Historian egondako filosokoak

By Tr12
 • 636 BCE

  Tales Miletokoa (K.a. 636-545)

  Tales Miletokoa (K.a. 636-545)
  Lehen filosofo eta zientzialaria. Ura da naturaren jatorria, "hezetasuna gauza guztiak elikatzen dituena".
 • Period: 636 BCE to 466

  Antzinaroa

 • Period: 636 BCE to 410 BCE

  Aldi kosmologikoa (VI. mendea) Presokratikoak

  Errealitatea, natura (physis) eta bere jatorriari (arjé) buruz hasi ziren pentsatzen.
 • 610 BCE

  Anaximandro (K.a. 610-546)

  Anaximandro (K.a. 610-546)
  Arjea "apeiron" izeneko substantzia mugagabea, suntsiezina, sortu ez dena eta ez-zehaztua. Aurkarien teoria sortu.
 • 585 BCE

  Anaximendes (K.a. 585-524)

  Anaximendes (K.a. 585-524)
  Naturaren arjea airea, mugagabea baita.
 • 580 BCE

  Pitagoras (K.a. 580-495)

  Pitagoras (K.a. 580-495)
  Natura egitura matematiko bat da. Arimaren transmigrazioan sinisten zuen.
 • 540 BCE

  Parmenides (K.a. 540-470)

  Parmenides (K.a. 540-470)
  Errealitatearen ezaugarri garrantsitsuena izatea da, eta ez-izatea ez dela.
 • 535 BCE

  Heraklito (K.a. 535-484)

  Heraklito (K.a. 535-484)
  Errealitatearen ezaugarri garrantzitsuena bere bilakaera eta mugimendua da.
 • 500 BCE

  Anaxagoras (K.a. 500-428)

  Anaxagoras (K.a. 500-428)
  Homeomeriak jarri zuen arjetzat, "hazi" oso txikiak, espezie bakoitzak mota ezberdinekoak.
 • 490 BCE

  Enpedokles (K.a. 490-430)

  Enpedokles (K.a. 490-430)
  Pluralista, naturako 4 elementuen arteko konbinaketari ezker existitzen da guztia.
 • 460 BCE

  Demokrito (K.a. 460-370)

  Demokrito (K.a. 460-370)
  Atomisten eskola sortu. Naura atomoz eta hutsez osatuta dago.
 • Period: 400 BCE to 390 BCE

  Aldi antropologikoa (K.a. V.-IV. mendeak)

  Aldi honetan filosofoak etikaz eta politikaz gehiago arduratu ziren naturaz baino.
 • 399 BCE

  Sokrates (K.a. 470-399)

  Sokrates (K.a. 470-399)
  Gizakiari eta ideia abstraktuei buruzko galderak egiten hasi zen.
 • Period: 380 BCE to 300 BCE

  Sistma handien aldia (K.a. V-IV. mendeak)

 • 347 BCE

  Platon (K.a. 427-347)

  Platon (K.a. 427-347)
  Sokratesen jarraitzailea. Mundu fisikoaz gain beste mundu-errealitate existitzen dela uste zuen, aldaezina eta perfektua. Idealisoaren sustatzailea.
 • 322 BCE

  Aristoteles (K.a. 384-322)

  Aristoteles (K.a. 384-322)
  Errealista. Mundu bakar batean sinesten zuen,mundu fisikoan. Metafisika hitzaren sortzailea eta logikaren aita.
 • 290 BCE

  Diogenes (K.a. 412-323)

  Diogenes (K.a. 412-323)
  Zinikoa. Giza jokaeren konbentzioanlitatea salatzen hasi zen.
 • Period: 290 BCE to 200 BCE

  Aldi helenistikoa (K.a. IV.-III. mendeak)

  Alexandro Handia hil ondoren filosofiaren etapa berria hasi zen, bertan eskola filosofiko berriak ireki ziren.
 • 275 BCE

  Pirron (K.a. 365-275)

  Pirron (K.a. 365-275)
  Eszeptizismoa. Munduari buruz ezin dugu ezer segurtasunez esan, ezin dugulako segurtasunez ezagutu. Ordun, hoberena da isiltzea eta atarxia izaera bat lortzea.
 • 270 BCE

  Epikuro (K.a. 342-270)

  Epikuro (K.a. 342-270)
  Epikureismoa. Zoriontsu izateko, minatik urrundu eta plazerra bilatu behar da.
 • 264 BCE

  Zenon Zitikoa (K.a. 336-264)

