history

  • les primeres civilitzacions

    les primeres civilitzacions
    El 500 a.C es van crear les primeres cibilitzacions, unes de les mes importants van ser les cibilitzacions mesopotamiques