revelat. Minuts després ix la fotografia en color
 • càmeres analògiques

  càmeres analògiques
  l'electrònica irromp en la fotografia de xicotet format, incorporant-se un gran nombre de funcions electròniques. L'element innovador més destacat és el fotòmetre automàtic que regula el diafragma o el temps de *exposiciónPoco després el microprocessador passa a formar part de les càmeres mes innovadores, controlant l'arrossegament, l'ajust de sensibilitat o el flaix electrònic.
 • càmere digitals

  càmere digitals
  Steve Sasson va inventar la càmera digital però no va eixir al mercat fins a 1991 amb la Kodak DCS-100.Disposen d'un visor de cristall líquid(LCD) i reprodueix instantàniament la imatge presa, per a guardar-la o borrarla. Presenten diversos sistemes d'emmagatzematge. La càmera digital és l'eina idònia per a la reproducció en fullets o l'edició en Internet, al mateix temps que la senzillesa del seu maneig la fa adequada per a l'ús domèstic.
 • CÀMERES REFLEX

  CÀMERES REFLEX
  Ofereix tot el camp d'acció creativa que dona un sistema totalment manual.A més, a través de la lent l'exposímetre mostra el diafragma necessari per a una foto correcta. Podem modificar a voluntat la velocitat, el diafragma i fins i tot la sensibilitat.