  Zenon Zitikoa (K.a. 336-264)
  Estoikoa. Zoriontsu izateko, minatik eta plazeratik hurrundu behar gara, eta naturarekin eod munduaren izatearekin “bat” egin, ataraxiara ailegatzeko.
 • 476

  San Agustin (354-430)

  San Agustin (354-430)
  Patristika korrontea (eskola filosofiko kristauak) jarraitu zuen. Neoplatonismoaren elementu asko hartu zituen, kristautasuna platonismoarekin batuz eta arrazoimena fedearekin.
 • Period: 476 to 1443

  Erdi Aroa (V.-XV. mendeak)

  Mendabaldeko Erromar iperioa amaitzean Erdi Aroaren sorrera izan zen. Filosofia kristau-doktrinaren teologiaren esanahia argitzen saiatzen zen.
 • 1224

  Santo Tomas (1224-1274)

  Santo Tomas (1224-1274)
  Eskolastika korrontea jarraitu. Tradizio kristaua eta Aristotelismoa batzen saiatu zen, hau da, filosofia eta teologia.
 • 1280

  Guillermo Ockham (1280-1349)

  Guillermo Ockham (1280-1349)
  Saiatu zen fedea eta arrazoimena banatzen.
 • Period: 1400 to 1500

  Errenazimendua (XV.-XVI. mendeak)

  Errenazimendua Erdi Aroa eta Aro Modernoaren arteko transizio bat izan zen. Honetan humanismoa aztertzen hasi ziren.
 • Period: 1453 to

  Aro Modernoa

  Lau mugimendu ezberdin egon ziren garai honetan.
  1- Arrazionalismoa: jaiotzen garenetik ideia batzuk ditugu, ideia innatak.
  2- Enpirinismoa: ez ditugu ideia innatak, denbora pasa ahala arrazoimenarekin lotzen ditugu esterientziak eta zentzumenak, ideiak sortuz.
  3- Argien mendea: lehen entziklopediarekin batera pentsamendu-askatasuna eta espiritu kritikoa sustatzen hasi zen.
  4- Idealismoa: Alemanian sortutako mugimendu bat izan zen,
 • 1469

  Maquiavelo (1469-1527)

  Maquiavelo (1469-1527)
  Argien mendekoa.
  “Printzipe” liburua idatzi zuen: herri baten boterea nola eskuratu eta defendatzen jakiteko manual baten antzekoa.
 • 1475

  Tomas Moro (1475-1535)

  Tomas Moro (1475-1535)
  Haren liburuan ideia filosofikoak eta politikoak batzen ditu.
 • 1490

  Francis Bacon (1561-1626)

  Francis Bacon (1561-1626)
  Enpirinismoari buruzko teoria bat garatu, honek egin zuen aitzindaria pentsamendu zientifiko modernuetan.
 • Hobbes (1588-1679)

  Hobbes (1588-1679)
  Argien mendekoa.
  Filosofia politiko modernoaren sustatzaiela/ gizartearen jatorria gizakien arteko kontratu batez egiten dela pentsatzen zuen /gizakia naturaz gaiztoa zela pentsatzen zuen: horregatik estatua beharrezkoa dela pentsatzen zuen.
 • Descartes (1596-1650)

  Descartes (1596-1650)
  Arrazionalista.
  Filosofia modernoaren aita. Zalantza metodiko eta erradikala garatu zuen. Gizakian, bi zati ezberdindu zituen: Arima eta gorputza.
 • Spinoza (1632-1677)

  Spinoza (1632-1677)
  Arrazionalista.
  Monismoa/panteismoa garatu zuen: jainkoa eta natura gauza bera dira.
 • Locke (1632-1704)

  Locke (1632-1704)
  Enpirinista.
  Gizakia, jaiotzean “tabula rasa” bezala ulertzen zuen. Gogoaren filosofia eta filosofia politikoaz interesatua.
 • Leibniz (1646-1716)

  Leibniz (1646-1716)
  Arrazionalista.
  Monaden teoria garatu zuen. “Azken genio unibertsala”.
 • Hume (1711-1776)

  Hume (1711-1776)
  Enpirinista.
  Eszeptikoa. Gizakiari, idei erlijiosoei eta kausalitateari buruz pentsatu zuen.
 • Rousseau (1712-1778)

  Rousseau (1712-1778)
  Argien mendekoa.
  Gizarte kontratuaren teoria garatu zuen. “Gizaki basati-zoriontsuan” sinisten zuen: berarentzako natura zen ona, eta gizarte modernoak gaitza ekar ditzakegu.
 • Kant (1724-1804)

  Kant (1724-1804)
  Idealismoaren mugimenduan sartuta.
  Arrazionalismoa eta Empirismoa batzen saiatu zen. Gure arrazoiaren eta jakituriaren mugei buruz pentsatu zuen. Metafisika berreskuratzen saiatu zen. Fundamentala geroago garatu zen idealismo alemaniarrarako.
 • Berkeley (1685-1753)

  Berkeley (1685-1753)
  Enpirinista.
  Idealismo subjetibo (inmaterialismo) erradikal bat planteatu zuen.
 • Hegel (1770-1831)

  Hegel (1770-1831)
  Idealismoaren mugimendukoa.
  Dialektikaren eta idealismo absolutoaren teoria sustatu zuen. “Historiako espiritua” aurkariak sintesi batean batuz garatzen dela pentsatzen zuen.
 • Schelling (1775-1854)

  Schelling (1775-1854)
  Idealismo alemaniarraren sustatzailea. Filosofia idealista traszendentalista garatu zuen.
 • Schopenhauer (1788-1860)

  Schopenhauer (1788-1860)
  Idealista.
  Pesimista. Mundua irrazionala dela eta “bizitzeko nahiaz” mugitzen zela uste zuen. Budismoaz interesatu zen mendebaldeko lehenengo filosofoa.
 • Auguste Comte (1798-1857)

  Auguste Comte (1798-1857)
  Positibismoaren sortzailea.
 • Period: to

  Aro Garaikidea (XIX. mendetik-gaur egun)

  Ez dago korronte zehatzik, baina gauza gertaera guztiak kritikoki ausnartzen dira.
 • Karl Marx (1818-1883)

  Karl Marx (1818-1883)
  Marxismoaren sortzailea.
 • William Jameson (1842-1910)

  William Jameson (1842-1910)
  Pragmatismoaren filsofo garrantzitsuenetakoa.
 • Friedrich Nietzche (1844-1900)

  Friedrich Nietzche (1844-1900)
  Bitalismoaren figurarik garrantstzuena. Mundu dualista-platonikoaren kritika erradikala egin zuen. Nihilismoaz pentsatu zuen.
 • Edmund Husserl (1859-1938)

  Edmund Husserl (1859-1938)
  Fenomenologia garatu zuen.
 • Bertrand Russell (1872-1970)

  Bertrand Russell (1872-1970)
  Filosofia analitikoan kontribuzio garratzitsuak egin zituen.
 • José Ortega y Gasset (1883-1955)

  José Ortega y Gasset (1883-1955)
  Perspektibista. “Ni, ni eta nire egoera naiz”.
 • Martin Heidegger (1889-1976)

  Martin Heidegger (1889-1976)
  Gizakia eta denboraren arteko erlazioa aztertu zuen. ”Izatearen” galdera berreskuratu ere egin zuen.
 • Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

  Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
  Filosofia analitikoaren sustatzailea. Hizkuntzaren garrantziaz pentsatu zuen: filosofia hizkuntzak eragiten dituen “korapiloak” askatzeko eta argitzeko erabili behar da.
 • Hans-Georg Gadamer (1900-2002)

  Hans-Georg Gadamer (1900-2002)
  Hermeneutika garatu zuen.
 • Karl Popper (1902-1994)

  Karl Popper (1902-1994)
  Epistemologian eta filosofiaren zientzian kontribuzio garrantzitsuak egin zituen.
 • Theodor Adorno (1903-1969)

  Theodor Adorno (1903-1969)
  Filosofiaren Teoria kritikoa garatu zuen.
 • Jean-Paul Sartre (1905-1980)

  Jean-Paul Sartre (1905-1980)
  Existentzialista. “Izatea esentzia baino lehenago dator”.
 • Michel Foucault (1926-1984)

  Michel Foucault (1926-1984)
  Estrukturalista. Oso garrantzitsua postmodernismoa ulertzeko.
 • Noam Chomsky (1928)

  Noam Chomsky (1928)
  Hizkuntzaren garratziaz pentsatzen du.
 • Jürgen Habermas (1929)

  Jürgen Habermas (1929)
  Etika eta komunikazio jaruerari buruz pentsatu zuen.
 • Saul Kripke (1940)

  Saul Kripke (1940)
  Logika eta hizkuntzaren filosofian kontribuzio garrantzitsuak egin ditu.
 • Slavoj Žižek (1949)

  Slavoj Žižek (1949)
  Ideologiari buruz pentsatzen du. Marxismo eta psikoanalisiaren jarraitzaile den kritiko kulturala.